Katarakta

Ligos apibūdinimas

Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Ligos riziką susirgti katarakta didina:

Ligos simptomai ir požymiai

Ligos ligą patvirtina akių gydytojas, detaliai apžiūrėjęs akį, ištyręs regėjimo aštrumą.

Ligos prevencija

Ligos esmė


Katarakta


Ligos apibūdinimas

Katarakta – tai bet kokia lęšiuko drumstis, kuri gali sukelti arba nesukelti regėjimo sutrikimų.


Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Sergant katarakta, pažeidžiamas akies lęšiukas.
Dažniausiai pažeidžiami asmenys
Šia liga dažniau serga vyresnio amžiaus asmenys. Nustatyta, kad apie 50% žmonių nuo 65 iki 74 metų randama lęšiuko pakitimų, kiek dažniau moterims.


Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Lęšiuko skaidrumą reguliuoja įvairūs fiziniai ir cheminiai procesai, kuriems sutrikus jis pradeda drumstėti. Katarakta – vyresnio amžiaus žmonių liga. Jauniems katarakta gali atsirasti po akies traumų, uždegimų, sergant kai kuriomis ligomis, pvz., cukriniu diabetu.


Ligos riziką susirgti katarakta didina:

1. Vyresnis amžius.
2. Moteriška lytis.
3. Ultravioletiniai ir infraraudonieji spinduliai, jonizuojanti radiacija (rentgeno, gama spinduliai).
4. Ligos (cukrinis diabetas, padidintas arterinis kraujospūdis).
5. Rūkymas (dėl toksinio tabako produktų poveikio lęšiukui ir dėl tiesioginio terminio poveikio).
6. Alkoholio vartojimas.
7. Vaistų vartojimas (ypač kortikosteroidų).


Ligos simptomai ir požymiai

Kataraktai būdinga:
1. Regėjimo pablogėjimas (palaipsnis, neskausmingas, be akies obuolio paraudimo, niežėjimo) – žmogus mato kaip per rūką, galiausiai išlieka tik šviesos jutimas.
2. Žiūrint į pažeistą akį vyzdžio sritis atrodo balta, pilkšva.


Ligos ligą patvirtina akių gydytojas, detaliai apžiūrėjęs akį, ištyręs regėjimo aštrumą.


Gydymas
Vienintelis efektyvus kataraktos gydymo būdas – chirurginis drumsto lęšiuko pašalinimas. Modernia mikrochirurgine technika padaromas 2-4 mm pjūvis ir pašalinamas drumstas lęšiukas. Į jo vietą įdedamas dirbtinis, pagamintas iš polimetimetakrylato, akrilo ar silikono.


Ligos prevencija

Norint sumažinti kataraktos atsiradimo riziką, svarbu tinkamai gydyti gretutines ligas, atsisakyti žalingų įpročių.


Ligos esmė

1. Palaipsniui blogėjanti rega.
2. Chirurginis gydymas indikuotinas kuomet ligonis dėl lęšiuko padrumstėjimo nebegali užsiimti sau įprasta veikla ar dirbti savo darbo.
 

Žymos: akiesakies obuolioakies obuolio paraudimoakies traumųakies traumų uždegimųakies vidausakies vidaus augliaiakiniaisakisakių dugnoakių dugno refleksasakių gydytojoakriloakrilo silikono ligosalkoholioamžiaus asmenysamžiaus asmenys nustatytaamžiaus žmoniųamžiaus žmonių ligaamžiusapibūdinimasapibūdinimas kataraktaapibūdinimas ligosapibūdinimas ligos pažeidžiamasapžiūrėjęsarterinisasmenysasmenys nustatytaaštrumąaštrumą gydymasaštrumą gydymas vienintelisaštrumą ligosaštrumą ligos prevencijaaštrumuatrodoatsiradimoatsiradimo rizikąatsiradimo riziką tinkamaiatsirasti akiesatsirasti akies traumųatsisakytiaugliaibaltabalta pilkšva ligosblogėjantiblogėjanti rega chirurginisbūdingabūdinga regėjimobūdinga regėjimo pablogėjimascentrinėscentrinės tinklainėscheminiaichirurginischirurginis drumsto lęšiukochirurginis gydymaschirurginis gydymas indikuotinascukriniscukriniu diabetu ligosdalis ligosdalis ligos priežastysdalis sergantdalis sergant kataraktadažniau moterimsdažniau moterims ligosdetaliaidiabetasdiabetu ligosdiabetu ligos rizikądirbtidirbtinisdrumstasdrumstas lęšiukasdrumstėtidrumstėti kataraktadrumstėti katarakta vyresniodrumstisdrumstodrumsto lęšiukodrumsto lęšiuko pašalinimasdrumstysdugnoefektyvusesmėesmė kataraktaesmė katarakta ligosesmė palaipsniuiesmė palaipsniui blogėjantifiziniaigaliausiaigamagama spinduliaigama spinduliai ligosgretutinėsgydymasgydymas indikuotinasgydymas indikuotinas ligonisgydytojasįdedamasįgimtosįgimtos kataraktosįgytosįgytos kataraktosindikuotinasinfraraudoniejiįprastaįpročiųįpročių ligosįpročių ligos esmėištyręsjauniemsjauniems kataraktajauniems katarakta atsirastijonizuojantijutimaskataraktakatarakta atsirastikatarakta atsirasti akieskatarakta ligoskatarakta ligos apibūdinimaskatarakta ligos simptomaikatarakta pažeidžiamaskatarakta pažeidžiamas akieskatarakta vyresniokatarakta vyresnio amžiauskatarakta vyresniskatarakta vyresnis amžiuskataraktaikataraktai būdinga regėjimokataraktoskataraktos atsiradimokataraktos atsiradimo rizikąkataraktos operacijoskiek dažniaukiek dažniau moterimskonsultacijąkortikosteroidaikortikosteroidųkortikosteroidų ligoskortikosteroidų ligos simptomaikraujospūdiskrešumokūno dalis ligoskūno dalis sergantkuriomislašailęšiaislęšiukaslęšiukelęšiukolęšiuko padrumstėjimolęšiuko padrumstėjimo nebegalilęšiuko pakitimųlęšiuko pakitimų kieklęšiuko pašalinimaslęšiuko pašalinimas modernialęšiuko skaidrumąlęšiuko skaidrumą reguliuojalęšiukuiliga jauniemsliga jauniems kataraktaligonįligoniamsligonisligonis skundžiasiligos apibūdinimas kataraktaligos apibūdinimas ligosligos cukrinisligos cukrinis diabetasligos esmėligos esmė kataraktaligos esmė palaipsniuiligos ligąligos ligą patvirtinaligos pažeidžiamasligos pažeidžiamas organasligos prevencijaligos prevencija ligosligos prevencija norintligos priežastysligos priežastys rizikosligos rizikaligos riziką susirgtiligos simptomailigos simptomai požymiailytismatometaboliniumetųmetų randama lęšiukomikrochirurginemoderniamoterims ligosmoterims ligos priežastysmoteriškanebegalinedelsiantnejautrąneskausmingasneskausmingas akiesneskausmingas akies obuolionesukeltinesukelti regėjimonesukelti regėjimo sutrikimųniežėjimonistagmasnorint sumažinti kataraktosobuoliooperacijaoperuojamioperuotaoperuotiorganaspablogėjimaspadaromaspadidintaspadrumstėjimopagamintaspakitimųpakitimų kiek dažniaupalaipsnispalaipsnis neskausmingas akiespalaipsniuiparaudimopašalinamaspašalinamas drumstas lęšiukaspašalinimaspatvirtinapažeidžiamaspažeidžiamas akiespažeidžiamas akies lęšiukaspažeidžiamipažeistąpilkšvapilkšva ligospilkšva ligos ligąpilkšvospjūvispolimetimetakrylatopoveikio alkoholiopoveikio alkoholio vartojimaspožymiaipožymiai kataraktaipožymiai kataraktai būdingapožymiai ligospožymiai ligos ligąpradedapradeda drumstėti kataraktaprevencijąprevencija ligosprevencija ligos esmėprevencija norintprevencija norint sumažintipriežastysprocesairadiacijarandamarandama lęšiukorandama lęšiuko pakitimųrefleksasregarega chirurginisrega chirurginis gydymasregėjimoregėjimo aštrumą gydymasregėjimo aštrumą ligosregėjimo aštrumuregėjimo pablogėjimasregėjimo pablogėjimas palaipsnisregėjimo sutrikimųregėjimo sutrikimų ligosreguliuojarentgenorentgeno gama spinduliairizikariziką tinkamairiziką tinkamai gydytirizikos veiksniai lęšiukorizikos veiksniai ligosrūkąrūkymasšakossergant kataraktasergant katarakta pažeidžiamassilikonosilikono ligossilikono ligos prevencijasimptomaisimptomai požymiai kataraktaisimptomai požymiai ligosskaidrumąskiriamiskundžiasispalvosspinduliaispinduliai ligosspinduliai ligos cukrinissritissukelti nesukelti regėjimosumažinti kataraktossumažinti kataraktos atsiradimosusilpnėjusiususirgti katarakta ligossusirgti katarakta vyresnissutrikimaisutrikimų ligossutrikimų ligos pažeidžiamassutrikusšviesostabakotaikanttechnikaterminioterminio poveikioterminio poveikio alkoholiotiesioginiotiesioginio terminio poveikiotinklainėstoksiniotraumostraumųtraumų uždegimų serganttyrimaityrimasultravioletiniaiuždegimuuždegimų sergantužsiimtivaistų vartojimasvaistų vartojimas ypačvartojimas vaistų vartojimasvartojimas ypačvartojimas ypač kortikosteroidųveiksniaiveiksniai lęšiukoveiksniai lęšiuko skaidrumąveiksniai ligosveiksniai ligos rizikąvidausvienintelisvienos akiųvyresnio amžiaus asmenysvyresnio amžiaus žmoniųvyresnisvyzdžioypačypač kortikosteroidų ligosžalingųžalingų įpročių ligosžiūrintžmonių ligažmonių liga jauniems
Anekdotai

archyvas