Mitralinio vožtuvo nesandarumas

Ligos apibūdinimas

Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Ligos simptomai ir požymiai

Ligos vožtuvo nesandarumas diagnozuojamas kruopščiai ištyrus ligonį. klausant širdį stetoskopu, girdimas ūžesys, kuomet kraujas grįžta atgal per nesandarų vožtuvą. gydymo įstaigoje atliekami sekantys tyrimai:

Ligos gydymas


Mitralinio vožtuvo nesandarumas


Ligos apibūdinimas

Mitralinio (dviburio) vožtuvo nesandarumas – tai širdies yda, kuomet šis vožtuvas nepilnai užsidaro ir dalis kraujo iš kairiojo skilvelio sugrįžta atgal į kairįjį prieširdį.


Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Širdis skirstoma į kairiąją ir dešiniąją puses. Dėl dešiniosios pusės darbo, kraujas teka pro plaučius, kur į jį patenka deguonis. Dėl kairiosios - deguonimi įsotintas kraujas išstumiamas į aortą ir išnešiojamas po visą organizmą. Kiekviena iš širdies pusių turi atskirą prieširdį ir skilvelį. Dviburis vožtuvas yra tarp kairiojo prieširdžio ir skilvelio. Jis neleidžia kraujui iš kairiojo skilvelio grįžti atgal į prieširdį.

Dažniausiai pažeidžiami asmenys
Dažniausiai dviburio vožtuvo nesandarumas išsivysto sergant reumatu ar infekciniu endokarditu.


Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Mitralinio vožtuvo nesandarumą gali sukelti:
1. Paties vožtuvo pakenkimas (dėl reumato, infekcinio endokardito) .
2. Kairiojo skilvelio išsiplėtimas ar vožtuvo bures laikančių raumenų silpnumas (dėl arterinės hipertenzijos, miokardo infarkto, miokardito, traumos).


Ligos simptomai ir požymiai

Jei atgalinė srovė yra nedidelė, yda gali nepasireikšti visiškai. Nesandarumui palaipsniui progresuojant, atsiranda silpnumas, greitas nuovargis, širdies plakimas, dusulys fizinio krūvio metu, kojų tinimas. Galutinėje stadijoje ligoniai pastoviai dūsta, būna pamėlę, sutinę, išsiplečia kaklo venos, padidėja kepenys.
Jei yda atsiranda staiga (pavyzdžiui, po traumos ar ištikus miokardo infarktui), širdis nespėja prisitaikyti, todėl greitai vystosi plaučių edema (skystoji kraujo dalis patenka į plaučius ir ligonis ima „skęsti“).


Ligos vožtuvo nesandarumas diagnozuojamas kruopščiai ištyrus ligonį. klausant širdį stetoskopu, girdimas ūžesys, kuomet kraujas grįžta atgal per nesandarų vožtuvą. gydymo įstaigoje atliekami sekantys tyrimai:

- echokardioskopija;
- elektrokardiografija (EKG);
- rentgenografija.


Ligos gydymas

1. Nemedikamentinis:
a. fizinio krūvio vengimas;
b. druskos ir skysčių ribojimas.
2. Medikamentinis:
a. širdį veikiantys glikozidai (gerinantys širdies darbą);
b. diuretikai (šlapimą varantys);
c. vazodilatatoriai (kraujagysles plečiantys), ypač AKF inhibitoriai;
d. beta adrenoblokatoriai (mažinantys deguonies poreikį).
3. Chirurginis:
a. vožtuvo žiedo ar burės korekcija (anuloplastika, valvuloplastika);
b. vožtuvo protezavimas - pakeitimas dirbtiniu. Pirmenybė prieš biologinius šiems teikiama dėl jų ilgaamžiškumo, atitinkančio žmogaus gyvenimo trukmę.

Žymos: adrenoblokatoriaianuloplastikaaortąapibūdinimasapibūdinimas ligosapibūdinimas ligos pažeidžiamasapibūdinimas mitralinioapibūdinimas mitralinio dviburioarterinėsasmenysasmenys dviburioasmenys dviburio vožtuvoatgalinėatitinkančioatsiranda silpnumasatsiranda silpnumas greitasatsiranda staigaatsiranda staiga pavyzdžiuiatskiraatskirą prieširdįatskirą prieširdį skilvelįbiologiniusbureschirurginisdalis kraujodalis ligosdalis ligos priežastysdalis patenkadalis širdisdalis širdis skirstomadarbądarbo kraujasdarbo kraujas tekadeguoniesdeguonimideguonimi įsotintas kraujasdeguonisdešiniąjadešiniosiosdiagnozuojamasdirbtiniųdiuretikaidruskosdūstadusulysdviburiodviburio vožtuvodviburio vožtuvo nesandarumasdviburisdviburis vožtuvasechokardioskopijaedemaedema skystoji kraujoelektrokardiografijaendokarditoendokardito kairiojoendokardito kairiojo skilvelioendokardituendokarditu ligosendokarditu ligos priežastysfiziniofizinio krūvio vengimasgalutinėjegerinantysgerinantys širdiesgerinantys širdies darbągirdimasglikozidaiglikozidai gerinantys širdiesgreitasgreitas nuovargis širdiesgrįžtagrįžtigydymasgydymas mitralinio vožtuvogydymas nemedikamentinisilgaamžiškumoinfarktoinfarktuiinfarktui širdisinfarktui širdis nespėjainfekcinioinfekcinio endokardito kairiojoinfekciniųinfekciniu endokarditu ligosinhibitoriaiišnešiojamasįsotintasįsotintas kraujasįsotintas kraujas išstumiamasišsiplečiaišsiplėtimasišsiplėtimas vožtuvoišsiplėtimas vožtuvo buresišsivystoišstumiamasįstaigojeištikusištikus miokardoištikus miokardo infarktuiištyruskairiąjąkairįjįkairįjį prieširdį ligoskairiojokairiojo prieširdžiokairiojo prieširdžio skilveliokairiojo skilvelio grįžtikairiojo skilvelio išsiplėtimaskairiosioskaklokepenysklausantkorekcijakraujagyslėskraujaskraujas išstumiamaskraujas tekakraujo daliskraujo dalis patenkakraujuikruopščiaikrūviokrūvio vengimaskūno dalis ligoskūno dalis širdislaikančiųligonįligoniailigonisligos apibūdinimas mitralinioligos gydymasligos gydymas mitralinioligos gydymas nemedikamentinisligos pažeidžiamasligos pažeidžiamas organasligos priežastysligos priežastys rizikosligos simptomailigos simptomai požymiailigos vožtuvoligos vožtuvo nesandarumasmažinantysmedikamentinismiokarditomiokardito traumos ligosmiokardomiokardo infarktuimiokardo infarktui širdismitraliniomitralinio dviburio vožtuvomitralinio vožtuvomitralinio vožtuvo nesandarumąmitralinio vožtuvo nesandarumasnedidelėneleidžianemedikamentinisnepasireikštinepilnainepilnai užsidaro dalisnesandarųnesandarumąnesandarumasnesandarumas išsivystonesandarumas išsivysto sergantnesandarumas ligosnesandarumas ligos apibūdinimasnesandarumuinespėjanuovargisnuovargis širdiesnuovargis širdies plakimasorganaspakeitimaspakenkimaspalaipsniuipamėlępastoviaipatiespaties vožtuvopaties vožtuvo pakenkimaspavyzdžiui traumospavyzdžiui traumos ištikuspažeidžiamaspažeidžiamipažeidžiami asmenys dviburiopirmenybęplakimasplaučiuplaučiusplaučius ligonisplečiantysporeikįpožymiaipožymiai ligospožymiai ligos vožtuvoprieširdįprieširdį ligosprieširdį ligos pažeidžiamasprieširdį pažeidžiamiprieširdį pažeidžiami asmenysprieširdį skilvelįprieširdį skilvelį dviburisprieširdžioprieširdžio skilveliopriežastysprisitaikytiprogresuojantprogresuojant atsiranda silpnumasprotezavimaspusėspusės darbo kraujaspusiųpusių atskirą prieširdįrentgenografijarentgenografija ligosrentgenografija ligos gydymasreumatoreumaturibojimasrizikos veiksniai ligosrizikos veiksniai mitraliniosekantyssekantys tyrimai echokardioskopijasekantys tyrimai ligosšiemssilpnumassilpnumas greitassilpnumas greitas nuovargissimptomaisimptomai požymiai ligosširdįširdį veikiantysširdį veikiantys glikozidaiširdies darbąširdies plakimasširdies plakimas dusulysširdies pusiųširdies pusių atskirąširdisširdis nespėjaširdis nespėja prisitaikytiskęstiskęsti ligosskęsti ligos vožtuvoskilvelįskilvelį dviburis vožtuvasskilvelioskilvelio grįžtiskilvelio išsiplėtimasskilvelio išsiplėtimas vožtuvoskirstomaskystojiskystoji kraujoskystoji kraujo dalisšlapimąsrovėstadijojestaigastaiga pavyzdžiui traumosstetoskopusugrįžtasukelti paties vožtuvosutinęteikiamatekatinimastraumostraumos ištikustraumos ištikus miokardotraumos ligostraumos ligos simptomaityrimaityrimai echokardioskopijatyrimai ligostyrimai ligos gydymasūžesysužsidaroužsidaro dalisužsidaro dalis kraujovalvuloplastikavarantysvazodilatatoriaiveikiantysveiksniaiveiksniai ligosveiksniai ligos simptomaiveiksniai mitralinioveiksniai mitralinio vožtuvovengimasvenosvožtuvąvožtuvasvožtuvovožtuvo buresvožtuvo bures laikančiųvožtuvo nesandarumąvožtuvo nesandarumą sukeltivožtuvo nesandarumas išsivystovožtuvo nesandarumas ligosvožtuvo pakenkimasvožtuvo protezavimasvožtuvo protezavimas pakeitimasvožtuvo žiedovožtuvo žiedo burėsvystosižiedo
Anekdotai

archyvas