Stresas ir antsvoris – kelias į 2 tipo cukrinį diabetą

Įvadas

Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duo­menimis, pasaulyje 2 tipo cukriniu diabetu (CD) serga apie 220 mln. žmonių. Lietuvoje, kaip ir pa­saulyje, sergančiųjų CD gretos dramatiškai didėja. Remiantis Lietuvos sveikatos statistikos departa­mento duomenimis (pagal SVEIDRA), registruo­tų CD atvejų skaičius Lietuvoje 2012 metais buvo 92 tūkst. Palyginti su 1996 metais, šis skaičius pa­didėjo 3 kartus. Be to, manoma, kad tai yra tik pusė visų sergančiųjų.

Sergantieji 2 tipo CD turi 2–4 kartus padidėjusią išeminės širdies ligos (IŠL), periferinių kraujagyslių ligų, retinopatijos, nefropatijos ir neuropatijos riziką. Pagrindiniai CD rizikos veiksniai yra nutukimas, ma­žas fizinis aktyvumas, vyresnis amžius, paveldimumas. Tikslios CD išsivystymo priežastys dar nėra iki galo aiškios. Tačiau dar XVII amžiuje padaryta prielaida, kad emocinis stresas gali turėti įtakos 2 tipo CD išsi­vystymui. Daugiau nei prieš 400 metų žinomas anglų gydytojas Thomas Willis (1621–1675) pastebėjo, kad CD išsivysto asmenims, kurie patyrė ilgalaikį stresą, liūdesį arba užsitęsusius kivirčus. Jis teigė, kad „nervų skystis“ turi reikšmės CD išsivystymui. XIX amžiu­je Williamas Osleris pakartojo tą patį teiginį. Ir vėliau gydytojai pripažino stresą kaip ligų rizikos veiksnį. Pa­galiau mokslas įrodė, kad stresas gali tiek sukelti CD, tiek pabloginti jo kontrolę. Epidemiologinėmis studi­jomis įrodyta sąsaja tarp pastovaus emocinio streso ir CD išsivystymo. Naujausi prospektyviniai epidemio­loginiai tyrimai rodo, kad emocinis stresas, nerimas, pyktis, blogas miegas ir priešiškumas didina 2 tipo CD išsivystymo riziką.

 Streso ir diabeto sąsajos įrodymai

Eksperimentiniai tyrimai su žmonėmis

Nepaisant daugelio duomenų apie psichosoci­alinio streso įtaką kraujo gliukozės reguliavimui sergantiesiems CD (1), labai mažai tyrimų atlik­ta su nesergančiais CD asmenimis, norint nusta­tyti psichoneuro