Prieširdžių pertvaros defektas

Ligos apibūdinimas

Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Ligos simptomai ir požymiai

Ligos gydytojas ydą nustato kruopščiai ištyręs ligonį, išklausęs stetoskopu širdies ūžesį. diagnozei patikslinti atliekami papildomi tyrimai:

Ligos gydymas


Prieširdžių pertvaros defektas


Ligos apibūdinimas

Prieširdžių pertvaros defektas – tai įgimta širdies yda, kuomet prieširdžių pertvaroje yra anga.


Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Širdis skirstoma į kairiąją ir dešiniąją puses. Dėl dešiniosios pusės darbo, kraujas teka pro plaučius, kur į jį patenka deguonis. Dėl kairiosios - deguonimi įsotintas kraujas išstumiamas į aortą ir išnešiojamas po visą organizmą. Kiekviena iš širdies pusių turi atskirą prieširdį ir skilvelį. Tarp kairiojo ir dešiniojo prieširdžio yra prieširdžių pertvara, užtikrinanti, kad arterinis ir veninis kraujas širdyje nesimaišytų.


Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Ši yda – viena dažniausių įgimtų širdies ydų (sudaro apie 15%). Mergaitėms pasitaiko du kartus dažniau.


Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Patologinė anga pertvaroje susidaro esant nenormaliai jos raidai. 90% atvejų širdies ydos priežastys lieka neaiškios, todėl konkrečiu atveju nustatyti, kodėl išsivystė yda, sunku. Nenormalų širdies struktūrų formavimąsi lemia genetiniai pokyčiai, ypač chromosomų anomalijos (pvz., Dauno sindromo atveju). Širdies ydas gali sukelti ir išorės veiksniai, veikiantys nėštumo metu:
- nėščiosios virusinės ligos (ypač raudonukė, citomegalija, gripas, Herpes viruso infekcija);
- naudoti pavojingi vaisiui vaistai, kitos cheminės medžiagos;
- alkoholis;
- jonizuojanti spinduliuotė.


Ligos simptomai ir požymiai

Naujagimiams ir kūdikiams prieširdžių pertvaros defektas dažniausiai niekuo nepasireiškia, jie normaliai auga. Jei defektas nedidelis, yda nustatoma atsitiktinai, profilaktinio patikrinimo metu. Esant didesniam defektui, pasireiškia sekantys simptomai:
- greitas nuovargis;
- blyškumas;
- augimo atsilikimas;
- dažnesnės kvėpavimo organų ligos.


Ligos gydytojas ydą nustato kruopščiai ištyręs ligonį, išklausęs stetoskopu širdies ūžesį. diagnozei patikslinti atliekami papildomi tyrimai:

- elektrokardiografija (EKG) – tiriamas elektrinis širdies aktyvumas;
- echokardioskopija (echoKS) – matoma anga pertvaroje;
- krūtinės ląstos rentgenografija – sprendžiama apie širdies ir jos dalių dydžio pokyčius.


Ligos gydymas

Dažniausiai yda koreguojama chirurgiškai. Prieširdžių pertvaros defektas užsiūnamas. Optimaliausias laikas operacijai - 3-6 gyvenimo metai. Leidžiant bendrai paciento būklei, galima operuoti ir vėliau, tačiau patartina nedelsti, nes su amžiumi vystosi komplikacijos: gali sutrikti širdies ritmas, atsirasti vožtuvų nesandarumas, progresuoja širdies nepakankamumas, pakenkiamos plaučių kraujagyslės.
Alternatyva operacijai – defekto uždengimas specialiu „skėčiu“, įvedamu į širdį zondo pagalba. Procedūra atliekama rentgeno kontrolėje.

Žymos: aktyvumasalkoholisalternatyvaalternatyva operacijaialternatyva operacijai defektoamžiumiangąanga ligosanga ligos pažeidžiamasanga pertvarojeanga pertvaroje susidaroanomalijosaortąapibūdinimasapibūdinimas ligosapibūdinimas ligos pažeidžiamasapibūdinimas prieširdžiųapibūdinimas prieširdžių pertvarosarterinisarterinis veninis kraujasasmenysasmenys ligosasmenys ligos priežastysatliekamaatsilikimasatsitiktinaiatskiraatvejuatveju širdiesatveju širdies ydasaugaaugimobendraiblyškumasbūkleicheminėschirurgiškaichirurgiškai prieširdžiųchirurgiškai prieširdžių pertvaroschromosomųcitomegalijadalis ligosdalis ligos pažeidžiamidalis širdisdalis širdis skirstomadaliųdaunodauno sindromo atvejudažnesnėsdažniau ligosdažniau ligos priežastysdažniausiųdažniausių įgimtų širdiesdefektasdefektas ligosdefektas ligos apibūdinimasdefektas nedidelisdefektas niekuodefektas niekuo nepasireiškiadefektas užsiūnamasdefektas užsiūnamas optimaliausiasdefektodefektuideguonimideguonimi įsotintas kraujasdeguonisdešiniąjadešiniojodešiniosiosdiagnozeididesniamdydžiodydžio pokyčius ligosechokardioskopijaechoksechoks matoma angaelektriniselektrinis širdieselektrinis širdies aktyvumaselektrokardiografijaformavimąsigenetiniaigreitasgripasgydymasgydytojasherpesįgimtaįgimta širdiesįgimtųįgimtų širdiesinfekcijaišklausęsišnešiojamasišorėsišorės veiksniaiišorės veiksniai veikiantysįsotintasįsotintas kraujasįsotintas kraujas išstumiamasišsivystėišstumiamasištyręsįvedamujonizuojantijonizuojanti spinduliuotė ligoskairiąjąkairiojokairiosioskartus dažniau ligoskomplikacijoskomplikacijos sutrikti širdieskonkrečiųkoreguojamakoreguojama chirurgiškai prieširdžiųkraujagyslėskraujagyslės alternatyva operacijaikraujaskraujas išstumiamaskraujas širdyjekraujas širdyje nesimaišytųkruopščiaikrūtinėskūdikiamskūdikiams prieširdžiųkūdikiams prieširdžių pertvaroskūno dalis ligoskūno dalis širdiskvėpavimo organų ligosląstosleidžiantliekaligonįligos apibūdinimas prieširdžiųligos gydymasligos gydymas prieširdžiųligos gydytojasligos ligosligos ligos gydytojasligos pažeidžiamasligos pažeidžiamas organasligos pažeidžiamiligos pažeidžiami asmenysligos priežastysligos priežastys rizikosligos simptomailigos simptomai požymiailigos ypačligos ypač raudonukėmatomamatoma angamatoma anga pertvarojemedžiagosmergaitėmsmetainaujagimiamsnaujagimiams kūdikiams prieširdžiųneaiškiosnedelstinedidelisnenormaliainenormalųnenormalų širdiesnenormalų širdies struktūrųnepakankamumasnepasireiškianesandarumasnesandarumas progresuoja širdiesnėščiosiosnėščiosios virusinės ligosnesimaišytųnesimaišytų ligosnesimaišytų ligos pažeidžiaminiekuonormaliainuovargisnustatooperacijaioperacijai defektooperacijai defekto uždengimasoperuotioptimaliausiasorganasorganų ligosorganų ligos ligospacientopagalbapakenkiamospapildomipapildomi tyrimai elektrokardiografijapapildomi tyrimai ligospasireiškia sekantys simptomaipasitaikopatartinapatikrinimopatikslintipatologinėpatologinė angapatologinė anga pertvarojepavojingipažeidžiamaspažeidžiamipažeidžiami asmenys ligospertvarąpertvarojepertvaroje susidaropertvaroje susidaro nenormaliaipertvarospertvaros defektas ligospertvaros defektas niekuopertvaros defektas užsiūnamasplaučiuplaučiuspokyčiuspokyčius ligospokyčius ligos gydymaspožymiaipožymiai ligospožymiai ligos gydytojaspožymiai naujagimiamspožymiai naujagimiams kūdikiamsprieširdįprieširdžioprieširdžiųprieširdžių pertvaraprieširdžių pertvara užtikrinantiprieširdžių pertvarojepriežastyspriežastys liekapriežastys lieka neaiškiosprocedūraprofilaktinioprogresuojaprogresuoja širdiesprogresuoja širdies nepakankamumaspusėspusiųraidairaidai širdiesraidai širdies ydosraudonukerentgenorentgenografijarentgenografija sprendžiama širdiesritmasrizikos veiksniai ligosrizikos veiksniai patologinėsekantyssekantys simptomaisekantys simptomai greitassimptomaisimptomai greitassimptomai greitas nuovargissimptomai požymiai ligossimptomai požymiai naujagimiamssindromosindromo atvejųsindromo atveju širdiesširdįširdies aktyvumasširdies nepakankamumasširdies nepakankamumas pakenkiamosširdies pusiųširdies pusių atskirąširdies ritmasširdies ritmas atsirastiširdies struktūrųširdies struktūrų formavimąsiširdies ydasširdies ydas sukeltiširdies ydosširdies ydos priežastysširdisširdyješirdyje nesimaišytų ligosskėčiųskilvelįskirstomaspecialiuspinduliuotėspinduliuotė ligosspinduliuotė ligos simptomaisprendžiamasprendžiama širdiesstetoskopustruktūrųsudarosukelti išorės veiksniaisunkusunku nenormalų širdiessusidarosutriktisutrikti širdiessutrikti širdies ritmastekatiriamastiriamas elektrinis širdiestyrimaityrimai elektrokardiografijatyrimai ligostyrimai ligos gydymasuždengimasūžesįužsiūnamasužtikrinantivaisiuivaistaiveikiantysveiksniaiveiksniai ligosveiksniai ligos simptomaiveiksniai patologinėveiksniai patologinė angaveiksniai veikiantysveiksniai veikiantys nėštumoveninisveninis kraujasveninis kraujas širdyjevienavirusinėsvirusinės ligosvirusinės ligos ypačvožtuvųvystosiydasydosydos priežastysydos priežastys liekaypačzondo
Anekdotai

archyvas