Depresija – vienas veidas su daugeliu kaukių

Žodis depresija, reiškiantis sulėtėjimą, slopinimą, yra dar vienas medicininis terminas, tapęs dažnai var­tojamu kasdienėje kalboje. Retas žmogus niekada nėra pagalvojęs ar pasiskundęs, kad jam depresija. Tai ir tar­pusavio pokalbiuose pasitaikantis savijautos įvardiji­mas, ir atsakymas gydytojo kabinete į klausimą Kuo skundžiatės? Įprastai po to seka logiškas klausimas – o kas jums yra depresija? Nepaisant to, kad vardas trum­pas ir vienas, tačiau po juo slypi įvairiausi simptomai, pasireiškimo būdai ir žmogaus pastangos surasti savo būsenos pavadinimą bei gydymą.