+0
-1
-1

Ekspertų stovykloje sumaištis
Panašu, kad modernioji arterinės hipertenzijos gydymo filosofijaišgyvenasudėtingąpasirinkimų metą. Sumaišties į AH gydymo strategiją įnešė netikėta britų hipertenzijos draugijos (BHD) pozicija. Remdamiesi naujausių studijų metaanalize BHD ekspertai paskelbė, kad naujieji kraujospūdžio mažinamieji vaistai, naujų-jų klasių atstovai, yra pranašesni už klasikinius – efektyvesni, saugesni, pasižymi papildomomis palankiomis, pleotropinėmis, savybėmis.
2006 m. Jungtinės Karalystės AH gydymo rekomendacijose bet blokatoriai nepriskirti pirmiausia pasirenkamiems vaistams gydant nekomplikuotą AH. Jie rekomenduojami sergan-tiems AH ir vainikinių arterijų liga.
Tačiau kiti autoriai atkreipia dėmesį, kad stu-dijose, kuriomis rėmėsi metaanalizė (ASCOT, ELSA, CAFE ir kt.), su naujaisiais antihipertenziniais vaistais buvo lyginamas atenololis – senos kartos beta 1 blokatorius, ir farmakokinetika, ir kitomis savybėmis ryškiai besiskiriantis nuo naujųjų betablokatorių, taigi negalintis re-prezentuoti šios klasės (kaip KKB verapamilis negalėtų atstovauti dihidropiridinams!). Tad išvadų, gautų atenololio studijose, negalima taikyti naujiesiems beta blokatoriams.
Kauno medicinos universiteto Kardiologi-jos klinikos docentė Aušra Kavoliūnienė (nuotr.) sako, kad užbaigus pradėtus naujųjų va-zodilatacinių beta blokatorių palyginamuosius tyrimus, dabartinės beta blokatorių metaanalizės išvados gali būti paneigtos.

Požiūriai skiriasi

Anot doc. A. Kavoliūnienės, ne visi autorite-tingi pasaulio ekspertai pritaria britų hipertenzijos gydymo gairių teiginiams. Leičesterio universiteto prof. Bryjan Williams sako, kad beta blokatoriai būtini pacientams:

 • kuriems reikalinga efektyvi adrenorecep-torių blokada, esant suaktyvėjusiai simpatinei nervų sistemai;
 • kurie netoleruoja kitų kraujospūdžio maži-namųjų vaistų;
 • kurių hipertenzija standartiškai nepagy-doma.
 • kai kartu yra vainikinių arterijų liga ar per-sirgtas miokardo infarktas;
 • kai yra besimptomė kairiojo skilvelio dis-funkcija ar kliniškai simptominis širdies nepa-kankamumas;
 • beta blokatoriai ir toliau bus skiriami nėš-čiųjų hipertenzijai gydyti;

Jeilo universiteto ekspertas dr. Marvin Moser pabrėžia, kad studijose su kitais vaistais buvo lyginamas atenololis (1xd.), o jis nėra tas beta blokatorius, kuris svarbiausiomis charakteristikomis prilygtų naujiesiems beta blokatoriams.
Be to, vieną kartą per parą skiriamas ate-nololis (kaip studijose) neužtikrina visavertės beta blokados ir kraujospūdžio kontrolės, o be jos neįmanoma maksimaliai sumažinti ligonių mirštamumo ir sergamumo.

Ne visi vienodi

Pasak doc. A. Kavoliūnienės, molekulės san-dara, farmakokinetika, afinitetuadrenorecep-toriams ir kitomis savybėmis atenololis ir kiti senosios kartos beta blokatoriai labai skiriasi nuo naujųjų – daug efektyvesnių ir saugesnių šios klasės atstovų. Antai atenololis mažai tirpus riebaluose, neturi vazodilatacinių savybių, daro įtaką metabolizmui.
Tuo tarpu vienas naujausių beta blokatorių nebivololis („Nebilet“):

 • keliolika kartų selektyviau blokuoja beta 1 receptorius, be to veikia ir per NO-endotelio mechanizmą ir išplečia kraujagysles;
 • metaboliškai neutralus. Taigi lyginti ate-nololį su nebivololiu būtų ne tik metodologiškai nekorektiška, bet netgi nemoksliška, o išvadas gautume klaidingas.

Amerikos širdies asociacijos ir Kardiologų draugijos paskelbtose AH komplikacijų prevencijos, esant vainikinių arterijų ligai ir kitoms aterosklerozinės kraujagyslių ligų formoms, Gairėse (2006 m.) beta blokatoriams skiriama reikšminga vieta. Nurodoma, kad asmenims, kurių AKS > 140/90 (o esant diabetui > 130/80), greta nemedikamentinių priemonių (dieta, kūno svorio mažinimas, fizinisaktyvumas) turibūtiskiriama ir vaistų. Gydymą rekomenduojamapradėti būtent beta blokatoriumi ir (arba) AKF inhibitoriumi, o jei nepasiekiama tikslinio AKS, pridedama tiazidinio diuretiko. Gydant siekiama tikslinio kraujospūdžio: kuo žemesnis AKS, tuo mažesnis ligonių mirštamumas.
JAV ekspertai nurodo, kad AH gydymą bet ablokatoriais reikėtų pradėti ar tęsti (jei nėra kontraindikacijų) visiems pacientams:

 • persirgusiems MI ar ūminiu koronariniu sin-dromu;
 • esant kairiojo skilvelio disfunkcijai su (arba be) širdies nepakankamumo simptomais (A lygio įrodymai).

Gydymas beta blokatoriais indikuotinas esant:

 • AH;
 • AH ir kitų kraujagyslių ligai;
 • AH ir diabetui.

Nustatyta, kad naujieji beta blokatoriai labai efektyvūs, naudingi visais AH vystimosi etapais: ir ankstyvu periodu, ir antrinei komplikacijų profilaktikai.GydantAHbetablokatoriais(mo-noterapija ar deriniais) sumažėja kardiovaskulinių įvykių dažnis ir hipertenzija ligonių mirš-tamumas.

Nebivololis – kitoks tarp savų
Gydant netgi naujaisiais beta blokatoriais, pasitaiko nepageidaujamų reiškinių: kuo dides-nis beta 1 selektyvumas, tuo vaistas veikia taikliau, saugiau, geriau toleruojamas, sukelia ma-žiau šalutinių nepageidaujamų reiškinių.
Kompanijos „Berlin-Chemie Menarini“ sukur-tas preparatas nebivololis („Nebilet“) turi reikš-mingų savitumų ir pranašumų prieš kitus beta-blokatorius, įskaitant moderniausius.
Nebivololis:

 • yra didžiausio beta 1 selektyvumo;
 • vienintelis iš beta 1 blokatorių veikia per NO mechanizmą – skatina šios vazodilatacinės medžiagos sintezę ir išsiskyrimą endotelyje. NO sintezės skatinimas susijęs su neseniai atrastų beta 3 adrenoreceptorių stimuliacija.

Nebivololio klinikiniai efektai susiję su universaliu, įvairiapusiu poveikiu beta receptorių sistemai: beta 1 selektyvia blokada ir beta 3 agonizmu bei su tuo susijusiu NO produkcijos skatinimu.
NO mechanizmas suteikia nebivololiui sau-gumo ir papildomų pleotropimių savybių, kokių neturi kiti, netgi naujieji, beta 1 blokatoriai.
Nebivololis:

 • nesukelia periferinių kraujagyslių spazmo (rankų šalimo, protarpinės klaudikacijos, koro-narų spazmo);
 • nesukelia erekcijos sutrikimų (ypač aktualu jauniems ir vidutinio amžiaus vyrams);
 • nepablogina periferinės kraujotakos, ne-sukelia raumenų silpnumo, nesumažina fiziniokrūvio tolerancijos (ypač aktualu fiziškaidir-bantiems asmenims).

Veikdamas per NO, nebivololis pasižymi anti-oksidaciniu poveikiu, slopina aterogenezę, aterotrombozę, sumažina kardiovaskulinių įvykių riziką.
Įrodyta, kad vartojant nebivololį mažėja periferinių arterijų sienelių standumas.