Klausimas:

Kokiam cholesteroliui esant rekia pradėti vartoti cheminius vaistus jam mažinti? Kokie cheminiai vaistai cholesyeroliui mažinti daugiausia rekomenduojami vartoti?