Mezym

Lekoklar

Klaritromicinas, 500mg, plėvele dengtos tabletės
Vartojimas: vartoti per burną
Registratorius: Sandoz d.d., Slovėnija
Receptinis: Receptinis


Sudedamosios medžiagos:
Klaritromicinas

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Lekoklar 250 mg plėvele dengtos tabletės
Lekoklar 500 mg plėvele dengtos tabletės


2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje dengtoje tabletėje yra 250 mg arba 500 mg klaritromicino.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.


3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

250 mg: rusvai geltonos, ovalios, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje įspaustas skaičius „250“.
500 mg: rusvai geltonos, ovalios, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje įspaustas skaičius „500“.


4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Viršutinių kvėpavimo takų infekcinių ligų: streptokokų sukelto tonzilito ir faringito, ūminio vidurinės ausies uždegimo, ūminio sinusito, gydymas.
Apatinių kvėpavimo takų infekcinių ligų: ūminio bakterinio bronchito, lėtinio bronchito paūmėjimo, visuomenėje įgyto plaučių uždegimo, taip pat netipinio plaučių uždegimo, gydymas.
Odos ir jos priedų infekcinių ligų gydymas.
Mikobakterijų (M. avium komplekso [MAK], M. kansassi, M. marinum ir M. leprae ) sukeltų infekcinių ligų gydymas.
Helicobacter pylori išnaikinimas ligoniams, sergantiems skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa (visada derinyje su kitais vaistiniais preparatais).

Antimikrobinė priemonė turi būti parenkama remiantis mikroorganizmų jautrumo duomenimis ir oficialiomis vietinėmis gydymo rekomendacijomis.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozę, kuri priklauso nuo infekcinės ligos sunkumo, nustato gydytojas.
Tablečių laužyti negalima. Jas reikia nuryti sveikas, užsigeriant nedideliu kiekiu skysčio. Maistas nedaro įtakos absorbuojamam klaritromicino kiekiui, bet jo absorbciją gali lėtinti.

Suaugę žmonės ir vyresni kaip 12 metų vaikai
Įprastinė šio vaistinio preparato dozė suaugusiems pacientams yra 250 mg - 500 mg. Ją reikia gerti du kartus per parą 7 - 14 parų.
Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad ir trumpesnis (5 - 6 parų) ūminio bronchito ar vidurinės ausies uždegimo gydymas yra taip pat veiksmingas.
Pacientams, kuriems yra MAK (Mycobacterium avium komplekso) ar ŽIV (žmogaus imunodeficito viruso) infekcija, klaritromicino paros dozė yra 1-2 g.
Didžiausia paros dozė suaugusiems žmonėms yra 2 g.
Suaugusiems pacientams rekomenduojamas toks dozavimo planas (žr. žemiau).

Infekcinė liga
Dozė (kas 12 val.)
Gydymo trukmė (paros)
Tonzilitas ir faringitas
250 mg
10
Ūmus sinusitas
500 mg
14
Lėtinio bronchito paūmėjimas ir/arba visuomenėje įgytas plaučių uždegimas, sukeltas:
S. pneumoniae
M. catarrhalis
M. pneumoniae
H. influenzae

 

250 mg;
250 mg
500 mg
250 mg

 

7-14
7-14
7-14
7-14

Odos ir jos priedų infekcinė liga
250 mg
7-14
H. pylori išnaikinimas (derinyje su kitais vaistais)
250 - 500 mg
Daugiausia 500 mg 3 kartus per parą.
14
MAK infekcijos gydymas (derinyje su kitais vaistais)
500 – 1000 mg
Visą gyvavimo laikotarpį, jei reakcija į gydymą yra pakankama

Jaunesni kaip 12 metų vaikai
Įprastinė dozė jaunesniems kaip 12 metų vaikams yra 7,5 mg kilogramui kūno svorio. Ją reikia gerti du kartus per parą. Didžiausia dozė vaikams yra 250 mg. Ją reikia gerti 2 kartus per parą.
Ar saugu klaritromicino vartoti jaunesniems kaip 6 mėn. vaikams, nenustatyta.
Ar saugu klaritromicino vartoti jaunesniems kaip 20 mėn. vaikams, kuriems yra MAK infekcija, nenustatyta.

Senyvi pacientai
Dozė tokia pati, kaip jaunesniems suaugusiems žmonėms.

Dozės koregavimas pacientams, kurių sutrikusi kepenų ir/ar inkstų veikla
Jeigu yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų veiklos sutrikimas, o inkstų veikla normali, vaisto dozės mažinti nereikia.
Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų veiklos sutrikimas (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min.) kartu su kepenų veiklos sutrikimu arba be jo, dozę reikia dalyti pusiau arba ją vartoti dvigubai rečiau.

Gydymo trukmė
Gydymo trukmę nustato gydytojas. Ji priklauso nuo paciento klinikinės reakcijos. Suaugusių žmonių gydymas paprastai trunka 7 – 14 parų, vaikų – 10 parų.

4.3 Kontraindikacijos

Klaritromicinu draudžiama gydyti pacientus, kuriems yra padidėjęs jautrumas klaritromicinui, kitiems makrolidų grupės antibiotikams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Klaritromicino negalima vartoti kartu su skalsių alkaloidais.
Klaritromicino draudžiama vartoti kartu su bet kuriuo toliau išvardytu vaistiniu preparatu: cisapridu, pimozidu, terfenadinu. Pastebėta, kad plazmoje padidėja cisaprido, pimozido ar terfenadino kiekis, jei minėtų vaistų vartojama kartu su klaritromicinu. Dėl šio pokyčio gali pailgėti QT intervalas ir atsirasti širdies ritmo sutrikimai, įskaitant skilvelių tachikardiją, skilvelių virpėjimą bei torsade de pointes (dvikryptę verpstinę paroksizminę skilvelių tachikardiją). Panašus poveikis pasireiškė vartojant astemizolo kartu su kitais makrolidų grupės antibiotikais.
Klaritromicino draudžiama vartoti pacientams, kuriems yra hipokalemija (QTc intervalo pailgėjimas).

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Klaritromiciną daugiausia šalina kepenys, todėl pacientams, kuriems yra kepenų veiklos sutrikimas, šio antibiotiko reikia vartoti atsargiai. Be to, jo reikia vartoti atsargiai pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus inkstų veiklos sutrikimas.

Gali pasireikšti kryžminis atsparumas eritromicinui ir kitiems makrolidams, linkomicinui ir klindamicinui.

Pastebėta įvairaus sunkumo (nuo lengvo iki pavojingo gyvybei) pseudomembraninio kolito, kurį gali sukelti beveik visi antibakteriniai vaistai, įskaitant makrolidus, atvejų.

Gali pasireikšti vaisto poveikiui atsparių mikroorganizmų superinfekcija. Tokiu atveju gydymą klaritromicinu reikia nutraukti ir pradėti reikiamą gydymą.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Žinoma ar manoma, kad CYP3A izofermentai metabolizuoja šiuos vaistinius preparatus ar jų grupes: alprazolamą, karbamazepiną, cilostazolą, cisapridą, ciklosporiną, dizopiramidą, skalsių alkaloidus, lovastatiną, metilprednizoloną, midazolamą, omeprazolą, geriamuosius antikoaguliantus (pvz., varfariną), pimozidą, chinidiną, rifabutiną, rifampiną, sildenafilį, simvastatiną, takrolimuzą, terfenadiną, triazolamą ir vinblastiną. Panašaus sąveikos mechanizmo, kuris yra siejamas su kitais citochromo P450 sistemos izofermentais, vaistiniams preparatams priklauso fenitoinas, teofilinas ir valproatas.

Vartojant klaritromicino, kaip ir kitų makrolidų grupės antibiotikų, kartu su kitais vaistais, kuriuos metabolizuoja citochromo P450 sistemos izofermentai, kraujo serume gali padidėti pastarųjų medikamentų kiekis (žr. 4.3 skyrių).

Po to, kai vaistas pateko į rinką, pacientams, kurie vartojo klaritromicino kartu su chinidinu ir dizopiramidu, pastebėta torsade de pointes atvejų.

Klaritromicinas, vartojamas kartu su dioksinu, gali stiprinti šio vaisto poveikį, todėl reikia pagalvoti apie dioksino kiekio kraujo serume sekimą.

Klaritromicinas silpnina beta laktaminių antibiotikų antibakterinį poveikį. Pasireiškia, bent jau in virto, antagonizmas linkomicino ir klindamicino poveikiui.

Pastebėta tik keletas rabdomiolizės atvejų, sutapusių su klaritromicino vartojimu kartu su HMG-CoA reduktazės inhibitoriais, tokiais kaip lovastatinas ir simvastatinas.

Jei užkrėsti ŽIV suaugę žmonės geria klaritromicino kartu su zidovudinu, kraujyje sumažėja zidovudino koncentracija.

Pastebėta, kad kartu vartojant ritonaviro, klaritromicino koncentracija kraujyje būna didesnė, o kartu vartojant rifabutino – mažesnė.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Daugiau negu 120 moterų, kurios per pirmuosius tris nėštumo mėnesius vartojo klaritromicino, stebėjimo metu neabejotinų teratogeninio ir šalutinio poveikio ar poveikio naujagimio sveikatai įrodymų nenustatyta. Nedidelio skaičiaus moterų, per pirmuosius tris nėštumo mėnesius vartojusių klaritromicino, stebėjimo duomenys rodo, kad gali būti didesnė persileidimo rizika. Iki šiol kitų svarbių epidemiologinių duomenų nėra.

Kai kurie tyrimai su pelėmis, žiurkėmis, triušiais ir beždžionėmis nepaneigia žalingos įtakos gemalo ir vaisiaus vystymuisi.
Nėščioms moterims ir žindyvėms klaritromicino vartoti negalima, nebent manoma, jog nauda yra didesnė už riziką. Klaritromicinas išsiskiria su moters pienu.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenų, rodančių preparato įtaką gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus, nėra. Dirbant minėtą darbą reikia atsižvelgti į galvos svaigimo sukeltų nepageidaujamų padarinių galimybę.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Dauguma nepageidaujamų reiškinių yra lengvi ir laikini.

Nepageidaujami reiškiniai yra klasifikuojami pagal dažnį:
labai dažni (≥1/10)
dažni (nuo ≥1/100 iki < 1/10)
nedažni (nuo ≥1/1000 iki < 1/100)
reti ( nuo ≥ 1/10000 iki < 1/1000)
labai reti (< 1/10000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Dažniausiai pastebėti nepageidaujami reiškiniai suaugusiems žmonėms yra viduriavimas (3 %), pykinimas (3 %), pakitęs skonis (3 %), virškinimo sutrikimas (2 %), pilvo skausmas (2 %) ir galvos skausmas (2 %).

Dažniausiai pastebėti nepageidaujami reiškiniai vaikams yra viduriavimas (6 %), vėmimas (6 %), pilvo skausmas (3 %), išbėrimas (3 %) ir galvos skausmas (6 %).

Mažiau negu 1 % pastebėtų nepageidaujamų reiškinių buvo sunkūs.

Infekcijos ir infestacijos
Užsitęsęs klaritromicino vartojimas gali didinti vaisto poveikiui atsparių mikroorganizmų skaičių.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai
Nedažni. Leukocitų kiekio sumažėjimas, eozinofilija.
Labai reti. Trombocitopenija, neutropenija.

Imuninės sistemos sutrikimai
Reti. Odos išbėrimas, dilgėlinė, anafilaksija.
Labai reti. Stivenso ir Džonsono sindromas.

Psichikos sutrikimai
Labai reti. Nerimas, nemiga, košmariški sapnai, psichozė, manija, regos haliucinacijos, sumišimas.

Nervų sistemos sutrikimai
Dažni. Galvos skausmas.
Labai reti. Galvos svaigimas, galvos sukimasis.

Ausų ir labirintų sutrikimai
Reti. Spengimas ausyse.
Labai reti. Laikinas kurtumas, ypač senyvoms moterims.

Širdies sutrikimai
Labai reti. QT pailgėjimas, skilvelių ritmo sutrikimas (skilvelių tachikardijos ir torsade de pointes forma).

Virškinimo trakto sutrikimai
Dažni. Viduriavimas, pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, skonio iškrypimas, t. y. metalo ar kartaus skonio atsiradimas, burnos gleivinės, liežuvio uždegimas, praeinantis liežuvio ir dantų spalvos pokytis,
Labai reti. Pseudomembraninis kolitas, kasos uždegimas.

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai
Labai reti. Hepatoceliulinis ir/ar cholestazinis hepatitas su gelta arba be jos, mirtinas kepenų veiklos sutrikimas, susijęs su kepenų liga ar hepatotoksinių vaistinių preparatų vartojimu.

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Labai reti. Artralgija, mialgija.

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai
Labai reti. Intersticinis nefritas, toksinis poveikis inkstams.

Tyrimai
Dažni. Šlapalo kiekio kraujyje padidėjimas.
Nedažni. Protrombino laiko pailgėjimas, laikinas kepenų fermentų (AST, ALT, LDH, šarminės fosfatazės) aktyvumo ir bilirubino kiekio padidėjimas, kreatinino kiekio kraujo serume padidėjimas.
Labai reti. Hipoglikemija, ypač ligoniams, kartu vartojantiems insulino ir kitų antidiabetinių vaistinių preparatų.

4.9 Perdozavimas

Pranešimų duomenimis, išgėrus didelę dozę klaritromicino galima tikėtis poveikio virškinimo traktui simptomų. Pacientui, kuris anksčiau sirgo bipoliniu sutrikimu, išgėrus 8 gramus klaritromicino, atsirado psichikos pokyčių, paranojinis elgesys, hipokalemija ir hipoksemija. Atsiradus su perdozavimu susijusių šalutinių reakcijų, reikia išplauti skrandį ir pradėti palaikomąjį gydymą. Manoma, kad klaritromicino, kaip ir kitų makrolidų, kiekiui serume kraujo ir peritoninė dializė pastebimos įtakos nedaro.


5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: sistemiškai veikiantys antibakteriniai vaistai, makrolidai.
ATC kodas: J01FA09

Bendrosios savybės
Veikimo būdas
Klaritromicinas yra pusiau sintetinis eritromicino A darinys. Jis sukelia antibakterinį poveikį, kadangi prisijungia prie jam jautrios bakterijos ribosomų 50S subvieneto, todėl sutrinka baltymo sintezė.
Klaritromicinas daro stiprų poveikį daugeliui aerobinių ir anaerobinių gramteigiamų bei gramneigiamų mikroorganizmų. Paprastai klaritromicino mažiausia slopinamoji koncentracija (MSK) yra du kartus mažesnė negu eritromicino MSK.

Klaritromicino 14-hidroksimetabolitas taip pat sukelia antimikrobinį poveikį. Jo MSK yra tokia pati ar net du kartus didesnė, negu pirminio junginio, išskyrus H. influenzae, kuriam 14-hidroksimetabolitas, palyginti su pirminiu junginiu, daro daugiau negu du kartus stipresnį poveikį.

In vitro klaritromicinui paprastai yra jautrūs šie mikroorganizmai:
Gramteigiamos bakterijos: Staphylococcus aureus (tik meticilinui jautrios padermės), Streptococcus pyogenes (A grupės beta hemoliziniai streptokokai), alfa hemoliziniai streptokokai, (Viridans grupės), Streptococcus (Diplococcus pneumonine), Streptococcus agalacticae, Listeria monocytogenes.
Gramneigiamos bakterijos: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella (Branhammella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Pasteurella mucocida, Bacteroides melaninogenicus.
Mikoplazmos: Mycoplasma pneumonine, Ureaplasma urealyticum.
Kiti mikroorganizmai: Chlamydia trachomatis, Mycobacterium avium, Mycobacterium leprae, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellularis, Chlamydia pneumonine ir Borrelia burgdorferi.
Anaerobai: Clostridium perfringens, Peptococcus species, Peptostreptococcus specines ir Propionibacterium acnes.
Kelioms bakterijų padermėms klaritromicinas daro baktericidinį poveikį. Joms priklauso Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumonine, Streptococcus pogenes, Streptococcus agalactiae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae ir įvairios Campylobacter padermės.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija
Klaritromicinas yra atsparus skrandžio rūgščiai ir gerai absorbuojamas iš virškinimo trakto. Maistas gali šiek tiek lėtinti absorbciją, tačiau absorbuojamo vaisto kiekiui įtakos nedaro. Maždaug 20 % klaritromicino nedelsiant metabolizuojama į 14-hidroksiklaritromiciną, kurio biologinis poveikis panašus į klaritromicino.
Sveikiems savanoriams geriant du kartus per parą po 250 mg arba 500 mg dozę po valgio, didžiausia klaritromicino koncentracija plazmoje susidarė per 2 – 3 valandas ir buvo atitinkamai 1 – 2 mikrogramai/ml ir 3 – 4 mikrogramai/ml.
Išgėrus du kartus per parą po 250 mg klaritromicino, didžiausia aktyvaus metabolito
14-hidroksiklaritromicino koncentracija kraujo plazmoje buvo 0,6 mikrogramo/ml.

Pasiskirstymas
Klaritromicinas gerai prasiskverbia į įvairius organizmo audinius ir skysčius. Paprastai klaritromicino koncentracija audiniuose būna maždaug 10 kartų didesnė, negu jo koncentracija kraujo serume. Daug vaisto susikaupia migdolinių liaukų, plaučių ir vidurinės ausies audinyje. Prie kraujo plazmos baltymų prisijungia maždaug 80 % klaritromicino.

Biotransformacija ir šalinimas
Klaritromicinas daugiausia metabolizuojamas kepenyse, veikiant citochromui P450. Nustatyti trys metabolitai: N-demetilklaritromicinas, dekladinozil-klaritromicinas ir 14-hidroksiklaritromicinas. Didžioji preparato dalis šalinama su šlapimu nepakitusia ir metabolitų forma, likusi dalis – su išmatomis. 20 – 30 % klaritromicino pasišalina su šlapimu nepakitęs.
Geriant du kartus per parą po 250 mg, klaritromicino pusinės eliminacijos periodas trunka 2 – 4 valandas. Jis pailgėja, t. y. trunka 5 – 7 val., jei geriama du kartus per parą po 500 mg klaritromicino. Aktyvaus 14-hidroksimetabolito pusinės eliminacijos periodas trunka 5 – 6 valandas.
Klaritromicino farmakokinetika yra netiesinė.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Daugkartinės dozės tyrimų duomenimis, klaritromicino toksinis poveikis priklauso nuo dozės ir jos vartojimo trukmės. Visiems gyvūnams svarbiausias toksinio poveikio taikinys buvo kepenys. Toksinis poveikis šunų ir beždžionių kepenimis pasireiškė po 14 parų. Su šiuo toksiniu poveikiu susijęs sisteminis ekspozicijos lygis nežinomas, tačiau toksinė dozė, išreikšta mg/kg kūno svorio, buvo didesnė už pacientui rekomenduojamą gydomąją dozę.

In vitro ir in vivo tyrimų metu klaritromicino mutageninio poveikio požymių nepastebėta.
Tyrimų su žiurkėmis metu nepageidaujamų reiškinių vaisingumui ir dauginimuisi nepastebėta. Teratogeninio poveikio tyrimais su žiurkėmis (Wistar veislės žiurkėms vaisto buvo sugirdoma, Sprque-Dawley – sugirdoma ir suleidžiama į veną), baltaisiais Naujosios Zelandijos veislės triušiais ir su pavianų rūšies beždžionėmis klaritromicino teratogeninis poveikis neįrodytas. Vis dėlto, kito panašaus tyrimo su Sprque-Dawley veislės žiurkėmis duomenys parodė mažą (6%) širdies ir kraujagyslių sistemos sklaidos trūkumų dažnį, kuris, kaip manoma, pasireiškė dėl spontaniškos genetinių pokyčių išraiškos. Dviejų tyrimų su pelėmis metu nustatytas įvairus (3 – 30 %) gomurio plyšio atvejų dažnumas, beždžionėms padažnėjo savaiminių persileidimų, tačiau tik vartojant dozes, kurios patelėms sukelia neabejotinai toksinį poveikį.
Daugiau toksikologinių duomenų, laikomų reikšmingais dozių, rekomenduojamų pacientų gydymui, lygyje, nėra.


6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės branduolys
Karmeliozės natrio druska
Koloidinis bevandenis silicio dioksidas
Mikrokristalinė celiuliozė
Magnio stearatas
Povidonas
Talkas
Stearino rūgštis
Pregelifikuotas krakmolas
Išgrynintas vanduo.

Dangalas
Vanilės skonio medžiaga
Hidroksipropilceliuliozė
Hipromeliozė
Geltonasis geležies oksidas (E172)
Makrogolis (400)
Talkas
Titano dioksidas (E171)
Karnaubo vaškas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai.
Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Pakuotė, kurioje yra dešimt arba keturiolika 250 mg plėvele dengtų tablečių, supakuotų į lizdines plokšteles.
Pakuotė, kurioje yra keturiolika 500 mg plėvele dengtų tablečių, supakuotų į lizdines plokšteles.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

Anekdotai

archyvas

pasveik.ltEspumisanMezymProstamol unoRaniberlLioton 1000