Pavydas

Nėra vaiko , suaugusiojo, kuris neišgyventų pavydo akimirkų. Vaikai, nesvarbu, jaunesni ar vyresni, nori būti geriausi ir tėvų ( o vėliau ir mokytojų) labiausiai mylimi.

Pavydas pasireiškia įvairiai . Kai šeimoje atsiranda naujagimis, dažnai vyresnysis vaikas nenori eiti į mokyklą ir palikti motinos vienos su naujagimiu.
Dažnai norima turėti tą patį žaislą, kaip ir brolis ir sesuo. Mokykloje norima turėti geresnius pažymius negu kitų. Nenorima, kad kiti gautų daugiau kaip jis. O dar geriau būtų, kad kitas gautų mažiau. Ką daryti?

Pavydo priežastys. Svarbu panagrinėti, kiek mama, kiek tėvas , mokytoja prisideda, kad sukeltų pavydą. Labai lengva girti mėgstamą, paklusnesnį ar paslaugesnį vaiką. Iš tiesų sunku nepagirti vaiko, kuris ir pamokas paruošia ir namuose padeda, bet nelengva pagirti vaiką , kuris nėra toks geras. Negerai vieno vaiko sėkmę priešpriešinti kitam.

Kaip ir ką pagirti? Pagirtina, kai prisimenama vaiko pažanga, kiek jis geriau elgiasi, tačiau negerai girti vieną vaiką pamirštant kitus. Dažnai tam, kuris yra mažiau girtinas , kaip tik labiausiai to pagyrimo reikia.

Pagalba pavyduoliui. Labiausiai pavydžiam vaikui padedama, kai kartu su juo ieškoma ir randama tai , kas jo gyvenime jam teikia pasitenkinimą. Reikia padėti jam pačiam rasti tą pasitenkinimą. Bet taip pat gali prireikti, kad su juo vienu praleistumėte daugiau laiko. Pavydūs vaikai dažnai įsitikinę, kad niekas jų nemėgsta ir nemėgs. Tad svarbu parodyti, kad jis yra ir gali būti mylimas.

www.reikalingaaukle.lt