Keratitai

Ligos apibūdinimas

Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Ligos simptomai ir požymiai

Ligos gydytojas diagnozuoja apklausęs ligonį, jį ištyręs, atlikęs reikiamus tyrimus

Ligos gydymas

Ligos esmė


Keratitai


Ligos apibūdinimas

Keratitai – tai ragenos, dengiančios priekinę obuolio dalį uždegimai.


Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Tai priekinė skaidri akies obuolio dangalo dalis, kuri praleidžia ir laužia šviesos spindulius. Ji neturi kraujagyslių ir yra maitinama iš akies obuolio skysčio, tačiau labai gerai įnervuota trišakio nervo (todėl pažeidimai yra labai skausmingi). Jei pažeidimai paviršiniai – tai užgijus skaidrumas išlieka, jei gilūs – matomos drumstys.


Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Tai nereta liga, herpetiniais ragenos uždegimais serga 1 % žmonių. Didesnė rizika žemesnės socioekonominės padėties žmonių tarpe. Naujagimiai užsikrečia nuo motinos gimimo metu gana dažnai (pvz. gonorėjos sukėlėjais).


Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Uždegimą sukelia infekcija, kuri gali patekti į akį iš aplinkos (nuo motinos lytiniu takų, patekus užterštiems svetimkūniams, nešvariomis rankomis palietus) ir iš organizmo ( sergant kitos vietos infekciniu uždegimu, pvz. herpes pūsleline).
Dažnai serga susilpnėjusį imunitetą turintys žmonės.
Infekciją sukelia – virusai ( herpes zoster, simplex, koksaki), bakterijos (Neisseria gonorrhoeae, streptokokai,stafilokokai), grybai (kokcidijos).
H.simplex užsikrečiama vaikystėje, 95% suaugusiųjų yra nešiotojai. Reikia provokacinių faktorių : šaltis, vėjas, karštis, emocijos, baimė, pyktis, stresai. Labai retai susergama pirmo užsikrėtimo metu. Jei susergama iki 7 metų, pirminio herpeso atveju vaikas neturi jokio imuniteto, todėl pakenkiamos akys, vokai, junginė- sunkesnė eiga. Jei virusas pateko į organizmą, bet nesukėlė jokių akies pakitimų, tik lūpų, nosies kampų bėrimai, ir susergama suaugusiam žmogui vadinama antriniu keratitu. Sergama lengviau, nes jau yra imunitetas.


Ligos simptomai ir požymiai

Bendri požymiai: subjektyvūs požymiai (triada): ašarojimas, šviesos baimė, vokų spazmas. Gali būti matomas infiltratas.
H.zoster juostinis herpesas. Klinika skirtinga. Serga vyresnio amžiaus žmonės. Jei paliečia akis, paliečia I- ją n.trigeminus šaką, susidaro pūslelės ant kaktos, viršutinio voko, nosies nugarėlės, plaukuotosios galvos dalies. Pradžioje būna pūslelės minėtose vietose, pūslelės trūksta, lieka šašeliai, jiems užgijus lieka randai. Labai skausmingas procesas, gali laikytis 0,5-1 metus.
Visų keratitų atveju būna paryškėjęs odenos kraujagyslių tinklas.
Jei sukėlėjai bakterijos susidaro ragenos erozijos, supūliavimas, pūliai priekinėje akies kameroje, infiltrato atsiradimas.


Ligos gydytojas diagnozuoja apklausęs ligonį, jį ištyręs, atlikęs reikiamus tyrimus

Apsiribojama apžiūra. Kraujyje gali būti padidėję uždegiminiai rodikliai, antikūniai prieš bakterijas. Paimami pasėliai nustatyti sukėlėjui (iš kraujo, akies).


Ligos gydymas

Infekcinius keratitus geriausia gydyti stacionare. Reikia iš karto reaguoti po įvykio- lašinti antibiotikų tirpalus tirpalus. Jei negydysime po 3 - 4d susidarys infiltratas. Dažniausiai žmonės atvyksta, kai jau įvykusi perforacija, tuomet tenka šalinti akį. Komplikacija: perėjimas iš akies į kaukolės ertmę. Jei yra visos akies uždegimas ir nepasiseka nuraminti procesą – atliekama akies pašalinimo operacija. Pašalinus akį ji yra protezuojama (porcelianiniai, plastmasiniai protezai) 3 – 4 dieną. Reikia protezuoti anksti, nes po 2 sav bus labai sunku įdėti protezą, nes ertmė mažėja.
Antibiotikai - vietiniai lašai ir sistemiškai vartojami priklauso nuo nuo sukėlėjo ir ligos sunkumo. Vyzdį plečiantys vaistai – tropikamidas, ciklogilis, atropinas (ilgesnio veikimo), kad vyzdys ir nesusitrauktų, ir nesivystytų sąaugos rainelės su lęšiuku. Vitaminai į akį, priešhistamininiai, nespecifiniai prieuždegiminiai.
Grybelių sukeltam - priešgrybeliniais vaistais- amfotericinas B į akį, sistemiškai, vyzdį plečiantys vaistai, diatermokoaguliacija. Sunkiai pasiduoda gydymui, tačiau retai pasitaiko.
Herpes sukeltas – priešvirusinis (aciclovir, zovirax), vartoti ilgai nes infekcijos linkusios kartotis. Vyzdį plečiantys preparatai, vitaminai į akį, vietiškai skiriami antibiotikų lašai antrinės infekcijos profilaktikai. Neuralgijos atveju – nuskausminamieji, antidepresantai.


Ligos esmė

Akies skausmas.
Ašarojimas.
Šviesos baimė.
Vokų spazmas.

 

Žymos: aciclovirakiesakies kamerojeakies kameroje infiltratoakies ligosakies ligos gydymasakies obuolioakies obuolio dangaloakies obuolio skysčioakies pakitimųakies pašalinimoakies pašalinimo operacijaakies skausmasakies skausmas ašarojimasakies uždegimasakies uždegimas nepasisekaakisakis paliečiaakysamfotericinasamžiaus žmonėsantibiotikaiantibiotikų lašaiantibiotikų lašai antrinėsantibiotikų tirpalus tirpalusantidepresantaiantidepresantai ligosantidepresantai ligos esmėantikūniaiantrinėsantrinės infekcijosantrinės infekcijos profilaktikaiantriniųapibūdinimasapibūdinimas keratitaiapibūdinimas ligosapibūdinimas ligos pažeidžiamasapklausęsapsiribojamaapžiūraašarojimasašarojimas šviesosašarojimas šviesos baimėasmenysasmenys ligosasmenys ligos priežastysatliekamaatliekama akiesatliekama akies pašalinimoatlikęsatropinasatsiradimasatsiradimas ligosatsiradimas ligos gydytojasatvejuatveju nuskausminamiejiatveju nuskausminamieji antidepresantaiatveju paryškėjęsatveju paryškėjęs odenosatveju vaikas neturiatvykstabaimėbaimė vokųbaimė vokų spazmasbakterijasbakterijosbakterijos susidarobakterijos susidaro ragenosbendribendri požymiaibendri požymiai subjektyvūsbėrimaibėrimai susergamabėrimai susergama suaugusiamciklogilisdalįdalį uždegimai ligosdalies pradžioje pūslelėsdalis kuridalis kuri praleidžiadalis ligosdalis ligos pažeidžiamidangalodangalo dalisdangalo dalis kuridengiančiosdiagnozuojadiatermokoaguliacijadrumstysdrumstys ligosdrumstys ligos pažeidžiamieigaemocijoserozijosertmęesmėesmė akiesesmė akies skausmasesmė keratitai ligosfaktoriųgeriausiagilusgimimogonorėjosgonorėjos sukėlėjais ligosgonorrhoeaegrybaigrybeliųgydymasgydymas infekciniusgydymas infekcinius keratitusgydymas ligosgydymas ligos esmėgydymui retaigydymui retai pasitaikogydytojasherpesherpes pūsleline sergaherpes sukeltasherpes sukeltas priešvirusinisherpes zosterherpes zoster simplexherpesasherpesoherpetiniaisherpetiniais ragenosherpetiniais ragenos uždegimaishsimplexhzosterįdėtiilgaiilgesnioimunitetąimunitetasimunitetas ligosimunitetas ligos simptomaiimunitetoįnervuotainfekcijainfekcija kuriinfekcija kuri patektiinfekciją virusai herpesinfekcijosinfekcijos profilaktikaiinfekcijos profilaktikai neuralgijosinfekciniųinfekciniusinfiltratasinfiltratas žmonėsinfiltratas žmonės atvykstainfiltratoinfiltrato atsiradimas ligosištyręsįvykioįvykusijiemsjiems užgijusjiems užgijus liekajokiojokių akiesjokių akies pakitimųjunginėjuostiniskaktoskamerojekampukampų bėrimai susergamakarštiskartokartotiskartotis vyzdįkartotis vyzdį plečiantyskaukolėskeratitaikeratitai ligoskeratitai ligos apibūdinimaskeratitukeratitų atvejukeratitų atveju paryškėjęskeratitusklinikaklinika skirtinga sergakokcidijoskoksakikomplikacijakraujagyslių tinklaskraujo akieskraujo akies ligoskūno dalis ligoskuri patektilašailašai antrinėslašai antrinės infekcijoslašintilaužialengviaulęšiukuliekalieka randailieka randai skausmingasliga herpetiniais ragenosligonįligos apibūdinimas keratitailigos apibūdinimas ligosligos esmėligos esmė akiesligos esmė keratitailigos gydymasligos gydymas infekciniusligos gydymas ligosligos gydytojasligos gydytojas diagnozuojaligos pažeidžiamasligos pažeidžiamas organasligos pažeidžiamiligos pažeidžiami asmenysligos priežastysligos priežastys rizikosligos simptomailigos simptomai požymiailigos sunkumoligos sunkumo vyzdįlinkusioslinkusios kartotis vyzdįlūpųmaitinamamatomasmatomosmatomos drumstys ligosmažėjametųminėtoseminėtose vietose pūslelėsmotinos lytiniumotinos lytiniu takųnaujagimiainegydysimeneisserianepasisekaneretanervonešiotojainesivystytųnespecifiniainesukėlėnesukėlė jokių akiesnesusitrauktųnešvariomisneturi jokioneturi jokio imunitetoneuralgijosneuralgijos atvejuneuralgijos atveju nuskausminamiejinosiesnosies nugarėlėsnosies nugarėlės plaukuotosiosntrigeminusnugarėlėsnuramintinuskausminamiejinuskausminamieji antidepresantai ligosobuolioobuolio dangaloobuolio dangalo dalisobuolio skysčioobuolio skysčio geraiodenosodenos kraujagysliųodenos kraujagyslių tinklasoperacijaorganaspadėtiespadėties žmoniųpadėties žmonių tarpepadidėjępaimamipakenkiamospakitimųpaliečiapaliečia akis paliečiapalietusparyškėjęsparyškėjęs odenos kraujagysliųpašalinimopašalinuspasėliaipasiduodapasiduoda gydymui retaipasitaikopasitaiko herpespasitaiko herpes sukeltaspatekopatektipatekuspaviršiniaipažeidimaipažeidimai paviršiniaipažeidžiamaspažeidžiamipažeidžiami asmenys ligosperėjimasperforacijapirminiopirmoplastmasiniaiplaukuotosiosplečiantysplečiantys preparataiplečiantys preparatai vitaminaiplečiantys vaistai diatermokoaguliacijaporcelianiniaipožymiaipožymiai bendripožymiai bendri požymiaipožymiai ligospožymiai ligos gydytojaspožymiai subjektyvūspožymiai subjektyvūs požymiaipožymiai triadapožymiai triada ašarojimaspradžioje pūslelėspradžioje pūslelės minėtosepraleidžiapreparataipreparatai vitaminaipriekinėpriekinėjepriekinėje akiespriekinėje akies kamerojepriešgrybeliniaispriešhistamininiaipriešvirusinisprieuždegiminiaipriežastysprocesąprocesą atliekama akiesprocesasprofilaktikaiprofilaktikai neuralgijos atvejuproteząprotezaiprotezuojamaprotezuotiprovokaciniųpūliaipūliai priekinėje akiespūslelėspūslelės minėtosepūslelės minėtose vietosepūslelės trūkstapūslelės trūksta liekapūslelinėpūsleline sergapūsleline serga susilpnėjusįpyktisragenosragenos erozijosragenos erozijos supūliavimasragenos uždegimaisragenos uždegimais sergarainelėsrandairankomisreaguotireikiamusreikiamus tyrimus apsiribojamareikiamus tyrimus ligosretairetai pasitaikoretai pasitaiko herpesrizikarizikos veiksniai ligosrizikos veiksniai uždegimąrodikliaisąaugosšakašalintišaltisšašeliaišašeliai jiems užgijusserga susilpnėjusįserga susilpnėjusį imunitetąserga vyresnioserga vyresnio amžiaussergamasimplexsimptomaisimptomai požymiai bendrisimptomai požymiai ligossistemiškaisistemiškai vyzdįsistemiškai vyzdį plečiantysskaidriskaidri akies obuolioskaidrumasskausmasskausmas ašarojimasskausmas ašarojimas šviesosskausmingasskausmingiskiriamiskiriami antibiotikųskiriami antibiotikų lašaiskirtingaskirtinga sergaskirtinga serga vyresnioskysčiosocioekonominėssocioekonominės padėties žmoniųspazmasspinduliusstacionarestreptokokaistafilokokaistresaisuaugusiamsubjektyvūssubjektyvūs požymiaisubjektyvūs požymiai triadasukėlėjaisukėlėjai bakterijossukėlėjai bakterijos susidarosukėlėjaissukėlėjais ligossukėlėjais ligos priežastyssukėlėjosukėlėjo ligossukėlėjo ligos sunkumosukėlėjuisukeltamsukeltassunkesnesunkiaisunkusupūliavimassusergamasusergama suaugusiamsusergama suaugusiam žmoguisusidarosusidaro ragenossusidaro ragenos erozijossusidaryssusidarys infiltratassusidarys infiltratas žmonėssusilpnėjusisvetimkūniamsšviesosšviesos baimėšviesos baimė vokųtarpetinklastirpalustirpalus tirpalustodėltriadatriada ašarojimas šviesostrišakiotropikamidasturintystyrimustyrimus apsiribojamatyrimus apsiribojama apžiūratyrimus ligostyrimus ligos gydymasuždegimą infekcija kuriuždegimaiuždegimai ligosuždegimai ligos pažeidžiamasuždegimaisuždegimasuždegiminiaiuždegimuužgijusužgijus liekaužgijus lieka randaiužsikrečiaužsikrečiamaužsikrėtimoužterštiemsvadinamavaikasvaikas neturivaikas neturi jokiovaikystėjevaistaivaistai diatermokoaguliacijavaistai diatermokoaguliacija sunkiaiveiksniaiveiksniai ligosveiksniai ligos simptomaiveiksniai uždegimąveiksniai uždegimą infekcijavėjasvietiniaivietiškaivietiškai skiriami antibiotikųvietosvietosevietose pūslelėsvietose pūslelės trūkstaviršutinioviršutinio voko nosiesvirusaivirusai herpesvirusai herpes zostervirusasvisų keratitų atvejuvitaminaivokaivokovoko nosiesvoko nosies nugarėlėsvokųvyresnio amžiaus žmonėsvyzdįvyzdį plečiantys preparataivyzdysžemesnėsžmonės atvykstažmonių tarpežmonių tarpe naujagimiaizosterzovirax
Anekdotai

archyvas