Klausimas:

KSdd1 46 KSds 30 TSPd 9 TSPs 13 KSUSd 9 KSUSs 16 DSdd 20 IF 60 AO diam 28 KP 52X39 DP 42X32 AOV Vmax159, Max grad 10,14 PAV 09, MV 0,93 3,48 TV 0,64 1,64 Dažnai šokinėjantis spaudimas 165/150 kita dieną būna 80/60 vaistų nevartoju, kavos negeriu, stresinių situacijų neturiu, man 23m,