Šiaulių visuomenės sveikatos centro (ŠVSC) specialistai patikrinę kompiuterinius salonus rado nemažai pažeidimų. Pasak Centro direktoriaus Krizento Kamenecko, kompiuteriniai salonai, interneto svetainės arba kitaip tiesiog viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai, visuomenės sveikatos specialistų pradėti kontroliuoti tik nuo šių metų balandžio mėnesio. Iki šiol šių objektų kontrolė nebuvo pavesta Šiaulių visuomenės sveikatos centrui.

– Atlikus kontrolę Šiaulių apskrityje esančiuose kompiuteriniuose salonuose nustatyta, kad didžioji jų dalis veikė nesilaikydama naujos higienos normos reikalavimų. Dauguma salonų dirba neturėdami leidimo – higienos paso verstis ūkine komercine veikla (Visuomenės sveikatos specialistai primena, kad ne visiems tokio tipo objektams reikalingas leidimas – higienos pasas, reikia tik tokiems kurie savo veiklą vykdo gyvenamuosiuose namuose). Ten dirbantys darbuotojai, buvo nepasitikrinę sveikatos, neišklausę higieninio mokymo bei pirmosios medicinos pagalbos teikimo kursų, – teigė ŠVSC direktorius K. Kameneckas.

Rasta nemažai pažeidimų, kurie gali įtakoti vaikų sveikatos sutrikimus.
Neišlaikomi atstumai tarp monitorių šoninių paviršių, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m., o nuo vieno monitoriaus ekrano iki kito užpakalinio paviršiaus ne mažesnis, kaip 2 m. Patalpose, kuriose įrengtos kompiuterizuotos vartotojų vietos, turi būti natūralus apšvietimas, o pagrindinis šviesos srautas kristi iš kairės pusės. Daugelyje kompiuterinių salonų šis reikalavimas nėra išlaikomas, monitoriai sustatomi taip, kad nėra išlaikomas 40 cm. atstumas nuo ekrano iki vartotojų akių, o žiurėjimo linija su ekrano plokštuma nesudaro reikalaujamo 90 laipsnių kampo. Vienai kompiuterizuotai vartotojo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m² patalpos ploto, o jeigu naudojami skystųjų kristalų monitoriai – 4,5 m².

– Visuomenės sveikatos specialistai tikrindami salonus, nustatė, kad vartotojams nesudaroma galimybė prieš darbo pradžią nusivalyti pelę bei klaviatūrą dezinfekcinėmis priemonėmis. Nėra galimybės šaltuoju metų laikotarpių pasikabinti viršutinių rūbų. Prieigos taškų patalpoje nėra iškabintų aprašų pratimų, skirtų sveikatos profilaktikai, kurie yra skirti akių, skeleto ir raumenų sistemos nuovargiui pašalinti, jie gali būti atliekami stovint arba sėdint, nukreipus akis nuo ekrano, žiūrint į tolį. Taip pat informacijos apie galimą interneto, kompiuterinių žaidimų žalingą poveikį nepilnamečių vystimuisi,- pasakojo visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Josana Motiejauskaitė.


Salonuose dirbtinis apšvietimas neatitinka normos reikalavimų, naudojami ne ergonomiški baldai. Patalpų valymas buvo neatliekamas arba atliekamas nesilaikant normos reikalavimų, nerasta valymui skirto inventoriaus ar valymo priemonių.

– Kai kurie salonai neturėjo registracijos žurnalo nepilnamečiams asmenims registruoti. Nepilnamečiai vartotojai, pateikę mokinio pažymėjimą turi būti užregistruoti objekte vedamame žurnale, nurodant vartotojo vardą ir pavardę, amžių, lankymosi datą, naudojimosi kompiuteriu darbo pradžią ir pabaigą.

Taip pat nėra ribojamas nepilnamečio asmens naudojimosi kompiuteriu laikas. Kompiuteriniai salonai savo ruožtu periodiškai neatlieka elektromagnetinės spinduliuotės ir dirbtinės apšvietos matavimų. Tokie matavimai turi būti atliekami kas 2 metai, - sakė visuomenės sveikatos specialistė.

Kompiuterinių salonų kontrolė atlikta vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 18:2007 „ Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, 2007 m. rugpjūčio 31 d.


Svarbu!

Į ką turėtų atkreipti dėmesį tokių salonų darbuotojai:
1. Griežčiau vykdyti higienos normos reikalavimus, ypač tuos punktus, kurie susiję su nepilnamečiais vartotojais.
2. Atkreipti didesnį dėmesį į patalpų ir įrangos priežiūrą bei valymą.
3. Pasirūpinti tinkamu patalpų apšvietimu bei šildymu ir vėdinimu.
Į ką turėtų atkreipti dėmesį tėvai, leidžiantys vaikus į kompiuterinius salonus:
Pirmiausia turėtų patys apsilankyti salone ir įvertinti situaciją ar jų vaikas prie kompiuterio dirbs saugiai ir laikantys visų normos reikalavimų, atkreipiant dėmesį į baldus bei kompiuterinės technikos tvarkingumą, t.y. pasižiūrėti ar ekranas nemirga, ar jo apšvietimas pakankamas. Įvertinę situaciją jie galės susidaryti savo nuomonę ir nuspręsti leisti savo vaiką į tokio pobūdžio įstaigas ar neleisti.
Nepilnametis asmuo naudotis kompiuteriu gali ne ilgiau, kaip 2 valandas per dieną, darant 15 minučių pertrauką po valandos.