Kaip pagerinti atmintį

 

Praktika rodo, kad įvairūs pažinimo funkcijų sutri­kimai vargina ne tik senyvo amžiaus žmones, sergan­čius demencija. Vis dažniau dėl pablogėjusios atmin­ties, dėmesio koncentracijos sutrikimo, sumažėjusio protinio darbingumo ar kitų nusiskundimų į gydytojus kreipiasi ir jauni žmonės. Naujosios kartos nootropas (gr. „nootropus“ – protas, „tropos“ – judėjimas, sieki­mas) pramiracetamas – neurometabolinis stimuliato­rius ir cerebroprotektorius – dėl savo unikalių savybių skiriamas pažinimo funkcijoms gerinti.

 

Nootropų veikimo mechanizmas

 

Gydomąjį nootropų poveikį lemia stimuliuojamasis jų poveikis adenozintrifosfato (ATF), ribonukleininės rūgšties (RNR) ir baltymų sintezės procesui. Gerėja neuronų aprūpinimas energija, ląstelėse mažėja hipoksija ir slopinamos oksidacinės reakcijos, pagerėja plastiniai procesai, sustiprėja sinapsiniai ryšiai centrinėje nervų sistemoje, stabilizuojamos smegenų ląstelių membranos ir ekonomiškiau panaudojama gliukozė. Nootropai stimuliuoja neuronų medžiagų apykaitą tiek išemijos, tiek normaliomis sąlygomis.

Pramiracetamas – piracetamo tipo ciklinis GASA (gama aminosviesto rūgšties) derivatas. Preparatas akty­vina cholinerginę sistemą.

Išskirtinės pramiracetamo savybės yra šios:

l mažina smegenų neuropeptidazių aktyvumą, todėl didėja kiekis peptidų, nuo kurių priklauso ilgalaikės at­minties gerėjimas;

l aktyvina acetilcholino, kuris aktyvina azoto oksido (NO) sintazę, apykaitą, o NO yra svarbus mokymosi ir at­minties procesams, todėl ypač gerėja trumpalaikė atmintis;

l stiprina metamfetamino poveikį, dėl to pasireiškia antidepresinis veikimas.

Pramiracetamas teigiamai veikia tiek greitąją, tiek ilga­laikę atmintį, padeda lengviau suvokti naują informaciją. Ženkliai pagerėja trumpalaikė atmintis, nes suaktyvėja acetilcholino apykaita, pagerėja dėmesys ir mokymosi procesas.

 

Pramiracetamas ir senieji nootropai

 

Pramiracetamas unikalus tuo, kad, kitaip nei senosios kar­tos nootropai, pasižymi daugiaplaniu veikimu (1 lentelė).

 

Gerina pažinimo funkcijas ir nuotaiką

 

Dėl savo savybių pramiracetamas gana plačiai tai­komas klinikinėje praktikoje. Jis rekomenduojamas funkciniams atminties ir koncentracijos sutrikimams, senatviniams degeneraciniams ir kraujagysliniams bei kitiems atminties ir dėmesio sutrikimams gydyti. Pra­miracetamas gerina bendrą gebėjimą mokytis, didina protinį darbingumą, todėl tinka ir įtemptą protinį darbą dirbantiems ar besimokantiems asmenims. Pramirace­tamo taip pat tikslinga skirti vyresniems žmonėms, ku­riems yra nustatytos pablogėjusios atminties ir dėmesio koncentracijos funkcijos. Itin pastebimas pramiraceta­mo poveikis gydant senatvines degeneracines ir krauja­gyslines demencijas.

Demencija sutrikdo kasdienę žmonių veiklą bei įpra­stą gyvenimą, šiuos ligonius dažnai vargina bloga nuo­taika ar net depresija. Tokiems pacientams, skiriant pra­miracetamo, mažėja sujaudinimas, dirglumas, pažinimo disfunkcija, bloga nuotaika, socialinė atskirtis. Pramira­cetamas dėl savo poveikio metamfetaminui reguliuoja nuotaikų kaitą, pagerina ligonių adaptaciją.

Pramiracetamo skiriama ir esant lėtinei smegenų išemijai ar po insulto, nes šiais atvejais būna sutrikusios ne tik atminties, bet ir kitos pažinimo funkcijos.

Atmintis gali sutrikti po galvos smegenų traumų, persirgus tam tikromis ligomis (pvz., meningitu), pikt­naudžiaujant alkoholiu. Šiais atvejais pramiracetamas pagerina smegenų ląstelių mitybą bei tarpląstelinius ry­šius, aktyvina jų veiklą.

Taigi pramiracetamas – tai ne tik senyvo amžiaus žmonių vaistas. Jo prireikia ir jauniems, darbingo am­žiaus pacientams, norintiems pagerinti savo atmintį.

 

Gerai toleruojamas ir saugus

 

Pramiracetamas yra saugus ir gerai toleruojamas vaistas, jo nepageidaujami poveikiai artimi placebui. Jis nesąveikauja su kitais preparatais, beveik neveikia vegetacinės nervų sistemos. Pripratimas nesivysto net ir vartojant dideles dozes, todėl galima gydyti ilgą laiką. Skiriant ir nedideles pramiracetamo dozes, mažėja dė­mesio ir koncentracijos sutrikimai. Rekomenduojama skirti po vieną 600 mg tabletę du kartus per dieną (rytą ir vakare). Vaisto poveikis juntamas po vieno dviejų mėnesių (4–8 sav.).

 

Išvados

 

Ankstyva atminties sutrikimų diagnostika, laiku pradėtas ir tinkamai skiriamas gydymas pramiraceta­mu stabdo pažinimo funkcijų sutrikimų progresavimą bei skatina jų atsinaujinimą.

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad pramiracetamas:

·           gerina visuminį gebėjimą mokytis;

·           geriną žodinę atmintį ir dėmesio koncentraciją;

·           gerina psichometrinius rodiklius;

·           gerai toleruojamas ir saugus, nepageidaujami reiš­kiniai reti vartojant net ir didelėmis dozėmis, saugumu prilygsta placebui – tinka ilgalaikiam vartojimui, nesu­kelia slopinimo ir pripratimo.

 

Senieji nootropai

Pramiracetamas – trigubas veikimo mechanizmas

Didina smegenų atspa­rumą hipoksijai,

makroerginių junginių kiekį ląstelėse, turi anti­agregacinių savybių.

Aktyvina audinių kvė­pavimo ir Krebso ciklo fermentus, RNR, balty­mų biosintezę

Acetilcholino apykaitos aktyvinimas

Pramiracetamas aktyvina didelio afinitetocholinoreabsorbcijos(AAChR)sistemąirpagreitina acetilcholino sintezę. Acetilcholinas aktyvina azoto oksido sintazę. Azoto oksidas svarbus mokymosi ir atminties procesams, ypač formuojant greitą atmintį.

Smegenų neuropeptidazių slopinimas

Daugėja peptidų (vazopresino), nuo kurių priklauso ilgalaikė atmintis. Padidėja at­sparumas užmaršumui, gerėja atmintis, atsistato hipoksijos sukelti atminties sutriki­mai, pagerinamas informacijos atgaminimas.

Metamfetamino poveikio stiprinimas

Veikia antidepresiškai, didina budrumą.