Pleiskanos

Ligos apibūdinimas

Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Ligos simptomai ir požymiai

Ligos gydytojas ligą diagnozuoja apžiūrėjęs plaukuotąją galvos dalį.

Ligos šampūnai:

Ligos prevencija

Ligos esmė


Pleiskanos


Ligos apibūdinimas

Pleiskanos – tai raginio odos sluoksnio atsiskiriančių ląstelių plokštelės.


Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Pleiskanos rodo plaukuotosios galvos dalies pažeidimą, pagreitėjusią jos raginio sluoksnio kaitą, nesant akimi matomų bėrimų ir uždegimo.


Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Pleiskanų gali rastis bet kuriame amžiuje sausos ar besiriebaluojančios odos paviršiuje..


Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Pleiskanos atsiranda dėl pagreitėjusio viršutinio odos sluoksnio (epidermio) atsinaujinimo ir padidėjusio riebalinių liaukų aktyvumo. Riebalų išsiskyrimas suaktyvėja brendimo metu, taip pat dažnai plaunant galvą šarminiais muilais ar netinkamu šampūnu. Sustiprėjusi riebalų liaukų funkcija sudaro palankias sąlygas veistis mieliagrybiui (Pityrosporum ovale), kuris dirgina odą ir skatina pleiskanų atsiradimą. Tačiau tikrosios pleiskanų atsiradimo priežatys nežinomos.
Kartais galvos oda pleiskanoja ir dėl kitų, visą kūną veikiančių priežasčių: sauso patalpų oro, metų sezonų kaitos. Odą gali erzinti plaukų priežiūros priemonių likučiai (lakas, putos).


Ligos simptomai ir požymiai

Pleiskanojimas gali būti smulkus ir stambus.
Esant smulkiam pleiskanojimui, pleiskanos lengvai atsiskiria nuo odos, tos vietos neniežti. Jei plaukai riebaluojasi stipriau, vargina niežulys, pleiskanos būna riebesnės, gelsvos.
Esant stambiam pleiskanojimui, plaukai būna riebaluoti, sulipę, odą dengia storas pleiskanų sluoksnis. Pleiskanos didelės, riebios, pilkos ar gelsvos. Vargina niežėjimas, oda parausta, atsiranda šašų. Taip būna, kai prasideda seborėjinis dermatitas – pleiskanų rimčiausia paseka.


Ligos gydytojas ligą diagnozuoja apžiūrėjęs plaukuotąją galvos dalį.


Gydymas


Ligos šampūnai:

o kosmetiniai (savo sudėtyje turi veikliąją medžiagą, cinko piritioną, veikiantį mieliagribį, salicilo r., šlapalo);
o gydomieji (savo sudėtyje turi deguto ar priešgrybelinių vaistų /ketokonazolio, piroktono alamino/);
-
-
- Kol kas kitokio efektyvaus pleiskanų gydymo nėra.


Ligos prevencija

Norint išvengti pleiskanojimo, svarbu sveikai maitintis, atsisakyti žalingų įpročių, vengti stresų, tinkamai prižiūrėti plaukus. . Rekomenduojama naudoti gydomųjų žolelių nuovirus, gydomuosius šampūnus bei kitas pleiskanojimą mažinančias priemones.


Ligos esmė

1. Gelsvos, baltos ar pilkos pleiskanos.
2. Greitai besiriebaluojantys plaukai.
3. Plaukuotosios galvos dalies niežulys.
 

Žymos: akimialaminoamžiujeapibūdinimasapibūdinimas ligosapibūdinimas ligos pažeidžiamasapibūdinimas pleiskanosapžiūrėjęsasmenysasmenys ligosasmenys ligos priežastysasmenys pleiskanųasmenys pleiskanų rastisatsinaujinimoatsiradimąatsiradimą tikrosios pleiskanųatsiradimoatsiranda šašųatsisakytiatsiskiriaatsiskiriančiųbaltosbaltos pilkosbaltos pilkos pleiskanosbėrimųbėrimų uždegimo ligosbesiriebaluojančiosbesiriebaluojančios odosbesiriebaluojančios odos paviršiujebesiriebaluojantysbesiriebaluojantys plaukaibesiriebaluojantys plaukai plaukuotosiosbrendimocinkodalįdalį gydymasdalį gydymas ligosdalį ligosdalį ligos šampūnaidalies niežulysdalis ligosdalis ligos pažeidžiamidalis pleiskanosdalis pleiskanos rododegutodengiadengia storas pleiskanųdermatitasdermatitas pleiskanųdermatitas pleiskanų rimčiausiadiagnozuojadirginaefektyvausefektyvaus pleiskanųefektyvaus pleiskanų ligosepidermioerzintiesmėesmė gelsvosesmė gelsvos baltosesmė pleiskanos ligosgalvągalvos dalį gydymasgalvos dalį ligosgalvos daliesgalvos dalies niežulysgalvos dalies pažeidimągelsvosgelsvos baltosgelsvos baltos pilkosgelsvos stambiam pleiskanojimuigelsvos varginagelsvos vargina niežėjimasgydomiejigydomieji savogydomieji savo sudėtyjegydomųjųgydomuosiusgydymasgydymas ligosgydymas ligos šampūnaigydytojasįpročiųišsiskyrimaskaitakaitoskartais galvosketokonazoliokitokiokitokio efektyvaus pleiskanųkosmetiniaikūnąkūno dalis ligoskūno dalis pleiskanoslakaslakas putos ligosląstelių plokštelės ligoslengvailiaukųliaukų funkcijaliaukų funkcija sudaroligos apibūdinimas ligosligos apibūdinimas pleiskanosligos esmėligos esmė gelsvosligos esmė pleiskanosligos gydytojasligos gydytojas ligąligos pažeidžiamasligos pažeidžiamas organasligos pažeidžiamiligos pažeidžiami asmenysligos prevencijaligos prevencija ligosligos prevencija norintligos priežastysligos priežastys rizikosligos šampūnailigos šampūnai kosmetiniailigos šampūnai ligosligos simptomailigos simptomai požymiailikučiaimaitintismatomųmažinančiasmažinančias priemones ligosmedžiagametųmieliagribįmieliagrybiuimuilaisneniežtinesantnetinkamųnežinomosnežinomos kartais galvosniežėjimasniežulysniežulys pleiskanosniežulys pleiskanos riebesnėsnuovirusodos paviršiujeodos paviršiuje ligosodos sluoksnio epidermioorganasovalepadidėjusiopagreitėjusiąpagreitėjusiopagreitėjusio viršutinio odospalankiasparaustaparausta atsirandaparausta atsiranda šašųpasėkapaseka ligospaseka ligos gydytojaspatalpųpaviršiujepaviršiuje ligospaviršiuje ligos priežastyspažeidimąpažeidžiamaspažeidžiamipažeidžiami asmenys ligospažeidžiami asmenys pleiskanųpilkospilkos gelsvospilkos gelsvos varginapilkos pleiskanospilkos pleiskanos besiriebaluojantyspiritionąpiroktonopityrosporumplaukaiplaukai plaukuotosiosplaukai plaukuotosios galvosplaukai riebaluotiplaukai riebaluoti sulipęplaukųplaukuotąjąplaukuotosiosplaukuotosios galvosplaukuotosios galvos daliesplaukusplaunantpleiskanojapleiskanojimąpleiskanojimaspleiskanojimopleiskanojimuipleiskanojimui plaukaipleiskanojimui plaukai riebaluotipleiskanojimui pleiskanospleiskanojimui pleiskanos lengvaipleiskanospleiskanos atsirandapleiskanos besiriebaluojantyspleiskanos besiriebaluojantys plaukaipleiskanos didelėspleiskanos didelės riebiospleiskanos lengvaipleiskanos lengvai atsiskiriapleiskanos ligospleiskanos ligos apibūdinimaspleiskanos riebesnėspleiskanos riebesnės gelsvospleiskanos rodopleiskanos rodo plaukuotosiospleiskanųpleiskanų atsiradimąpleiskanų atsiradimą tikrosiospleiskanų atsiradimopleiskanų atsiradimo priežatyspleiskanų ligospleiskanų ligos prevencijapleiskanų rimčiausiapleiskanų rimčiausia pasekapleiskanų sluoksnispleiskanų sluoksnis pleiskanosplokštelėsplokštelės ligosplokštelės ligos pažeidžiamaspožymiaipožymiai ligospožymiai ligos gydytojaspožymiai pleiskanojimaspožymiai pleiskanojimas smulkusprevencijąprevencija ligosprevencija ligos esmėprevencija norintprevencija norint išvengtipriemonėspriemones ligospriemones ligos esmėpriešgrybeliniupriežastyspriežatysprižiūrėtiputosputos ligosputos ligos simptomairaginioraginio sluoksnioraginio sluoksnio kaitąrastisriebaliniųriebalų liaukųriebalų liaukų funkcijariebaluojasiriebaluotiriebesnėsriebiosriebios pilkos gelsvosrimčiausiarimčiausia paseka ligosrizikos veiksniai ligosrizikos veiksniai pleiskanosrodo plaukuotosios galvossalicilosąlygasšampūnaišampūnai kosmetiniaišampūnai kosmetiniai savošampūnai ligosšampūnai ligos prevencijašampūnušampūnu sustiprėjusi riebalųšampūnusšarminiaisšašųsausosausossausos besiriebaluojančios odossavosavo sudėtyje degutoseborėjinisseborėjinis dermatitas pleiskanųsezonusimptomaisimptomai požymiai ligossimptomai požymiai pleiskanojimasskatina pleiskanųskatina pleiskanų atsiradimąšlapalosluoksniosluoksnio epidermiosluoksnio epidermio atsinaujinimosluoksnio kaitąsluoksnio kaitą nesantsluoksnissluoksnis pleiskanossluoksnis pleiskanos didelėssmulkiamsmulkiam pleiskanojimui pleiskanossmulkūsstambiamstambiam pleiskanojimuistambiam pleiskanojimui plaukaistambusstipriaustorasstoras pleiskanųstoras pleiskanų sluoksnisstresusuaktyvėjasudarosudėtyje degutosudėtyje deguto priešgrybeliniųsulipęsustiprėjusisustiprėjusi riebalųsustiprėjusi riebalų liaukųsveikaitikrosiostikrosios pleiskanųtikrosios pleiskanų atsiradimouždegimo ligosuždegimo ligos pažeidžiamivarginavargina niežėjimasvargina niežulys pleiskanosveikiančiųveikiantiveikliąjąveiksniaiveiksniai ligosveiksniai ligos simptomaiveiksniai pleiskanosveiksniai pleiskanos atsirandaveistisvietosviršutinioviršutinio odosviršutinio odos sluoksniožalingųžolelių
Anekdotai

archyvas