+0
-1
-1

Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos Neurologijos centro gydytoja Rūta Kaladytė – Lokominienė

Gydymui ir prevencijai

 

Tarp gausybės farmakologinių klasių vaistų, varto­jamų klinikinėje praktikoje ligų gydymui ir preven­cijai, savitą vietą užima nootropai. Tai biologinių medžiagų, dalyvaujančių nervų sistemos metaboliz­mo ir energiniuose procesuose, sintetiniai analogai. Pavadinimas kilęs iš dviejų graikiškų žodžių: noos, reiškiančio mąstymą ir tropos – polinkį.

Molekulės sandara ir poveikiu būdami artimi natyvinėms CNS substancijoms, nootropai plačiai taikomi gydant įvairius neurologinius, psichiatrinius, psichoemocinius, nervų raidos sutrikimus. Nootropų skiriama deriniais su kitais vaistais, gerinančiais CNS funkciją, atkuriančiais pažeistą struktūrą, arba – mo­noterapija.

 

Iš nootropų šiuo metu plačiausiai vartojamas pra­miracetamas („Pramistar“). Kitus nootropus jis pranoksta aktyvumu, saugumu, naudingomis gretu­tinėmis, pleotropinėmis, savybėmis.

Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochi­rurgijos klinikos Neurologijos centro gydytoja Rūta Kaladytė – Lokominienė (nuotr.) sako, kad pramiracetamo klinikinių indikacijų spektras labai platus, o efektyvumas įrodytas moksliniais tyrimais, taikant sudėtingus pozitronų emisijos KT ir kt. me­todus.

Prmiracetamo vartojimo indikacįjas galima su­skirstyti į tris grupes:

·          organiniai CNS pažeidimai;

·          funkciniai pažeidimai;

·          CNS organinių ir funkcijų pažeidimų prevencija, CNS veiklos palaikymas ir stiprinimas.

I. Organiniai CNS pažeidimai:

• kraujotakos sutrikimai (praeinamas smegenų kraujotakos sutrikimas, PSIP, išeminis ar hemoraginis insultas);

• traumos;

• neuroinfekcijos ir būklės po jų;

• metabolinė ar toksinė encefalopatija (sergant ke­penų, inkstų nepakankamumu, diabetu ir kt.);

• įvairios etiologijos židininiai neurogeniniai sin­dromai (dėl kraujotakos sutrikimo, traumos, intoksi­kacijos).

II. Funkciniai pažeidimai:

• CNS brandos sutrikimai (vaiko vystymosi sulėtė­jimas, kalbos raidos sutrikimas, disleksija, mikčiojimas dėl funkcinių ar organinių CNS pažeidimų).

III. CNS funkcijų stiprinimas ir palaikymas:

·          organinių CNS pažeidimų prevencija (esant hi­poksijai, komai, traumai, neuroinfekcijai, kraujotakos sutrikimams);

·          atminčiai, dėmesio koncentracijai gerinti sergant organinėmis nervų sistemos ligomis (Alzheimerio liga, kraujagyslinės ar mišrios kilmės encefalopatija, de­mencija);

·          kompleksiniam depresijos gydymui

·          atminčiai ir CNS produktyvumui padidinti užsi­imant aktyvia protine veikla (rengiant projektus, rašant disertaciją, rengiantis egzaminams ir pan.).

Įvairiapusis poveikis

Tyrimais įrodyta, kad pramiracetamas:

·          aktyvina smegenų neuronų energetiką ir medžia­gų apykaitą;

·          gerina smegenų kraujotaką, kraujo reologiją (kaip lengvas antiagregantas);

·          veikia švelniai anaboliškai (skatina ribonukleino rūgščių, atsakingų už įsiminimą ir atminties

·          saugojimą, ir fosfolipidų, įeinančių į neuronų mem­branų ir kitų struktūrų sudėtį, sintezę);

·          turi neuroprotekcinį poveikį – didina smegenų audinio atsparumą hipoksijai, toksiniams, infekciniams ir mechaniniams veiksniams, gerina neuronų funkcio­navimą ekstremaliomis sąlygomis;

·          veikia švelniai timoleptiškai, pagerina nuotaiką.

 

Organiniai CNS pažeidimai dėl smegenų kraujota­kos sutrikimo. Pasak gyd. R.Kaladytės-Lokominienės, kraujagysliniai CNS pažeidimai ir jų prevencija yra vie­na svarbiausių pramiracetamo klinikinių indikacijų.

Organiniai CNS pažeidimai dėl smegenų kraujota­kos sutrikimo. Pasak gyd. R.Kaladytės-Lokominienės, kraujagysliniai CNS pažeidimai ir jų prevencija yra viena svarbiausių pramiracetamo klinikinių indikaci­jų. Įrodyta, kad pirmosiomis ūminio insulto ar PSIP valandomis (dienomis) paskyrus pramiracetamo, grei­čiau ir geriau normalizuojasi pažeistos CNS funkcijos, būna mažesnis neurologinis deficitas,omorfologiškai- mažesnis smegenų pažeidimo plotas. „Vilniaus uni­versiteto Santariškių klinikų Neurologijos centre esame atlikę nedidelį tyrimą: vienos grupės pacientams pir­mosiomis dienomis po insulto ar PSIP skyrėme prami­racetamo kartu su standartiniu gydymu, kitos grupės pacientai gavo standartinį gydymą. Po trijų mėnesių, palyginę dviejų grupių pacientų kognityvinę funkciją, nustatėme, kad vartojusių pramiracetamo ji buvo visais 1,5 balo aukštesnė negu gavusių tik standartinį gydymą (atitinkamai 26,5 ir 25 balo pagal MMSE testą).“- sako gydytoja.

Atminties gerinimas ir palaikymas

Tai dar viena labai svarbi pramiracetamo taikymo sritis, kurioje pagal veiksmingumą šis vaistas prak­tiškai neturi ne tik rimtų varžovų, bet ir analogų. Tai atminties terapija.

Cerebrovaskulinės kilmės atminties sutrikimus pramiracetamas gerina, aktyvindamas smegenų kraujotaką, neuronų metabolizmą ir energetiką, ypač gliukozės apykaitą hipoksijos sąlygomis. Įdomu tai, kad pramiracetamo efektui sustiprinti nereika­lingi papildomi kraujotakos gerinamieji vaistai, nes pramiracetamo į neuronus patenka difuzijos būdu. Gyd. R.Kaladytė-Lokominienė, sako, kad pramirace­tamo atminčiai stiprinti gali saugiai vartoti ir sveiki asmenyms – dirbantys intensyvų protinį darbą, per egzaminų sesiją ir pan.

Dozavimas

Gyd. R.Kaladytė-Lokominienė sako, kad pramira­cetamo klinikiniai efektai (neuroplastiniai, neuro-protekciniai, atminties gerinimo ir kt.) pasiekiami tik skiriant šio vaisto:

·          laiku,

·          pakankamai ilgai,

·          reikiamomis dozėmis.

Pramiracetamo reikėtų pradėti skirti pirmosio­mis ūminės CNS ligos ar pažeidimo (insulto, PSIP, traumos, neuroinfekcijos) valandomis ar dienomis, būtiniausiai pirmąją savaitę.

Gydyti būtina ne mažiau kaip 3 mėn., rekomen­duojama net 1–2 metus. Įrodyta, kad vartojant ilgiau nei 3 mėn. šio vaisto efektas ryškėja toliau. Įprastinė dozė – po 1 tabletę 2 kartus per parą.

Vartojant pramiracetamą atmintis pradeda gerė­ti po 3–4 savaičių, todėl studentai ir disertantai šio vaisto turėtų pradėti gerti prieš mėnesj iki numato­mo protinio psichoemocinio krūvio.

Lietuvoje gydymas pramiracetamu kompensuoja­mas 3 mėn. per pirmus metus po insulto ar PSIP.

 

Tai minimalus kursas, per kurį galima tikėtis gerų šio vaisto efektų.

 

Pramiracetamas yra saugus vaistas: metaboliškai neutralus, neturi protraukulinio poveikio, saugiai gali būti skiriamas diabeto, epilepsijos ligoniams, po galvos traumų. Dėl CNS stimuliuojamojo poveikio pramiracetamo vis dėlto nerekomenduojama gerti vakare, prieš miegą.

 

Aktualijos 2007, Gegužė

2007, Nr. 15(699)