Gimdos miomos /lejomiomos

Gerybinių gimdos lygiųjų raumenų auglių nustatoma 1 iš 5 moterų. Dažniausiai jie būna dauginiai. Po menopauzės sumažėjus estrogenų, nuo kurių priklauso auglių raida, miomų pasiraiko rečiau. Pagal lokalizaciją skiriamos šių rūšių miomos (2.15 pav.):

• mioma ant kojytės gimdos ertmėje;

• intramuralinė mioma (miomos mazgas auga raumeniniame sluoksnyje);

• gimdos kaklelio mioma;

• submukozinė mioma (miomos mazgas įauga į gimdos ertmę, yra gimdos pogleiviniame audinyje arba ant kojytės gimdos ertmėje);

• subserozinė mioma (miomos mazgas auga po seroziniu gimdos dangalu ir išgaubia jį į pilvo ertmę) (2.16 pav.);

• intraligamentinės miomos (mazgas formuojasi iš ektopinių gimdos raumeninio audinio užuomazgų tarp gimdos raiščių lapelių).

 

 

 

 

 

Kliniškai pasireiškiančių gimdos miomų rizikos veiksniai:

• gimdymų skaičius (dažniau būna negimdžiusioms ir lytiškai neaktyvioms moterims);

• nutukimas;

• šeiminė anamnezė;

• priklausymas afroamerikiečių rasei.

 

Požymiai:

• Menoragija būdingiausia submukozinei miomai.

• Skausmą sukelia miomos apsisukimas (būdinga miomoms ant kojytės), degeneracija. Raudonosios miomos degeneracija gali įvykti nėštumo metu, tada pacientė skųsis skausmu, karščiavimu, padidėjusiu pilvo jautrumu.

Negalavimai praeina pasibaigus degeneracijai.

• Spaudimo dubens srityje pojūtis, diskomfortas ir/ar nugaros skausmas.

• Miomai spaudžiant šlapimo pūslę, dažniau šlapinamasi, atsiranda nevisiško pūslės išsituštinimo pojūtis arba sunku pasišlapinti.

• Nevaisingumas – mioma tampa tarsi vidine kontracepcijos priemone.

• Galima nenormali vaisiaus padėtis ir pirmeiga, padidėja pogimdyminės hemoragijos rizika, tačiau persileidimas negresia.

 

Būdingi objektyvūs požymiai: padidėjusi gimda ir/ar, čiuopiant pilvą, aptinkama darinių.

 

Tyrimai. Daromas dubens ultragarsinis tyrimas. Jei yra menoragija, atliekamas bendrasis kraujo tyrimas mažakraujystei atmesti.

 

Gydymas

Jei liga besimptomė arba lengva, jos eiga stebima atliekant ultragarsi- nį dubens ar bimanualinį tyrimus (po 6–12 mėn.).

  

Gimdos kraujagyslių embolizacija, radiologinė procedūra, kurios metu kateteris įkišamas į abi gimdos arterijas ir suleidžiama specialios medžiagos, kuri blokuoja arterijų šakeles, – taip sutrikdoma miomų mityba.

 

Endometritas

Tai ūminis gimdos gleivinės infekcinis uždegimas. Liga vaisingo amžiaus moterų grupėje nėra paplitusi, dažniausiai išsivysto po chirurginės procedūros, pvz., gimdos spiralės įdėjimo, arba gimdymo.

 

Klinika. Karščiavimas, pilvo apatinės dalies skausmas, padidėjęs gimdos jautrumas ir/ar pūlingos išskyros, kurios gali būti su kraujo priemaišomis (2.17, 2.18 pav.).

 

 

 

Tyrimai. Tepinėliai iš makšties ir gimdos kaklelio sukėlėjams, įskaitant chlamidijas, jų jautrumui antibiotikams nustatyti.

 

 

 

Iš knygos "Moterų ligos"

Žymos: afroamerikiečiųamžiaus moterųamžiaus moterų grupėjeanamnezėantibiotikamsapatinėsapatinės dalies skausmasapsisukimasaptinkamaarterijasarterijųasmenysligosasmenysligos priežastys rizikosatliekamasatliekantatmestiaudinio užuomazgų gimdosaudinyjeaugaauga seroziniuauga seroziniu gimdosaugliųauglių raidaauglių raida miomųbendrasisbendrasis kraujo tyrimasbesimptomėbimanualinįblokuojabūdingabūdingibūdingi objektyvūs požymiaibūdingiausiachirurginėschlamidijasčiuopiantdalies skausmasdalies skausmas padidėjęsdalisligosdangalųdariniųdaromasdaromas dubensdaromas dubens ultragarsinisdauginiaidažniau šlapinamasidažniau šlapinamasi atsirandadegeneracijadegeneracija įvyktidegeneracija įvykti nėštumodegeneracija raudonosios miomosdegeneracijaidiagnostikaligosdiskomfortasdubensdubens bimanualinįdubens bimanualinį tyrimusdubens ultragarsinisdubens ultragarsinis tyrimaseigaektopiniųektopinių gimdosektopinių gimdos raumeninioembolizacijaendometritasertmęertmėjeestrogenųformuojasigimdagimdos arterijasgimdos arterijas suleidžiamagimdos dangalugimdos dangalu išgaubiagimdos ertmęgimdos ertmėjegimdos gleivinėsgimdos gleivinės infekcinisgimdos jautrumasgimdos kakleliogimdos kaklelio miomagimdos kaklelio sukėlėjamsgimdos kraujagysliųgimdos kraujagyslių embolizacijagimdos miomųgimdos miomų rizikosgimdos pogleiviniamegimdos pogleiviniame audinyjegimdos raiščiųgimdos raiščių lapeliųgimdos raumeniniogimdos raumeninio audiniogimdos spiralėsgimdos spiralės įdėjimogimdymogimdymųgleivinėsgydymasgydymasligoshemoragijosįaugaįdėjimoįkišamasinfekcinisinfekcinis uždegimas ligaintraligamentinėsintraligamentinės miomosintraligamentinės miomos mazgasintramuralinėintramuralinė miomaintramuralinė mioma miomosišgaubiaįskaitantišsituštinimoišsituštinimo pojūtisišsituštinimo pojūtis sunkuišsivystoišskyrosišskyros kraujoišskyros kraujo priemaišomisįvyktijautrumasjautrumujautrumuikakleliokaklelio miomakaklelio sukėlėjamskaklelio sukėlėjams įskaitantkarščiavimaskarščiavimas pilvokarščiavimas pilvo apatinėskarščiavimukarščiavimu padidėjusiu pilvokateterisklinikaklinika karščiavimas pilvokliniškaikliniškai pasireiškiančių gimdosknygosknygos moterųkojyteskojytės degeneracijakojytės degeneracija raudonosioskojytės gimdoskojytės gimdos ertmėjekontracepcijoskraujo priemaišomiskraujo tyrimaskraujo tyrimas mažakraujysteilapeliųlengvaliga vaisingoliga vaisingo amžiauslokalizacijalygiųjųlytiškaimakštiesmakšties gimdosmakšties gimdos kakleliomažakraujysteimazgasmazgas auga seroziniumazgas formuojasimazgas įaugamedžiagosmenopauzėsmenoragijamenoragija atliekamasmenoragija atliekamas bendrasismiomąmioma miomosmioma miomos mazgasmioma tarsimioma tarsi vidinemiomaimiomai skausmą miomosmiomai spaudžiantmiomai spaudžiant šlapimomiomomsmiomosmiomos apsisukimasmiomos apsisukimas būdingamiomos degeneracijamiomos degeneracija įvyktimiomos mazgasmiomos mazgas augamiomos mazgas formuojasimiomos mazgas įaugamiomųmiomų mitybamiomų mityba endometritasmiomų rizikosmiomų rizikos veiksniaimitybamoterų grupėjemoterų grupėje paplitusineaktyviomsnegalavimainegimdžiusiomsnegresianenormalinevaisingumasnevaisingumas miomanevaisingumas mioma tarsinevisiškonugarosnugaros skausmas miomainutukimasobjektyvūsobjektyvūs požymiaiobjektyvūs požymiai padidėjusiorganaspacientėpadėtispadidėjęs gimdospadidėjęs gimdos jautrumaspadidėjusiupadidėjusiu pilvopadidėjusiu pilvo jautrumupaplitusipasibaiguspasiraikopasireiškiančiųpasireiškiančių gimdospasireiškiančių gimdos miomųpasišlapintipasišlapinti nevaisingumas miomapažeidžiamaspažeidžiamipersileidimaspilvąpilvopilvo apatinėspilvo apatinės daliespilvo ertmępilvo jautrumupilvo jautrumu negalavimaipirmeigapogimdyminėspogleiviniamepojūtispojūtis sunkupojūtis sunku pasišlapintipožymiaipožymiai padidėjusipožymiai padidėjusi gimdapožymiailigospraeinapriemaišomispriemonępriežastyspriežastys rizikospriežastys rizikos veiksniailigospriklauso augliųpriklauso auglių raidapriklausymasprocedūraprocedūrospūlingospūlingos išskyros kraujopūslępūslę dažniaupūslę dažniau šlapinamasipūslėspūslės išsituštinimo pojūtisradiologinėraidąraiščiųraseiraudonosiosraudonosios miomosraudonosios miomos degeneracijaraumeniniameraumeniniorizikarizikos veiksniailigosrizikos veiksniailigos simptomairūšiųšakelesšakeles sutrikdoma miomųšeimineseroziniuseroziniu gimdosseroziniu gimdos dangalusimptomaiskausmą miomosskausmą miomos apsisukimasskausmasskausmas miomaiskausmas miomai spaudžiantskausmas padidėjęsskausmas padidėjęs gimdosskausmuskiriamosskųsisšlapimošlapimo pūslę dažniaušlapinamasisluoksnyjespaudžiantspecialiosspiralėsstebimasubmukozinėsubmukozinė miomasubmukozinė mioma miomossubmukozineisubserozinėsubserozinė miomasubserozinė mioma miomossukėlėjamssuleidžiamasumažėjussunkusutrikdomasutrikdoma miomųsutrikdoma miomų mitybatarsitepinėliaityrimaityrimai daromas dubenstyrimai tepinėliaityrimastyrimas mažakraujysteityrimas mažakraujystei atmestityrimusultragarsiultragarsinisūminisūminis gimdosūminis gimdos gleivinėsuždegimasuždegimas ligauždegimas liga vaisingoužuomazgųužuomazgų gimdosužuomazgų gimdos raiščiųvaisiausvaisingovaisingo amžiaus moterųveiksniaiveiksniailigosvidinę
Anekdotai

archyvas