Tą stebuklingą Joninių naktį...

Ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties šventę visada lydėjo burtai bei magija. Ligi šių dienų didžiausią paslaptį slepia naktis. Ir anksčiau, ir dabar vidurnaktį švenčiantieji Jonines eina ieškoti paparčio žiedo - laimės ir aiškiaregystės simbolio. Tikėta, kad radęs jį įgyja antgamtinių jėgų, tampa protingas, laimingas ir turtingas, girdi kitų mintis ir supranta gyvulių kalbą. Tačiau norintieji surasti paparčio žiedą turi įveikti daugybę kliūčių, neišsigąsti velnių, raganų ir piktųjų dvasių.

Jei vidurnaktį į upę ar ežerą nuleisti du vainikai su žvakutėmis išsiskirs, su savo mylimu žmogum išsiskirsite, o jei susiglaus, laukia vestuvės ir ilgas bei gražus gyvenimas.

Prieš vidurnaktį darže iškaskite gabalėlį velėnos ir jį apvertę padėkite atgal. Jei ryte po velėna rasite pilką vabaliuką, vyras bus prasčiokas ir toks pat pilkas, jeigu margą - valdininkas, kariškis ar šiaip pasiturintis ir margaspalvė asmenybė, jeigu žalią - ūkininkas ar verslininkas.

Po saulėlydžio tylomis meskite ant namo stogo devynių žolių pluoštelį - jei užmesite, namus ir artimuosius apsaugosite nuo gaisro, ligų ir kitokių nelaimių. Tokį pat pluoštelį pakabinus tvarte, karvės duos daugiau pieno, o kiaulės atsives daugiau paršelių.

Kaip ir seniau, taip ir dabar Joninių naktį renkami jonvabaliai, nes tikima, kad jie tą naktį įgyja gydomųjų galių: užpylus juos spiritu, vėliau tuo antpilu būdavo tepamos skaudamos kūno vietos.

Surinkta Joninių rasa šlakstomos karvės, laukai ir daržai, kad karvės duotų daugiau pieno, laukai taptų derlingesni, o daržuose nebeaugtų piktžolės.

Sakoma, jeigu Joninių naktį šeimininkas nuogas apibėgs savo laukus, pasivolios rasoje ir nuogas parbėgęs atsiguls, gerai derės jo javai.

Nuo seniausių laikų tikima, jog saulė ir ugnis per Jonines įgyja ypatingą reikšmę, todėl ši šventė visada švenčiama lauke prie didelio laužo. Kuo toliau jis apšvies laukus, tuo didesnis bus rudenį derlius, o ugnis apsaugos nuo ligų ir nelaimių.

Nakčiai baigiantis jaunimas ir šiandien šokinėja per laužą - jeigu mergina ir vaikinas peršoks laužą kartu susikibę rankomis, tai ženklas, kad jų laukia vestuvės.

Vyresnieji per laužą šokinėja tikėdamiesi pagerinti savo sveikatą, pasisemti jėgų besiartinantiems vasaros darbams.