+1
-0
+1

Prisiminę, kad skausmas yra penktasis gyvybinis žymuo, lengvai suprasime jo poveikį sergančiajam. Taigi praktikoje svarbu mokėti įvertinti skausmo intensyvumą.

Pasaulyje yra plačiai naudojamos kelios skausmo intensyvumo skalių rūšys. Šių skalių naudojimas oficialiai patvirtintas ir Lietuvoje Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-608. Juo buvo papildytas 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, nurodant, kad skausmo intensyvumas vertinamas pacientams nuo 3 metų amžiaus pasirinktinai naudojant „veidukų“ ir/arba skaitmeninę ir/arba žodinę skales ir kad įvertintas skausmo intensyvumas pažymimas paciento medicinos dokumentuose ir yra laikomas pagrindu skirti atitinkamą skausmo malšinimo vaistą.

 

Skausmo vertinimo skalės

 

Skausmo intensyvumui vertinti gali būti naudojamos įvairios skausmo skalės. Viena iš plačiausiai naudojamų – Verbalinė skausmo skalė. Pacientas prašomas įvertinti skausmo intensyvumą balais (0 balų – nėra skausmo, 10 balų – nepakeliamas). Taip pat skausmas gali būti vertinamas 5 balų sistema – Žodine aprašomąja skale (angl. Word descriptor scale). Jei dėl tam tikrų priežasčių šią skalę naudoti sunku ar negalima, siūloma naudoti Vizualinių analogų skalę skausmui (angl. Visual Analog Scales (VAS) for pain) (pavaizduota linija su skaičiais nuo 1 iki 10, išdėliotais iš kairės į dešinę. Skaičiai atitinka skausmo intensyvumą, kurie didėja į dešinę per visą skalę. Todėl skaičius 0 reiškia, kad visiškai neskauda, o 10 – nepakeliamą, patį intensyviausią skausmą), arba grafinę „veidukų“ skausmo skalę (pateikiama keletas veido išraiškų, iš kurių pacientas pasirenka vieną, labiausiai atitinkančią dabartinę jo skausmo būseną. Kiekvienas veidukas turi savo skaičių, kuris nurodo skausmo intensyvumą. Juo didesnis skaičius, juo intensyvesnis skausmas). Funkcinė skausmo skalė (angl. Functional Pain Scale) padeda nusakyti skausmo įtaką kasdienei veiklai. Viena naujausiai patvirtintų skalių neuropatiniam skausmui atskirti nuo nocicepcinio skausmo yra Lydso neuropatinio skausmo požymių ir simptomų skalė (angl. Leeds Assessment of Neuropathic Signs and Symptoms (LANSS) pain scale). Ši skausmo skalė sudaryta iš 2 dalių: pirmoje dalyje pacientas turi atsakyti 5 klausimus apie skausmo prigimtį, antroje dalyje vertina gydytojas paciento jutimus (pvz., alodinija, hiperalgezija). Jeigu LANSS įvertinimas yra ≥12, tikėtina, kad skausmas yra neuropatinis.

 

Skausmo vertinimas

 

 

Jei dėl kokių nors priežasčių skalių naudoti negalima, patariama stebėti pacientą ir vertinti skausmo požymius, o gydant vertinti skausmo intensyvumo pokyčius bei galimas komplikacijas. Taip pat reikia vertinti bendros funkcinės būklės pokyčius, elgesio, miego sutrikimų bei nuotaikos pasikeitimus.

 

Parengė gyd. Justina Liutkienė

VUL Santariškių klinikų Neurologijos centras