+1
-3
-2
Kaip paprastai ir efektyviai padėti viduriuojant: Enterol® veiksmingumo duomenys

Įvadas

Viduriavimas, arba diarėja (lot. diarrhea), yra vienas pagrindinių virškinimo trakto ligų simpto­mų, literatūroje turintis daugybę apibrėžimų. Vie­nas dažniau pasitaikančių apibrėžimų – tai padaž­nėjęs tuštinimasis skystomis vandeningomis išma­tomis 4 ar daugiau kartų per dieną, kai jų bendras kiekis viršija 200 g/p. (1). Vienas visapusiškiausių viduriavimo apibrėžimų – tai pasikeitęs tuštinimo­si pobūdis, kai išmatos tampa nenormaliai skystos ir (ar) gausios, dažniausiai didėjant ir tuštinimosi dažniui (2). Vakarų Europoje ir JAV suaugusiam žmogui vidutiniškai tenka 1 viduriavimo epizodas per metus (1). Jaunesniems nei 5 metų vaikams ši problema dar aktualesnė – jiems per metus iš viso įvyksta daugiau nei 1 bilijonas viduriavimo epizo­dų, nusinešantis daugiau nei 1 mln. gyvybių (ypač besivystančiose šalyse). Šie skaičiai rodo, kad pro­blema yra iš tiesų rimta, todėl svarbu imtis visų ga­limų priemonių jai pažaboti.

Viduriavimas

Viduriavimą pacientas ir gydytojas supranta skir­tingai: pacientui – tai nemalonūs klinikiniai simp­tomai, ribojantys kasdienę veiklą, gydytojui – dau­gybė neatsakytų klausimų, nuo kurių priklauso to­lesnis paciento ištyrimas ir gydymas.

Viduriavimo etiologiniai veiksniai labai įvairūs. Besivystančių šalių vaikams viduriavimą dažniau sukelia žarnyno bakterijos, parazitai, rečiau – viru­sai (3). Kliniškai šių šalių mažieji pacientai patiria sunkesnius viduriavimo epizodus, lydimus ryškes­nės dehidratacijos ir didesnės mirties rizikos (3). Iš­sivysčiusiose šalyse dažnesnė virusinė viduriavimo kilmė, tačiau tarp dominuojančių priežasčių išlieka ir bakterijos bei parazitai (3–5). Viduriavimą gali sukelti ir maistas (pienas ir jo produktai, braškės, kiaušiniai, šokoladas, nevirti, nekokybiški maisto produktai ar nevirintas vanduo), kelionės (galima užsikrėsti įvairia infekcija, parazitais nuvykus į en­deminio paplitimo šalį), stresas, vaistų vartojimas (ypač antibiotikų, kadangi jie pažeidžia normalią žarnyno mikroflorą); kartais viduriuoti pradedama po gausaus alkoholio vartojimo ir po beveik visų virškinimo trakto organų operacijų (pvz., po skran­džio rezekcijos). Siekiant išsiaiškinti viduriavimą sukėlusią priežastį, svarbu surinkti detalią anam­nezę (infekcinio viduriavimo įtarimą sustiprins, jei sergančiojo aplinkoje buvo ar yra kitų viduriuojan­čių asmenų). Pagal patofiziologinį mechanizmą vi­duriavimas dažniausiai klasifikuojamas į osmosinį, sekrecinį, eksudacinį ir malabsorbcinį. Osmosinis viduriavimas atsiranda pavartojus blogai besirezor­buojančių medžiagų – angliavandenių, daugiavalen­čių jonų, alkoholio, sintetinių medžiagų (laktulio­zės, polietilenglikolio), sutrikus vandens rezorbci­jai. Sekrecinis viduriavimas patofiziologiškai susi­jęs su padidėjusia anijonų (chloridų ar bokarbona­tų) sekrecija arba sutrikusia natrio rezorbcija. Daž­niausiai sekrecinį viduriavimą sukelia įvairios in­fekcijos (enterotoksinai). Eksudacinis (uždegimi­nis) viduriavimas įvyksta dėl uždegiminių žarny­no gleivinės pokyčių. Šį procesą sukelia tiesioginė mikroorganizmų invazija ir imunologiniai procesai. Malabsorbcinis viduriavimas atsiranda dėl sumažė­jusios maisto absorbcijos. Priežastys gali būti įvai­rios: vieną jų grupę sudaro sutrikęs maisto medžia­gų virškinimas (kasos fermentų nepakankamumas, tulžies rūgščių trūkumas); kita grupė susijusi su pa­čiu absorbcijos procesu (difuzinis plonosios žarnos gleivinės pažeidimas, sutrikęs limfos nutekėjimas, anatominiai žarnų defektai). Pagal viduriavimo tru­kmę skiriamas ūminis ir lėtinis viduriavimas. Ūmi­nis viduriavimas įvairiuose literatūros šaltiniuose apibrėžiamas įvairiai – trunkantis iki 2 (1), 4 ar 6 (2) savaičių. Remiantis Amerikos gastroenterologų asociacijos duomenimis, viduriavimas iki 4 savai­čių laikomas ūminiu (2). Ūminio ir lėtinio viduria­vimo klasifikacija svarbi dėl tolesnės ištyrimo tak­tikos ir galimų viduriavimą sukėlusių priežasčių  išsiaiškinimo. Ūmus, ypač besitęsiantis, viduriavi­mas, yra viena dažnesnių (kai kuriuose literatūros šaltiniuose apibūdinama kaip viena dažniausių (1, 2, 6)) sergamumo, stacionarinio gydymo ir mirtin­gumo priežasčių pasaulyje. Esant ūmiam viduriavi­mui, paprastai galvojama apie žarnyno infekciją, an­tibiotikų vartojimo sukeltą, keliautojų diarėją. Nors yra daugiau ūmaus viduriavimo priežasčių, pasta­rosios pasitaiko bene dažniausiai. Lėtinio viduria­vimo priežastys paprastai yra neinfekcinės, pavyz­džiui, vaistų, opinio kolito ar Crohno ligos sukeltos, tačiau pasitaiko ir išimčių. Nepriklausomai nuo vi­duriavimo rūšies ir trukmės, svarbu vertinti išmatų pobūdį – tai gali padėti atskirti, ar viduriavimas yra enteritinis ar kolitinis. Enteritiniam viduriavimui būdingas gausus išmatų kiekis, šviesios spalvos, vandeningos, putotos ar riebios, dvokiančios išma­tos, gali būti stebimos mėsos skaidulos, riebalų la­šeliai, pilvo skausmas lokalizuojasi apie bambą ar dešiniojoje apatinėje pilvo dalyje, nebūdinga krau­jo, gleivių priemaiša ir tenezmai. Kolitinis viduria­vimas pasižymi tamsia išmatų spalva, kraujo, gleivių priemaiša, nedideliu išmatų kiekiu, tačiau būdingas dažnas tuštinimasis, tenezmai, skausmas lokalizuo­jasi kairiojoje apatinėje pilvo dalyje ar virš gaktinės sąvaržos. Objektyvaus tyrimo metu svarbu įvertinti dehidracijos požymius, mitybos būklę, odos poky­čius, minkštųjų kūno audinių pabrinkimus ir kitus nenormalius ar neįprastus požymius, tai ypač svar­bu esant ūminiam viduriavimui. Atliekamų tyrimų spektras gana platus: išmatų kiekio per parą įvertini­mas, išmatų pasėliai, slapto kraujo, parazitų, rieba­lų išmatose nustatymas, periferinio kraujo, bioche­minis kraujo tyrimas, fibrosigmoskopija, fibrokolo­noskopija, irigoskopija, D-ksilozės mėginys, plono­sios žarnos rentgeno tyrimas pasažu, pilvo organų ultragarsinis tyrimas, laktozės toleravimo tyrimas, žarnos gleivinės biopsija, t. t. Kuriuos tyrimus atlik­ti, sprendžiama išsamiai išsiaiškinus visas galimas konkrečiam pacientui viduriavimą sukėlusias prie­žastis, įvertinus viduriavimo trukmę ir stebimus po­žymius, galinčius padėti įtarti viduriavimu pasireiš­kusią ligą. Dažniausiai negydomas ūminis viduriavi­mas praeina savaime per kelias dienas, todėl įtarus ūminį infekcinį viduriavimą, išmatų pasėliai ir kiti invaziniai tyrimai neturėtų būti atrankiniai ar rutini­niai tyrimai. Paprastai užtenka pacientą stebėti, at­likti išmatų tepinėlį dėl leukocitų ir laktoferino (2). Radus išmatose leukocitų, atlikti išmatų pasėlį tiks­linga. Dažniausiai ieškoma 3 infekcinių sukėlėjų – Shigella, Salmonella, Campylobacter (2). Esant ne­uždegiminiam viduriavimui, būtina pagalvoti ir tiks­lingai ieškoti enterotoksinų. Išmatų pasėliai imami visais atvejais, kai stebima didelio laipsnio dehidra­tacija, viduriavimas su krauju, karščiavimas >38 °C, stiprūs pilvo skausmai ar peritonito požymiai, vi­duriavimas, trunkantis >3 paras, yra susilpnėjusio imuniteto požymių, pacientas vyresnis nei 70 metų ar yra grupinis susirgimas (2). Viduriuojant svarbu išvengti skysčių ir elektrolitų praradimo. Pagrindi­nis viduriavimo sukeltos dehidracijos gydymo bū­das – pakankamas suvartojamo skysčių kiekis (sie­kiant išvengti dehidratacijos nulemto sergamumo ir mirtingumo). Elektrolitų balansui atkurti naudojami specialių druskų mišinių tirpalai. Jie labai neretina nei viduriavimo dažnio, nei trukmės, nei apimties, tačiau yra geriausia apsauga nuo skysčių ir elektro­litų netekimo. Viduriavimą stabdantys vaistai sutirš­tina išmatų konsistenciją ir apsaugo žarnyną – daž­niausiai skiriami diosmektino preparatai. Žarnyno peristaltiką slopinantys vaistai (veiklioji medžiaga yra loperamidas) lėtina žarnų judesius ir žarnyno iš­situštinimo procesą, netinka esant bakterinės ar viru­sinės kilmės viduriavimui, nes prailgina ligos sukė­lėjų pasišalinimo iš organizmo laiką. Gydymas an­tibiotikais dažniausiai nėra būtinas, net ir nustačius sukėlėją, svarbiausia visavertis netektų organizmo skysčių atkūrimas. Esant skausmui, naudojami spaz­molitikai, esant vidurių pūtimui – simetikonas. Virš­kinimo trakto ligos paprastai sutrikdo žarnyno eko­sistemą. Pusiausvyra šioje ekosistemoje yra būtina gerai asmens sveikatai užtikrinti, nes yra susijusi su žarnyno motorika, struktūriniais pokyčiais, chemi­nėmis reakcijomis, medžiagų apykaitos ir fermen­tinio aktyvumo gleivinėje būkle, imunine žarnyno sistema. Svarbiausia, kad nepažeista žarnyno mikrof­lora yra kaip skydas patogeninių mikroorganizmų kolonizacijai. Sutrikus žarnyno ekosistemai, gali pa­sireikšti įvairių patologinių būklių, pavyzdžiui, in­fekcinis ar antibiotikų vartojimo nulemtas viduria­vimas. Siekiant atkurti normalią žarnyno mikroflo­rą, skiriami probiotikai. Jie gali būti bakterijos arba mielių mikroorganizmai. Mielių probiotikai skiria­si nuo bakterinių probiotikų (skirtinga fiziologinė struktūra, didesni, neįgyja antibiotikams atsparaus geno ir jų neveikia antibiotikai). Probiotikai priski­riami vaistiniams preparatams. Modernus požiūris į probiotikus kilo supratus, kad gera žarnyno veikla priklauso nuo nepažeisto žarnų barjero ir normalios subalansuotos mikrofloros (7). Pagal esamus medi­cininius duomenis, ūmiai diarėjai gydyti svarbiau­si probiotikai yra Lactobacillus GG, S. boulardii ir Lactobacillus deuteri (3).

Prevencinės viduriavimo priemonės – pakanka­mas maitinimo krūtimi laikotarpis, rankų plovimas, tinkama asmens higiena, neužterštas, tinkamai pa­

ruoštas maistas ir vanduo, skiepijimas nuo žarnyno ligų, pavyzdžiui, rotaviruso, vidurių šiltinės, cho­leros (8–11).

Enterol®

Enterol® – tai mieliagrybių Saccharomyces bou­lardii (S. boulardii) probiotikas, skiriamas kaip efek­tyvi pagalbinė gydymo priemonė esant ūmiam vi­duriavimui. S. boulardii yra nepatogeninis mielia­grybis, atskirtas nuo Indonezijoje augančių tropinių vaisių (ličių ir mangostaninių garcinijų). Probiotiko S. boulardii padermė atrasta 1920 metais prancūzų mikrobiologo Henri Boulardo, kuris Indokinijoje ieškojo mieliagrybių padermės, tinkančios fermen­tuoti. Mokslininkas lankėsi choleros protrūkio vie­tose ir pastebėjo, kad žmonės, gėrę specialią arba­tą, cholera nesusirgo (12). Arbata buvo gaminta iš ličių ir mangostaninių garcinijų žievelių. Jam pavy­ko išgrynintį tokį efektą sukėlusį veiksnį. Tai buvo speciali mieliagrybių rūšis – S. boulardii. Šio mie­liagrybio patentą 1947 metais nupirko laboratorija Biocodex. Nuo to laiko susidomėjimas S. boulardii didėjo (gausėjo atliekamų klinikinių tyrimų, ver­tinančių veikimo mechanizmą, efektyvumą, t. t.).

Liofilizuota S. boulardii yra stabili kambario temperatūroje, o optimali jos augimo temperatūra yra beveik tokia pat, kaip natūrali žmogaus tempe­ratūra – 37 °C. S. boulardii keliauja visu virškini­mo traktu beveik nepakitusi, nes yra atspari rūgš­čiai aplinkai ir tulžies rūgščių poveikiui, priešingai nei kitos Saccharomyces rūšys, kurioms išgauti rei­kalinga mažesnė temperatūra (30–33 °C) ir nėra at­sparios rūgštinei aplinkai. Gyvi S. boulardii mikro­organizmai virškinimo trakte veikia panašiai kaip normali žarnyno flora. Gydant viduriavimo sindro­mą arba vartojant vaistą viduriavimo profilaktikai, pagrindinis S. boulardii veikimo būdas yra tam ti­krų mikroorganizmų ar jų toksinų patogeninio po­veikio slopinimas (svarbiausi šių mikroorganizmų yra Clostridium difficile – pagrindinis viduriavimo, susijusio su antibiotikų vartojimu, sukėlėjas, ir Vi­brio cholerae – tipiška toksiną išskirianti bakterija, sukelianti sekrecinį viduriavimą) arba virškinimo trakto trofikos ir imuniteto skatinimas – labai padi­dėja bendrasis ir specifinis žarnyno disacharidazių (sacharazės, maltazės ir laktazės) aktyvumas ir ge­rokai padidėja sekrecinio IgA koncentracija žarny­ne (13). Kartotinai geriant vaistą, S. boulardii, pra­eidama pro virškinimo traktą, jo nekolonizuoja. Žar­nyne greitai susidaro ir visą vartojimo laiką išlieka didelė šių mikroorganizmų koncentracija. S. boular­dii yra natūraliai atspari antibiotikams, ir pasišalina iš žarnyno praėjus 2–5 dienoms nuo probiotiko var­tojimo nutraukimo (3).

Siekiant nustatyti S. boulardii efektyvumą ūmaus infekcinės kilmės viduriavimo metu, atlik­ta sisteminė apžvalga ir metaanalizė (3). Vertinta S. boulardii įtaka viduriavimo, stacionarinio gydy­mo trukmei, pakartotiniam viduriavimui gydymo metu (paprastai 3 gydymo dieną). Gauti rezultatai parodė, kad S. boulardii gerokai sutrumpino vidu­riavimo (maždaug 24 val.), stacionarinio gydymo (maždaug 20 val.) (3) ir pradinio etapo viduriavimo vandeningomis išmatomis trukmę (socialinė ir eko­nominė nauda). Rečiau tuštintis S. boulardii varto­ję pacientai pradėjo jau antrą dieną, didesnis vidu­riavimo sumažėjimas pastebėtas 3–4 gydymo die­ną. Vertinant sisteminės apžvalgos ir metaanalizės duomenis, probiotikas S. boulardii yra veiksmingas ūmaus infekcinio ar kitos kilmės viduriavimo gy­dymo vaistinis preparatas tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse.

Labiausiai pasaulyje vertinami viduriavimo kon­trolės rodikliai – viduriavimo trukmė ir sunkumas, stacionarinio gydymo trukmė (3). Vertinant viduria­vimo trukmę, analizuoti 11 klinikinių tyrimų duo­menys, kuriuose iš viso dalyvavo 1 306 vaikai (651 vartojo S. boulardii, 655 buvo kontrolinėje grupėje). Gauti rezultatai patvirtino, kad S. boulardii varto­jusių grupėje infekcinės kilmės viduriavimas truko trumpiau nei kontrolinėje grupėje (svertinis viduti­nis skirtumas buvo –0,99 (apytiksliai 24 val.), kai pasikliautinasis 95 proc. intervalas (PI) yra (–1,44)– (– 0,58)) (3). 9 klinikiniuose tyrimuose nustatyta S. boulardii vartojusių pacientų grupėje kliniškai reikšmingai mažesnė viduriavimo 3 gydymo dieną rizika – 0,52 (95 proc. PI 0,42–0,65) (3). Vertinant stacionarinio gydymo trukmę, klinikinėje analizėje naudoti 449 vaikų duomenys. Nustatyta, kad varto­jant S. boulardii, stacionarinis viduriavimo gydymas buvo statistiškai reikšmingai trumpesnis (svertinis vidutinis skirtumas buvo (–0,84) dienos (apytiksliai 20 val.), kai 95 proc. PI (–1,14)–(–0,54)). Viduria­vimo dažnis pradėjo mažėti jau 2 S. boulardii gy­dymo dieną (svertinis vidutinis skirtumas yra –0,67, kai 95 proc. PI (–0,93)–(–0,41), vertinant 188 paci­entų duomenis), dar akivaizdesnis viduriavimo daž­nio suretėjimas, vartojusių S. boulardii probiotikus, palyginti su kontroline grupe, nustatytas 3–4 S. bou­lardii vartojimo dieną (svertinis vidutinis skirtumas –1,61, kai 95 proc. PI (–1,83)–(–1,39) 3-ią dieną, ir –1,32, kai 95 proc. PI (–1,56)–(–1,09) 4-ą dieną) (1). Viduriavimo simptomų mažėjimas pastebėtas jau 2-ąją S. boulardii vartojimo dieną (santykinė rizika 0,63, 95 proc. PI 0,54–0,73) ir daugiau kaip

50 proc. pacientų jokių viduriavimo simptomų ne­jautė 3-ią S. boulardii vartojimo dieną (santykinė ri­zika 0,52, 95 proc. PI 0,42–0,65). Šalutinio poveikio reiškinių, susijusių su S. boulardii vartojimu, nebu­vo registruota nė viename metaanalizei naudojamų rezultatų klinikiniame tyrime.

2008 metų gegužę Europos vaikų gastroenterolo­gijos, hepatologijos ir mitybos draugijos (angl. Eu­ropean society of paediatric gastroenterology, he­patology and nutrition) ir Europos vaikų infekcinių ligų draugijos (angl. European Society of Paedia­tric Infectious Diseases) ekspertų darbo grupė api­brėžė, kad nesant pakankamai įrodymų apie dauge­lio probiotikų veiksmingumą, gali būti vartojamos tik tos probiotikų padermės, kurių veiksmingumas pagrįstas įrodymais ir yra rekomenduojamas kaip papildomas gydymas greta tinkamos rehidracijos vaikams, sergantiems ūmiu gastroenteritu. Remian­tis atliktų klinikinių tyrimų duomenimis (klinikiniai tyrimai buvo tinkamai suprojektuoti, pakankamos apimties), tinkamą įrodymų lygmenį kaip kliniškai efektyvūs turi S. boulardii ir Lactobacillus GG pro­biotikai (3). Pasaulio gastroenterologų organizacija (angl. World Gastroenterology Organization) 2011 metų spalį internete paskelbė rekomendacijas apie probiotikų vietą gydant ūminį viduriavimą. Remian­tis įrodymais pagrįstomis rekomendacijomis, S. bou­lardii ir L. reuteri ATCC 55730, L. rhamnosus GG, L. casei DN-114 001 vartojimas yra naudingas sie­kiant sumažinti ūmaus vaikų infekcinio viduriavi­mo sunkumą ir trukmę (maždaug 1 diena). Pasau­lio gastroenterologų organizacija pažymėjo, kad šie probiotikai yra saugūs ir veiksmingi vartoti (1).

2011 metų lapkritį Flochas su kolegomis pa­skelbė probiotikų vartojimo rekomendacijas (14). Kalbant apie S. boulardii efektyvumą, rekomenda­cijose pažymimas jų vartojimo veiksmingumo įro­dymų lygmuo: A lygmuo – gydant vaikų infekci­nį viduriavimą, B lygmuo – viduriavimo profilak­tikai, A lygmuo – antibiotikų sukelto viduriavimo profilaktikai.

Šiuo metu atlikti 53 atsitiktinių imčių klinikiniai tyrimai, kuriuose iš viso dalyvavo 8 475 pacientai. Juose vertintas S. boulardii saugumas, efektyvumas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Iš viso 43 atsitik­tinių imčių tyrimuose (81 proc.) įrodytas S. boulardii efektyvumas (12). Dauguma metaanalizių, sistemi­nių apžvalgų rezultatai buvo tinkamesni vaikams, o McFarlando atlikta analizė orientuota į suaugusiuo­sius (12). Atliekant šią metaanalizę, surasti 23 atsi­tiktinių imčių klinikiniai tyrimai, kuriuose vertintas S. boulardii efektyvumas suaugusiesiems. 84 proc. atliktų tyrimų įrodytas šio probiotiko efektyvumas suaugusiesiems. Ūmus suaugusiųjų viduriavimas yra plati diarėjų klasifikacija, apimanti ligas, kurios gali prasidėti staiga, paprastai yra trumpalaikės ir at­sitiktinės. Dažnesni etiologiniai veiksniai gali būti Entamoeba histolytica, Escherichia coli, salmone­lės. Viduriavimas gali būti ir idiopatinis. Suaugu­siųjų protrūkiais pasireiškiantį viduriavimą papras­tai lemia tam tikrų situacijų (antibiotikų vartojimo, C. difficile toksinų sukeltas viduriavimas, keliautojų diarėjos, uždegiminės žarnų ligos, dirgliosios žarnos liga). 2 atsitiktinių imčių klinikiniai tyrimai parodė, kad S. boulardii yra efektyvi įvairių priežasčių su­kelto ūmaus viduriavimo gydymo priemonė. Hoch­teris su kolegomis (Vokietija) įtraukė 92 ūmiai vidu­riuojančius suaugusius pacientus, kuriems 8 dienas buvo skiriama S. boulardii (8 x 109/d.) arba place­bas. Jau 3 dieną vartojantieji S. boulardii viduriavi­mo sunkumą balais įvertino kaip reikšmingai ma­žesnį (5,5±6,8; p=0,04), palyginti su 49 pacientais, vartojusiais placebą (6,7±8,7). Mansour-Ghanaei su bendraautoriais į tyrimą įtraukė 57 Entamoeba histo­lytica sukelta ūmia dizenterija sergančius pacientus ir gydymui jiems skyrė S. boulardii (1,5 x 1010/d. 10 dienų) greta metronidazolio ir jodokvinolio 10 die­nų, arba tik metronidazolį ir jodokvinolį. Baigiantis 4 savaitei, visi pacientai, vartoję S. boulardii, buvo pasveikę, palyginti su tais 19 proc., kuriems nebu­vo skirti mieliagrybiai. Deja, tokio pobūdžio klini­kinių tyrimų yra per mažai, be to, tų pačių kelių kli­nikinių tyrimų ūmų viduriavimą sukėlę etiologiniai veiksniai skyrėsi, todėl negalima daryti konkrečių išvadų. Suaugusiesiems aktualios tampa ir tam ti­kros specifiškos viduriavimo rūšys – enterinės mi­tybos sukeltas viduriavimas, keliautojų diarėja. Li­teratūros duomenimis, enterinės mitybos sukeltas viduriavimas pasitaiko pakankamai dažnai – apie 50–60 proc. Gali būti lydimos grėsmingų kompli­kacijų, kaip gyvybei pavojinga acidozė, padidėjęs sergamumas ir mirtingumas, padidėjusios su gydy­mu susijusios išlaidos. Atliktame klinikiniame tyri­me pastebėta, kad greta enterinės mitybos skiriant S. boulardii, viduriavimo dienų pasitaikė reikšmin­gai mažiau (3/204 d., 1,5 proc. S. boulardii grupėje; 19/208, 9,1 proc., p<0,001 placebo grupėje), nepa­geidaujamų reiškinių nenustatyta (12).

Keliautojų diarėja pasitaiko apie 12 mln. žmonių per metus (12). Atliktoje 12 atsitiktinių imčių klini­kinių tyrimų metaanalizėje pastebėta, kad profilak­tiškai vartojant probiotikus, suretėja keliautojų dia­rėjos atvejų (santykinė rizika 0,85, 95 proc. PI 0,79– 0,91) (12). 2 klinikiniuose tyrimuose buvo vartotas S. boulardii probiotikas: keliautojų diarėja pasireiškė 43 proc. vartojusių placebą, 34 proc. vartojusių mažas

S. boulardii dozes (250 mg/d. 3 savaites) ir 32 proc. vartojusių dideles S. boulardii dozes (500 mg/d. 3 savaites) grupėse. Antrasis tyrimas tik dar labiau pa­tvirtino S. boulardii veiksmingumą – keliautojų dia­rėja pasireiškė 39 proc. vartojusių placebą, 34 proc. vartojusių mažas S. boulardii dozes (250 mg/d. apie 3 savaites) ir 29 proc. vartojusių dideles S. boulardii dozes (1 000 mg/d. apie 3 savaites). S. boulardii efek­tyvumas tirtas ir sergant lėtinėmis žarnyno ligomis, pavyzdžiui, Crohno liga, dirgliosios žarnos sindromu, giardiaze (lambliaze), ŽIV sukelta diarėja. Visų šių ligų atveju S. boulardii skiriant greta pagrindinio gy­dymo, stebėti geresni gydymo rezultatai (12, 15, 16).

Apibendrinimas

Ūmus infekcinės kilmės viduriavimas yra pasau­linė problema, kiekvienais metais nusinešanti dau­giau kaip 2 mln. gyvybių. Dėl viduriavimo, kaip pa­grindinės vaikų sergamumo ir mirštamumo priežas­ties, kasmet Pakistane miršta daugiau nei 200 tūkst. vaikų (600 mirčių per dieną) (7). Probiotikai reko­menduojami siekiant sustiprinti organizmą, padėti greičiau atkurti žarnyno mikroflorą (pvz., viduriuo­jant ar po jo) (12). Esant išties gausiam probiotikų pasirinkimui, nesunku pasiklysti, kuris efektyviau­sias tam tikros ligos atveju. Remiantis atliktų klini­kinių tyrimų, sisteminių apžvalgų ir metaanalizių duomenimis, S. boulardii mieliagrybis, vartojamas kaip probiotikas, efektyvus kaip papildomas gydy­mas esant tiek vaikų, tiek suaugusiųjų ūminiam in­fekciniam viduriavimui. Aprašomi pastebėjimai, kad S. boulardii efektyvus ir kito etiologinio veiksnio (ne infekcinio) sukeltam viduriavimui gydyti, tačiau tam patvirtinti reikia daugiau tyrimų (3). Ikiklinikiniai ir eksperimentiniai tyrimai parodė, kad S. boulardii turi antiuždegiminių, antimikrobinių, fermentuojan­čių, metabolinių ir toksinus mažinančių savybių (7).

  Parengė gyd. Virginija Kalinauskaitė