Klausimas:

Kaip susidaro trombas? kas yra trombozė? kas yra arterijų trombozė? Kas venų trombozė? Širdies trombozė? Kas yre embolija? KOKIOS BūNA EMBILIJOS RŪŠYS? KRAUJAVIMAS? INFARKTAS IR JO RUŠYS?