Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos acetilsalicilo rūgštimi galimybės

Įvadas

Daugeliu tyrimų įrodyta, kad ilgalaikis acetilsa­licilo rūgšties vartojimas veiksmingai, apie 25 proc., sumažina širdies ir kraujagyslių sistemos nepalan­kių įvykių (nemirtino miokardo infarkto (MI), ne­mirtino insulto ir mirštamumo dėl kardiovaskulinių priežasčių) riziką ir yra tinkamas antrinei MI ir in­sulto profilaktikai. Absoliučiais skaičiais tai atitinka sumažėjimą apie 10–20 nepalankių įvykių 1 tūkst. pacientų per metus. Kiek mažiau vartojant acetilsa­licilo rūgštį sumažėja ir mirštamumas dėl kardiovas­kulinių priežasčių. Acetilsalicilo rūgšties veiksmin­gumas ir saugumas ištirtas daugeliu tyrimų. Seniai žinoma ir apie kraujavimus, kurie dažnesni vartojant acetilsalicilo rūgštį, tačiau įrodyta, kad kardiovas­kulinių įvykių prevencijai vartojamų mažų acetilsa­licilo rūgšties dozių nauda viršija kraujavimo rizi­ką. Žinoma ir apie acetilsalicilo rūgšties dirginamą­jį poveikį skrandžio gleivinei, todėl sukurtos nau­jos kartos plėvele dengtos tabletės, kurios apsaugo skrandžio gleivinę ir pagerina gydymo toleravimą. Vis dėlto tyrimo EUROASPIRE rezultatai rodo, kad Lietuvoje gydytojai per mažai skiria, o paci­entai per mažai varto­ja acetilsalicilo rūgš­tį ir kitus trombocitų funkcijas slopinančius vaistus.

Tyrimas EUROASPIRE

Tyrimas EUROAS­PIRE atliktas siekiant įvertinti, kaip Europoje šeimos gydytojai, kar­diologai ir kiti specia­listai laikosi išeminės širdies ligos (IŠL) pre­vencijos rekomendaci­jų pacientams, kuriems diagnozuoti daugybi­niai IŠL rizikos veiks­niai, bei pacientams, kurie jau serga IŠL, antrinei kardiovaskulinių įvykių prevencijai. Taip pat ty­rime įvertinti dažniausi IŠL rizikos veiksniai ir jų paplitimas. Tyrimas EUROASPIRE IV atliktas 24 Europos šalyse, juo siekta įvertinti gyvenimo įpro­čių pokyčius, dažniausius rizikos veiksnius susir­gus IŠL, įvertinti kardioprotekcinių medikamentų vartojimą. Nustatyta, kad Lietuva labiausiai iš ty­rime dalyvavusių šalių atsilieka pagal acetilsalici­lo rūgšties ir kitų trombocitų funkcijas slopinančių vaistų vartojimą (1 pav.).

Spauskite ant pasirinkto raktinio žodžio ir raskite visą, su juo susijusią informaciją apie vaistus, ligas, straipsnius, forumo temas bei gydytojų atsakymus.