+6
-3
+3
POMI-T  slopina prostatos specifinį antigeną ir prostatos vėžio progresavimą

Visuose augaliniuose produktuose gausu mūsų gyvybei palaikyti būtinų maistinių medžiagų bei kitų biologiškai ak­tyvių cheminių junginių, iš kurių didžiausią grupę sudaro polifenoliai. Kiekviena augalo biologiškai aktyvi medžia­ga, vitaminas, mineralas ar fermentas atlieka tik jam gam­tos patikėtą darbą, tačiau veikdami drauge, jie sustiprina vieni kitų poveikį.

Šiuo principu vadovavosi ir Didžiosios Britanijos moks­lininkai. Išstudijavę įvairiose šalyse atliktų laboratorinių ir klinikinių tyrimų duomenis apie maistinių augalų, kuriuo­se gausu polifenolių, poveikį vėžio ląstelėms, jie pirmąkart moksliškai ištyrė, kaip tinkamai suderinti skirtingų augalų (daržovės, vaisiaus, prieskonio, arbatmedžio lapų) polife­noliai, koncentruoti vienoje tabletėje, veikia prostatos vėžį.

Prostatos vėžys – dažniausia vyrų onkologinė liga Jung­tinėse Amerikos Valstijose ir Didžiojoje Britanijoje, o pasta­rąjį dešimtmetį pagal dažnumą stabiliai laikosi antroje vie­toje (po plaučių vėžio) ir mūsų šalyje.

Tyrimui vadovavo Kembridžo universiteto profesorius Ro­bert Thomas. Be mokslinės veiklos Kembridžo ir Kranfildo universitetuose, šis žymus mokslininkas taip pat dirba onko­logu konsultantu Bedfordo ir Adenbruko universitetinėse li­goninėse. Tyrėjų komanda atliko atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamą II fazės klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo iš visos šalies atrinkti 203 lokaliu prostatos vėžiu sergantys su­augę vyrai. Tyrimas buvo dvigubai aklas, taigi, nei tiriamieji, nei jų gydytojai nežinojo, kam atiteko Didžiosios Britanijos mokslininkų specialiai klinikiniam tyrimui sukurtos Pomi-T® tabletės, o kam placebas (gydomojo poveikio neturintis, bet organizmui nekenksmingas preparatas). Šis tyrimas buvo pa­vadintas Pomi-T® tyrimu ir truko pusę metų.

Visi vyrai buvo paskirstyti į dvi grupes:

  • viena grupė kasdien vartotojo po tris Pomi-T® tabletes, sudarytas iš granatų vaisių, brokolių, dažinių ciberžolių šakniastiebių ir žaliosios arbatos ekstrakto;
  • kita grupė vartojo placebo tabletes.

 

KUO SVARBUS PROSTATOS  SPECIFINIS ANTIGENAS

Prostatos specifinis antigenas (PSA) yra baltymas, kurį ga­mina prostatos ląstelės. PSA tyrimas padeda aptikti ankstyvų stadijų prostatos vėžį.

Prostatos vėžiu sergantiems vyrams PSA koncentra­cija kraujyje paprastai viršija normą, tačiau PSA kraujo tyrimas nėra vienintelis tyrimas, pagal kurį diagnozuoja­mas prostatos vėžys. Jis tik padeda gydytojams nuspręs­ti, ar reikalingi papildomi tyrimai, pavyzdžiui, biopsija, iš kurios matyti, ar prostatoje yra vėžinių ląstelių. Tiriant priešinės liaukos vėžiu jau sergančius vyrus, PSA balty­mas ir jo pokyčiai yra vieni iš svarbiausių žymenų, pagal kuriuos sprendžiama apie prostatos vėžio progresavimą. Gydymas, kuris sumažina PSA kiekį, sulėtina ir prosta­tos vėžio augimą.

 

TYRIMO REZULTATAI PRADŽIUGINO IR  TYRĖJUS, IR PACIENTUS

Pasibaigus tyrimui, mokslininkai nustatė, kad Pomi-T® table­tes vartojusiems vyrams PSA kiekis vidutiniškai padidėjo tik 14,7 proc., o placebo grupėje – net 78,5 proc. Taigi, Pomi-T® tabletes vartojusiems vyrams PSA kiekis buvo vidutiniškai 63 proc. mažesnis nei placebo grupėje.

Dar vienas svarbus faktas – pasibaigus tyrimui 46 proc. Pomi-T® vartojusių vyrų buvo nustatytas sumažėjęs arba ne­pakitęs PSA lygis, palyginti tik su 14 proc. placebo grupėje, todėl galima sakyti, kad beveik pusei preparatą vartoju­sių vyrų prostatos vėžys nustojo augti ar net regresavo.

Kitas puikus rodiklis – tik 8,2 proc. Pomi-T® vartojusių vyrų, kuriems iki tyrimo buvo taikoma aktyvaus stebėjimo arba budraus laukimo taktika, pasibaigus tyrimui prireikė agresyvesnio gydymo. Placebo grupėje gydymo planą reikėjo keisti net 27,7 proc. vyrų. Kitaip tariant, keturi maisto produktai

padėjo vyrams išvengti skausmingų, brangių ir invazinių pro­cedūrų arba jas atitolinti.

Pomi-T® tyrimu mokslininkai įrodė, kad granatų vaisių, brokolių, dažinių ciberžolių šakniastiebių ir žaliosios arbatos ekstrakto koncentratas akivaizdžiai palengvino prostatos vėžiu sergančių vyrų gyvenimą.

Pasibaigus tyrimui paaiškėjo, kad Pomi-T® tabletės ne tik veiksmingos, bet ir saugios: vyrams jos padėjo suvaldyti PSA progresavimą ir nesukėlė didesnio nepageidaujamo po­veikio, nebent labai mažai daliai tiriamųjų – dujų kaupimą­si (3,6 proc. vyrų), pilvo pūtimą (3 proc.) ar šiek tiek laisves­nius vidurius (7,5 proc.). Bet labai panašius simptomus jautė ir placebo grupės vyrai.

 

POMI-T® VEIKIA NE TIK PSA,  BET IR PROSTATOS VĖŽĮ

Tabletės iš polifenolių gausių maisto produktų poveikį ne tik PSA, bet ir prostatos vėžiui mokslininkai 2015 metais dar kartą patikrino magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) ty­rimais. Jie palygino 138 prostatos vėžiu sergančių vyrų kele­rių metų PSA kraujo tyrimus su jų navikų vaizdais MRT nuo­traukose ir priėjo prie išvados, kad PSA koncentracijos kitimas 100 proc. atitinka naviko didėjimą ar mažėjimą, todėl Pomi-T® preparatas veikia ne tik PSA, bet ir prostatos vėžį. Be to, navi­kas sparčiau traukėsi arba ilgiau išliko stabilus tiems vyrams, kurie vartojo Pomi-T® preparatą, mankštinosi ir laikėsi sveikos gyvensenos nuostatų.

 

POMI-T® – GALIMYBĖ RINKTIS ĮRODYTO POVEIKIO AUGALINĮ PREPARATĄ

Įvairiose šalyse atlikti laboratoriniai ir klinikiniai tyri­mai rodė, kad daug polifenolių turintys maisto produktai, tokie kaip brokoliai, dažinės ciberžolės, žalioji arbata ir granatai, pasižymi antivėžiniu poveikiu.

Pomi-T® tyrimu prof. R. Thomas pirmąkart moksliškai ir patikimai įrodė polifenolių gausių maisto produktų siner­ginį poveikį vėžio žymenų progresavimui.

Pomi-T® tyrimo rezultatus prof. R. Thomo tyrėjų ko­manda 2013 metais pristatė Amerikos klinikinės onkologi­jos draugijos (angl. ASCO) metinėje konferencijoje, kuri vyko Čikagoje. Šiose konferencijose pasauliui skelbiama apie naujausius onkologijos laimėjimus.

Pristatydamas darbą, prof. R. Thomas sakė: „Mūsų il­gametė patirtis, bendradarbiavimas su labdaringomis vė­žio organizacijomis ir aukščiausios klasės tyrimai, atlikti kartu su Kembridžo universiteto mokslininkais, padėjo pa­siekti rezultatų, kurie turės pasaulinio masto poveikį. Tiki­mės, kad šis tyrimas padės milijonams vyrų kovoti su pro­statos vėžiu. Sveika mityba ir tinkamas gyvenimo būdas – pagrindinės priemonės, kurios padeda kovoti su prostatos vėžiu. Tačiau dabar vyrai jau gali rinktis ir natūralių mais­to produktų papildą, kurio veiksmingumas įrodytas moks­liniais tyrimais“.

 

KUO NATŪRALŪS POLIFENOLIAI  NAUDINGI SVEIKATAI

Pomi-T® tabletėje esantys granatų vaisiai, dažinės ci­beržolės, brokoliai ir žalioji arbata turi vieną bendrą savy­bę – juose gausu įvairių polifenolių ir kitų biologiškai akty­vių organinių junginių, pasižyminčių antivėžiniu poveikiu.

Kaip rodo daugelis mokslinių tyrimų, mityba, kurioje gausu augalinių polifenolių, padeda mažinti sunkių lėtinių ligų (vėžio, senatvinės demencijos, artrito, širdies ir krau­jagyslių ligų, kataraktos ir kt.) išsivystymo riziką. Moksli­ninkų nuomone, dėl polifenolių ir kitų augalinių cheminių medžiagų trūkumo maiste gali padidėti krūties, kasos, kiau­šidžių, odos, prostatos ir stemplės vėžio rizika.

Augalų cheminės medžiagos padeda mūsų organizmui įveikti iš aplinkos ar su maistu patekusius kancerogenus, neutralizuoti laisvuosius deguonies radikalus, slopinti užde­giminius procesus ir stimuliuoti imuninę sistemą, gali stab­dyti vėžinių ląstelių mitybai būtinų kraujagyslių augimą, slopinti šių ląstelių nekontroliuojamą dalijimąsi ir skatinti jų žūtį, taip pat lėtinti organizmo senėjimą, padėti apsisau­goti nuo širdies ir kraujagyslių ligų, žalingų ultravioletinių saulės spindulių ir net palaikyti normalų kraujo spaudimą ar cukraus lygį kraujyje.

Kaip rodo tyrimų rezultatai, krūties vėžį išsigydžiusioms moterims, kurios kasdien gėrė daug žaliosios arbatos, valgė vaisių ir daržovių, rečiau pasitaikė ligos atkryčių. Odos vė­žiu sergantiems asmenims, kurie vartojo daug žalios spal­vos lapinių daržovių ir brokolių, rečiau vystėsi kitos vėžio formos. Sveikas gyvenimo būdas ir polifenolių gausi mity­ba siejama su lėtesniu vėžio progresavimu.

Tyrėjai iš Didžiosios Britanijos pirmąkart moksliš­kai įrodė, kad keturių plačiai žinomų antivėžinių maisto produktų derinys, koncentruotas vienoje Pom-T kapsu­lėje, pasižymi itin stipriu sinerginiu poveikiu. Tik veik­damos drauge, tarpusavyje gerai derančios granatų vai­sių, žaliosios arbatos, dažinių ciberžolių šakniastiebių ir brokolių biologiškai aktyvios medžiagos tampa slopina­muoju ginklu, kuris gali pasiekti įvairius naviko taiki­nius. Mokslininkų nuomone, polifenolių antivėžinis ir uždegimo slopinamasis veikimas universalus, todėl poli­fenolių gausių keturių maisto produktų derinys gali būti naudingas sergant įvairiomis onkologinėmis ir kitomis lėtinėmis ligomis.

ŽURNALO „INTERNISTAS“ PRIEDAS UROLOGIJA Nr. 1 (9), 2016