Klausimas:

Gerb. Daktare ,vaistai Pankreatinum( Kreon) yra kompensuojami , bet tik vaikams. Reiketų neklaidinti pacientų .