Žurnale Stroke paskelbta, kad 1–5 puodukai kavos per dieną 22–25 proc. sumažina riziką sirgti insultu.

Larsson ir bendraautoriai atliko prospektyvi­nį 10 metų trukmės didelės imties tyrimą, kuria­me dalyvavo 34 670 širdies ir kraujagyslių ligo­mis nesergančių moterų, įtrauktų į Švedijos ma­mografijos mokslinę studiją. Tyrimo dalyvėms pradiniu tyrimo laikotarpiu buvo pateiktas mity­bos klausimynas.

Po 10,4 stebėjimo metų iš viso užregistruota 1680 insulto atvejų: 1310 galvos smegenų išemi­nių infarktų, 154 intracerebrinės hemoragijos, 79 subarachnoidinės hemoragijos ir 137 nepatikslin­to tipo insultai.

Buvo atsižvelgta į įvairius širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius: rūkymą, kūno masės indeksą, fizinį aktyvumą, aspirino vartojimą, cukrinį diabetą, arterinę hipertenziją, alkoholio vartojimą. Kavos gėrimas turė­jo mažinančios įtakos bendram insultų skaičiui, išemi­niam galvos smegenų infarktui ir subarachnoidinei he­moragijai (1 lentelė). Intracerebrinių kraujosruvų pasi­reiškimui kavos gėrimas įtakos neturėjo – manoma, kad tokius rezultatus lėmė maža tyrimo imtis.

 

 

Kitų ekspertų komentarai  apie tyrimą

 

L. B. Goldstein teigia, kad asociacijos panašaus pobūdžio tyrimuose niekada neturi priežastinio ryšio. Šio tyrimo pradžioje buvo naudotas mitybos klausi­mynas, o vėliau tiriamieji stebėti dėl tolimesnių įvy­kių, tačiau nėra informacijos, ar per ilgą laiką nepa­sikeitė tyrime dalyvavusių moterų elgesys ir mity­bos įpročiai.

Nebuvo tiriamas kofeino kiekis kavos puodelyje, o tai galėtų duoti patikimesnės informacijos. Insulto riziką taip pat sumažina fenolių junginiai kavos su­dėtyje, kurie pasižymi antioksidacinėmis savybėmis, todėl gali gerinti endotelio funkciją.

Literatūros apžvalgoje duomenys apie kavos var­tojimą ir insulto pasireiškimą yra prieštaringi (ap­žvelgiamos skirtingos populiacijos ir skirtingi tyri­mo modeliai). Keletas ankstesnių tyrimų paneigė ka­vos gėrimo įtaką insulto rizikai. Todėl autoriai teigia, kad prospektyvinė kavos vartojimo įtakos širdies ir kraujagyslių ligoms studija neišvengiamai reikalinga.

 

Parengė Agnė Straukienė

Šaltinis: Larsson SC, et al. Coffee consumption and risk of stroke in women. Stroke. Published March 10, 2011.

 

Žurnalas „Internistas“

Testas – Ką žinote apie kofeiną?