Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos acetilsalicilo rūgštimi galimybės

Įvadas

Daugeliu tyrimų įrodyta, kad ilgalaikis acetilsa­licilo rūgšties vartojimas veiksmingai, apie 25 proc., sumažina širdies ir kraujagyslių sistemos nepalan­kių įvykių (nemirtino miokardo infarkto (MI), ne­mirtino insulto ir mirštamumo dėl kardiovaskulinių priežasčių) riziką ir yra tinkamas antrinei MI ir in­sulto profilaktikai. Absoliučiais skaičiais tai atitinka sumažėjimą apie 10–20 nepalankių įvykių 1 tūkst. pacientų per metus. Kiek mažiau vartojant acetilsa­licilo rūgštį sumažėja ir mirštamumas dėl kardiovas­kulinių priežasčių. Acetilsalicilo rūgšties veiksmin­gumas ir saugumas ištirtas daugeliu tyrimų. Seniai žinoma ir apie kraujavimus, kurie dažnesni vartojant acetilsalicilo rūgštį, tačiau įrodyta, kad kardiovas­kulinių įvykių prevencijai vartojamų mažų acetilsa­licilo rūgšties dozių nauda viršija kraujavimo rizi­ką. Žinoma ir apie acetilsalicilo rūgšties dirginamą­jį poveikį skrandžio gleivinei, todėl sukurtos nau­jos kartos plėvele dengtos tabletės, kurios apsaugo skrandžio gleivinę ir pagerina gydymo toleravimą. Vis dėlto tyrimo EUROASPIRE rezultatai rodo, kad Lietuvoje gydytojai per mažai skiria, o paci­entai per mažai varto­ja acetilsalicilo rūgš­tį ir kitus trombocitų funkcijas slopinančius vaistus.

Tyrimas EUROASPIRE

Tyrimas EUROAS­PIRE atliktas siekiant įvertinti, kaip Europoje šeimos gydytojai, kar­diologai ir kiti specia­listai laikosi išeminės širdies ligos (IŠL) pre­vencijos rekomendaci­jų pacientams, kuriems diagnozuoti daugybi­niai IŠL rizikos veiks­niai, bei pacientams, kurie jau serga IŠL, antrinei kardiovaskulinių įvykių prevencijai. Taip pat ty­rime įvertinti dažniausi IŠL rizikos veiksniai ir jų paplitimas. Tyrimas EUROASPIRE IV atliktas 24 Europos šalyse, juo siekta įvertinti gyvenimo įpro­čių pokyčius, dažniausius rizikos veiksnius susir­gus IŠL, įvertinti kardioprotekcinių medikamentų vartojimą. Nustatyta, kad Lietuva labiausiai iš ty­rime dalyvavusių šalių atsilieka pagal acetilsalici­lo rūgšties ir kitų trombocitų funkcijas slopinančių vaistų vartojimą (1 pav.).