Aukštuminių skrydžių pilotų, kurie skrenda 18-20 km aukštyje, smegenyse tris kartus dažniau nustatomi smegenų pakitimai, kurių dydis yra 4 kartus didesnis nei kito karinio personalo. 9,7 proc. pilotų nustatomas baltosios smegenų medžiagos sutankėjimas, kurių dydis siekia vidutiniškai 16 kubinių centimetrų. Civilinių skrydžių aukštis siekia iki 12 km. Medik