Prostatitas -ūminis

Ligos apibūdinimas

Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Ligos simptomai ir požymiai

Ligos gydytojas ligą diagnozuoja išklausęs paciento skundus, atlikęs sekančius tyrimus:

Ligos gydymas

Ligos esmė


Ūminis prostatitas


Ligos apibūdinimas

Prostatitas – tai priešinės liaukos (prostatos) uždegimas. Pagal jo intensyvumą, liga gali būti ūminė ir lėtinė.


Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Sergant prostatitu pažeidžiama priešinė liauka. Skiriamas katarinis prostatitas, kai uždegimas apima ištekamuosius atskirų priešinės liaukos skilčių latakėlius, parenchiminis, kai uždegimas išplinta visoje liaukoje, ir pūlinis, kai susiformuoja pūlinys.


Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Dažniausiai serga asmenys, gyvenantys nesaugų lytinį gyvenimą. Šia liga gali susirgti asmenys po peršalimo, susilpnėjus imunitetui po persirgtos infekcijos ir kt.


Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

Prostatos uždegimą sukelia įvairios bakterijos: streptokokai, stafilokokai, E.coli, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, lytiniu keliu plintantys mikroorganizmai - chlamidijos, mikoplazmos, ureaplazmos. Ligos sukėlėjai patenka iš šlaplės, sergant šlapimo pūslės, šlaplės, prielipo uždegimu, rečiau per kraują ar limfą (iš gretimų uždegimo židinių ar sergant infekcine liga). Riziką susirgti prostatitu didina:
- veninis sąstovis dubenyje dėl sėdimo darbo, vidurių užkietėjimo, ejakuliacija nesibaigusio seksualinio susijaudinimo;
- nesaugūs lytiniai santykiai;
- intervencinės medicininės procedūros:
o cistoskopija – šlapimo pūslės apžiūra per į šlaplę įvestą vamzdelį;
o kateterizacija – lankstaus vamzdelio įvedimas į šlapimo pūslę šlapimui nutekėti.


Ligos simptomai ir požymiai

Susirgus ūminiu prostatitu pasireiškia sekantys simptomai:
- karščiavimas;
- skausmas apatinėje pilvo dalyje, tarpvietėje ar tuštinantis;
- deginimas šlaplėje, išskyros iš jos;
- padažnėjęs, pasunkėjęs, skausmingas šlapinimasis.


Ligos gydytojas ligą diagnozuoja išklausęs paciento skundus, atlikęs sekančius tyrimus:

- prostatos apčiuopa pirštu per tiesiąją žarną (digitalinis rektalinis - tyrimas),
- kraujo, šlapimo tyrimas (atsiranda uždegimą rodantys pakitimai);
- šlapimo pasėlis arba prostatos sekreto pasėlis sukėlėjui išsiaiškinti;
- prostatos echoskopija.


Ligos gydymas

Ūminis prostatitas gydomas plataus veikimo spektro (veikiančiais daugelį sukėlėjų) antibiotikais, skausmą mažinančiais vaistais, šildomosiomis procedūromis. Jei susiformuoja pūlinys, jis atveriamas pro tiesiąją žarną. Gydantis rekomenduojama nevartoti alkoholio, vengti aštraus maisto.
Prevencija
Norint išvengti prostatito svarbu vengti situacijų, didinančių veninį sąstovį dubenyje, atsitiktinių ir nesaugių lytinių santykių, neperšalti.

Kad liga neatsinaujintų reikalingas profilaktinis priešrecidyvinis gydymas. Tam gali būti naudojami augaliniai vaistai, pvz.: Prostamol uno, kuris pasižymi ir priešuždegiminiu veikimu. Gydymo kursas: 6-12 mėnesių.


Ligos esmė

1. Karščiavimas.
2. Skausmas apatinėje pilvo dalyje, tarpvietėje kapšelyje ar tuštinantis.
3. Deginimas šlaplėje.
4. Išskyros iš šlaplės.
5. Padažnėjęs, pasunkėjęs, skausmingas šlapinimasis.
 

Žymos: alkoholioantibiotikaisapatinėjeapčiuopaapibūdinimasapibūdinimas ligosapibūdinimas ligos pažeidžiamasapibūdinimas prostatitasapimaapžiūraasmenysasmenys gyvenantysasmenys gyvenantys nesaugųasmenys ligosasmenys ligos priežastysasmenys peršalimoasmenys peršalimo susilpnėjusasmenys sergaasmenys serga asmenysasmenysligosasmenysligos priežastysasmenysligos priežastys rizikosaštrausatlikęsatsiranda uždegimąatsiranda uždegimą rodantysatskirųatskirų priešinėsatskirų priešinės liaukosatveriamasaugaliniaibakterijoschlamidijoscistoskopijącistoskopija šlapimocistoskopija šlapimo pūslėsdalis ligosdalis ligos pažeidžiamidalis sergantdalis sergant prostatitudalisligosdalisligos pažeidžiamidalisligos pažeidžiami asmenysligosdalyjedalyje tarpvietėje kapšelyjedaugelįdeginimasdiagnostikaligosdiagnozuojadidinančiųdigitalinisdubenyjedubenyje atsitiktiniųdubenyje atsitiktinių nesaugiųechoskopijaechoskopija ligosechoskopija ligos gydymasecoliejakuliacijaesmėesmė karščiavimasesmė karščiavimas skausmasgretimųgydantisgydomasgydymasgydymas ligosgydymas ligos esmėgydymas ūminisgydymas ūminis prostatitasgydymasligosgydytojasgyvenantysimunitetuiinfekcijosinfekcinėinfekcinė ligainfekcine liga rizikąintensyvumąintervencinėsišklausęsišplintaišsiaiškintiišskyrosištekamuosiusištekamuosius atskirų priešinėsišvengti prostatito vengtiįvairiosįvedimasįvestąkapšelyjekapšelyje tuštinantiskapšelyje tuštinantis deginimaskarščiavimaskatariniskatarinis prostatitaskateterizacijąklebsiellakraująkraujo šlapimokraujo šlapimo tyrimaskūno dalis ligoskūno dalis sergantkūno dalisligoskūno dalisligos pažeidžiamikursaskursas mėnesių ligoslankstauslatakėliuslėtinė ligoslėtinė ligos pažeidžiamasliaukaliaukojeliaukosliaukos skilčiųliaukos skilčių latakėliusliga neatsinaujintųliga neatsinaujintų reikalingasliga rizikąliga riziką susirgtiliga susirgtiliga susirgti asmenysligos apibūdinimas ligosligos apibūdinimas prostatitasligos esmėligos esmė karščiavimasligos esmė ūminisligos gydymasligos gydymas ligosligos gydymas ūminisligos gydytojasligos gydytojas ligąligos pažeidžiamasligos pažeidžiamas organasligos pažeidžiamiligos pažeidžiami asmenysligos priežastysligos priežastys rizikosligos simptomailigos simptomai požymiailigos sukėlėjailigos sukėlėjai patenkalimfalytinįlytiniaimažinančiaismedicininėsmėnesių ligosmėnesių ligos esmėmikoplazmosmikoplazmos ureaplazmos ligosmikroorganizmainaudojamineatsinaujintųneperšaltinesaugiųnesaugunesaugūsnesibaigusionevartotinutekėtinutekėti ligosnutekėti ligos simptomaiorganasorganas kūno dalisligospacientopadažnėjęspakitimaiparenchiminispasėlispasėlis prostatospasėlis prostatos sekretopasėlis sukėlėjuipasėlis sukėlėjui išsiaiškintipasireiškia sekantys simptomaipasunkėjęspažeidžiamapažeidžiamaspažeidžiamipažeidžiami asmenys ligospažeidžiami asmenys sergapažeidžiami asmenysligospažeidžiami asmenysligos priežastysperšalimopersirgtospilvopirštųplatausplintantyspožymiaipožymiai ligospožymiai ligos gydytojaspožymiai susirguspožymiai susirgus ūminiupožymiailigosprevencijąprielipopriešinępriešinėspriešinės liaukos skilčiųpriešrecidyvinispriešrecidyvinis gydymaspriešuždegiminiųpriežastyspriežastys rizikos veiksniailigosprocedūromisprocedūrosprocedūros cistoskopija šlapimoprofilaktinisprofilaktinis priešrecidyvinis gydymasprostamolprostatitasprostatitas gydomasprostatitas gydomas platausprostatitas ligosprostatitas ligos apibūdinimasprostatitoprostatito vengtiprostatito vengti situacijųprostatituprostatitu pasireiškiaprostatitu pasireiškia sekantysprostatitu veninisprostatitu veninis sąstovisprostatosprostatos apčiuopaprostatos apčiuopa pirštuprostatos echoskopijaprostatos echoskopija ligosprostatos sekretoprostatos sekreto pasėlisprostatos uždegimąprostatos uždegimą įvairiosproteuspseudomonaspūlinispūlinyspūlinys ligospūlinys ligos pažeidžiamipūslępūslėspūslės apžiūrapūslės šlaplėspūslės šlaplės prieliporeikalingasrektalinisrizikariziką susirgtiriziką susirgti prostatiturizikos veiksniai ligosrizikos veiksniai prostatosrizikos veiksniailigosrizikos veiksniailigos simptomairodantyssantykiaisantykiųsąstovįsąstovį dubenyjesąstovį dubenyje atsitiktiniųsąstovissėdimosekančiussekančius tyrimus ligossekančius tyrimus prostatossekantyssekantys simptomaisekantys simptomai karščiavimassekretosekreto pasėlissekreto pasėlis sukėlėjuiseksualinioserga asmenysserga asmenys gyvenantyssergant infekcinesergant infekcine ligasergant šlapimosergant šlapimo pūslėsšildomosiomissimptomaisimptomai karščiavimassimptomai požymiai ligossimptomai požymiai susirgussimptomai požymiailigossimptomai požymiailigos diagnostikaligossituacijųskausmasskausmingasskausmingas šlapinimasis ligosskilčiųskiriamasskiriamas katarinis prostatitasskundusšlapimošlapimo pasėlisšlapimo pasėlis prostatosšlapimo pūslėšlapimo pūslę šlapimuišlapimo pūslės apžiūrašlapimo pūslės šlaplėsšlapimo tyrimasšlapimo tyrimas atsirandašlapimuišlapimui nutekėti ligosšlapinimasisšlapinimasis ligosšlapinimasis ligos gydytojasšlaplęšlaplėješlaplėsšlaplės padažnėjęsšlaplės padažnėjęs pasunkėjęsšlaplės prielipošlaplės prielipo uždegimušlaplės sergantšlaplės sergant šlapimospektrostafilokokaistreptokokaisukėlėjaisukėlėjųsukėlėjuisusiformuojasusiformuoja pūlinys ligossusijaudinimosusilpnėjussusirgti asmenyssusirgti asmenys peršalimosusirgti prostatitususirgti prostatitu veninissusirgussusirgus ūminiu prostatitutarpvietėjetarpvietėje kapšelyjetarpvietėje kapšelyje tuštinantistiesiąjątiesiąją žarną gydantistuštinantistyrimastyrimas atsirandatyrimas atsiranda uždegimątyrimas kraujo šlapimotyrimustyrimus ligostyrimus ligos gydymastyrimus prostatostyrimus prostatos apčiuopaūmineūminė lėtinė ligosūminisūminis prostatitas gydomasūminis prostatitas ligosūminiųūminiu prostatituūminiu prostatitu pasireiškiaureaplazmosureaplazmos ligosureaplazmos ligos sukėlėjaiuždegimą rodantysuždegimą rodantys pakitimaiuždegimasuždegimas apimauždegimas apima ištekamuosiusuždegimas išplintauždegimas išplinta liaukojeuždegimo židinių sergantuždegimuužkietėjimovaistaivamzdelįvamzdelioveikiančiaisveikimuveiksniaiveiksniai ligosveiksniai ligos simptomaiveiksniai prostatosveiksniai prostatos uždegimąveiksniailigosveiksniailigos simptomaiveiksniailigos simptomai požymiailigosvengti situacijųvengti situacijų didinančiųveninįveninį sąstovį dubenyjeveninisžarnąžarną gydantisžarną gydantis rekomenduojamažidiniųžidinių sergantžidinių sergant infekcine
Anekdotai

archyvas