Virškinimo trakto senėjimo sukelti funkciniai sindromai – kaip gydyti?

Ilgėjant gyvenimo trukmei, atitinkamai daugėja ir pagyvenu­sių žmonių. Ne paslaptis, kad vyresni žmonės dažnai serga ne vie­na lėtine liga. Senstant organizme vyksta fiziniai ir fiziologiniai pokyčiai, todėl kinta ir organizmo maistinių medžiagų poreikis. Kokia įtaką senėjimas turi virškinimo traktui? Kokių virškinimo trakto ligų tikimybė padidėja senatvėje? Kaip laiku pastebėti ir tinkamai gydyti funkcinius virškinimo trakto negalavimus? Apie visa tai kalbamės su Kauno klinikinės ligoninės gyd. geriate Jur­gita Knašiene.

Kokie amžiaus nulemti pokyčiai vyksta virškinimo trakte? Kokia vieta tenka funkcinei dispepsijai?

35–40 proc. geriatrinių pacientų per metus pasireiškia bent 1 virškinimo trakto problema. Daugumą jų lemia am­žiniai virškinimo trakto pokyčiai. Senstant organizmui, pa­sireiškia kramtymo, rijimo sutrikimai, kserostomija, įvai­rūs funkciniai virškinimo trakto sutrikimai (stemplės, gas­troduodeniniai, žarnyno, anorektaliniai). Vyresniems paci­entams dažniau nustatomas gastroezofaginio refliukso liga (GERL), ypač atipinės jo formos. Pasireiškia virškinimo trakto dismotiliškumas, keičiasi jo imunobiologija (disbi­ozė, C. difficile infekcija), dažniau formuojasi neoplazmos. Būdinga ir vadinamoji amžinė anoreksija – dėl skonio, uos­lės pokyčių maistas tampa negardus, suvalgoma mažiau maisto, todėl krinta svoris, suprastėja mityba. Dėl amžinių pokyčių pasireiškiančios funkcinės dispepsijos paplitimas gana įvairus – 5–70 proc.

 

Kaip diagnozuojama funkcinė dispepsija? Kas ap­sunkina vyresnių pacientų diagnostiką?

Funkcinė dispepsija – tai nuolatinis ar pasikartojantis viršutinės pilvo dalies (epigastriumo) skausmas ar diskom­fortas, kai nėra organinės patologijos, galinčios paaiškinti dispepsijos simptomus. Diskomfortas apima tokius simp­tomus, kaip ankstyvas sotumo, pilnumo jausmas, pilvo pū­timas, kartais pykinimas, raugėjimas.

Funkcinė dispepsija diagnozuojama remiantis Romos III kriterijais.

Mažiausiai 3 mėnesius (pirmą kartą simptomams pasi­reiškus bent prieš 6 mėnesius) pasireiškia vienas arba dau­giau simptomų:

  • varginantis pilnumo pojūtis pavalgius;
  • ankstyvas sotumo jausmas;
  • viršutinės vidurinės pilvo dalies skausmas;
  • deginimo pojūtis epigastriume;
  • nėra organinės patologijos, galinčios pagrįsti dispepsi­jos simptomus

Pasireiškus funkcinės dispepsijos simptomams, kol ne­nustatyta diagnozė, rekomenduojama elgtis kaip su GERL sergančiu pacientu. Esant pavojaus ženklų, pacientą nedel­siant nukreipti endoskopiniam tyrimui. Tikslinga ištirti dėl Helicobacter pylori infekcijos. Papildomas ištyrimas – tai tyrimas dėl slaptojo kraujavimo iš virškinimo trakto, kolo­noskopija, elektrokardiograma ir kiti tyrimai pagal poreikį organinei simptomų priežasčiai atmesti.

Geriatriniams pacientams diagnostiką apsunkina funk­cinės dispepsijos simptomų įvairovė ir persipynimas su ki­tais funkciniais virškinimo trakto sutrikimais. Turime išlik­ti budrūs, nes panašiais simptomais gali pasireikšti ir orga­ninė dispepsija.

Funkcinė dispepsija nėra gyvybei pavojinga liga, ji ypač veikia paciento gyvenimo kokybę: atsiranda organinių ligų fobijos, nerimo ir panikos epizodai, pacientai ryžtasi sudė­tingiems tyrimams.

 

Kokie simptomai gali būti pavojingi?

Vadinamieji raudonos vėliavos simptomai nurodo organinę patologiją. Tai amžius – daugiau nei 55 me­tai, svorio kritimas, progresuojantis rijimo sutrikimas, išliekantis vėmimas, kraujavimo iš virškinimo trak­to požymiai (vėmimas kraujo priemaišomis ar vadi­namaisiais kavos tirščiais, juodos išmatos), šeiminė vėžio anamnezė. Papildomi simptomai – tai gydymo nesėkmės, nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) ir aspirino vartojimas, ferodeficitinė anemija, kosulys ir naktinės aspiracijos, tuštinimosi pokyčiai, pilvo apim­ties padidėjimas, limfadenopatija,krūtinės skausmas.

 

Kas sukelia funkcinę dispepsiją?

Dažniausiai funkcinės dispepsijos simptomai atsiranda dėl padidėjusio visceralinio jautrumo, kai normalūs žarny­no judesiai sukelia skausmo pojūtį. Virškinimo trakto dis­motiliškumas yra susijęs su įvairiais simptomais – nuo ri­jimo sutrikimų iki inkontinencijos. Įrodytas galvos sme­genų ir virškinimo trakto ryšys – nerimas ar depresija su­kelia virškinimo trakto negalavimus. Svarbūs ir genetiniai veiksniai, tokie kaip serotonino transporto genų anomali­jos. Žarnyno bakterinės floros pokyčiai sukelia pilvo pūti­mą, skausmą, sutrikdo tuštinimąsi. Tarp priežasčių minimi ir gyvenimo būdo veiksniai – persivalgymas, nereguliarus valgymas, rūkymas, alkoholis.

Geriatriniams pacientams funkcinę dispepsiją gali su­kelti papildomi veiksniai, kaip antai seilių, skrandžio sul­čių, tulžies ir kasos fermentų gamybos sumažėjimas, kram­tymo problemos (bedantystė, kariesas, periodonto patologi­ja, protezai), sėslus gyvenimo būdas (blogina žarnyno ak­tyvumą), maistas, vaistai.

Maisto produktai, galintys sukelti dispesinių simptomų, yra laktozė, kofeinas, kiaušiniai, kai kurie javai, produktai su mielėmis, riebus maistas, alkoholis. Iš vaistų būtų gali­ma paminėti antibiotikus, bisfosfonatus, kortikosteroidus, žolinius preparatus, geležies preparatus, metforminą, aspi­rinas, NVNU, opiatus, kalio chloridą, teofiliną.

 

Koks funkcinės dispepsijos ryšys su kasos darbu?

Funkcinis virškinimas sutrinka, kai kasa neįsten­gia pagaminti tiek maistui skaidyti reikalingų fermentų ir kitų aktyvių medžiagų, kad jų kiekis užtikrintų fizio­loginius poreikius. Kasos egzokrininės funkcijos nepa­kankamumas dispepsiją sukelia 19–35 proc. atvejų. Ser­gant funkcine dispepsija, trečdaliui pacientų yra kasos fermentų stoka. Apie 50 proc. pacientų, sergančių tul­žies pūslės ir tulžies latakų akmenlige, po tulžies pūslės pašalinimo operacijos, turi dispepsinių nusiskundimų. Santykinis kasos fermentų stygius vyresniems pacien­tams gali pasireikšti dėl nevisaverčio kramtymo (dantų trūkumo), amžinių kasos pokyčių. 11,5 proc. asmenų per 50 metų nustatomas kasos egzokrininės funkcijos nepa­kankamumas, kiekvieną dešimtmetį šis procentas didė­ja. Fermentų gali trūkti dėl amžinių skrandžio gleivinės pokyčių, padidėjus kasos fermentų poreikiui gausiai pri­sivalgius sunkiai virškinamo maisto, sergant virškinimo trakto infekcijomis, diskinezijomis ir pan., taip pat, kai reikia kompensuoti kitų virškinimo trakto dalių funkci­jos praradimą, pavyzdžiui, po skrandžio, žarnyno rezek­cijos, cholecistektomijos, kt.

 

Kaip šiandien rekomenduojama gydyti vyresnius pacientus, sergančius funkcine dispepsija?

Funkcinės dispepsijos gydymas yra individualus. Tai simptomų malšinimas ir paciento mokymas suvokti šio su­trikimo funkcinę prigimtį, išvengti šio sutrikimo atkryčių. Gydymo taktika parenkama priklausomai nuo simptomų. Jei vargina rėmuo ir skausmas – H2RA (ranitidinas) ar protonų siurblio inhibitoriai (PSI), esant pilvo pūtimui – simetiko­nas, esant sutrikusiam virškinimui – kasos fermentai. Gy­dymo veiksmingumas įvairus. Helicobacter pylori eradi­kacija – 6–14 proc., PSI – 7–10 proc., H2RA (ranitidinas) – 8–35 proc., prokinetikai – 18–45 proc. H2RA (ranitidinas) sumažina dispepsijos simptomus, nes mažina mikroskopi­nį skrandžio ar dvylikapirštės žarnos uždegimą. Geriausias efektas gaunamas skiriant sudėtinį gydymą.

 

Kokia yra gydymo kasos fermentais metodika?

Reikia pradėti nuo mažiausios efektyvios dozės, kontroliuojančios simptomus. Dažniausiai skiriama 25 000 Ph. Eur. vienetų lipazės valgio metu. Dozę galima didinti 2–3 kartus, didžiausia lipazės dozė – 250 000 Ph. Eur. vienetų. Racionaliausia skirti fermentų preparatų, turinčių polimerinius apsauginius apvalkalus. Tokie pre­paratai (pvz., Mezym® 10 000, Pangrol®) atsparūs skran­džio sultims, atitinka virškinimo trakto fiziologiją – ak­tyvūs fermentai atsipalaiduoja dvylikapirštėje žarnoje palengva. Polimeriniai apvalkalai gerina farmakokine­tines ir farmakodinamines fermentų preparatų savybes.

Fermentai veiksmingesni, jei kartu skiriamas antise­krecinis gydymas, pavyzdžiui, ranitidinu. Gydymas efek­tyvus, jei išnyksta pilvo skausmai, vidurių pūtimas ir kiti simptomai. Jei simptomai išlieka – tikslinti diagnozę.

 

Ką svarbu žinoti šeimos gydytojams, gydantiems vy­resnio amžiaus žmones, kuriuos vargina funkciniai virš­kinimo trakto sutrikimai?

Senėjimo procesas paliečia ir virškinimo traktą. Ne­galavimų spektras gana platus. Esant funkciniams sutriki­mams, pirmiausia reikia pacientą ištirti. Gydymo taktiką lemia funkcinės dispepsijos tipas, vyraujantys klinikiniai simptomai. Vaistai gali būti skiriami ilgą laiką arba pagal poreikį. Būtina stebėti gydymo efektyvumą: pagrindinis kriterijus – simptomų sumažėjimas ar išnykimas. Esant neefektyviam gydymui, reikia atkreipti dėmesį į pavo­jaus požymius: anemiją, disfagiją, kūno masės mažėji­mą, kraujavimus. Nepamirškime rekomenduoti ir profi­laktinių priemonių – geri kramtymo įgūdžiai, racionali mityba, maitinimosi režimas, streso valdymas, darbo ir poilsio režimas, polfarmacijos mažinimas.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Natalija Voronaja

Žurnalo INTERNISTAS priedas GERIATRIJOS AKTUALIJOS, 2016m.