+1
-0
+1
Heparino preparatų nauda gydant lėtinį venų nepakankamumą

Įvadas

Lėtinis veninis nepakankamumas – tai simpto­mų kompleksas, kuris atsiranda, kai dalis kraujo iš kojų nebenuteka į širdį, lieka venose ir sukelia sta­zę kojų audiniuose. Stazė pasireiškia kojų sunkumu, nuovargiu, niežėjimu, tinimu, mėšlungiu, venų išsi­plėtimu, blauzdų odos pakitimais ir trofinėmis opo­mis. Lėtinis venų nepakankamumas yra dažna liga. Europos šalių duomenimis, 24–58 proc. moterų ir 12–46 proc. vyrų serga lėtiniu venų nepakankamu­mu. Nustatyta, kad net iki 50 proc. į polikliniką dėl kitų priežasčių besikreipiančių žmonių turi lėtinio venų nepakankamumo požymių. Lietuvoje faktiš­kai turėtų būti apie 500–600 tūkst. sergančiųjų (15).

Atsiradus pirmiesiems lėtinio venų nepakanka­mumo požymiams, profilaktika gali sustabdyti ligos progresavimą ir užkirsti kelią komplikacijoms, to­kioms kaip paviršinių venų tromboflebitui, giliųjų venų trombozei, odos pakitimams, trofinėms opoms. Pastaruoju metu pasirodo duomenų, kad esant venų nepakankamumui, audiniai pažeidžiami ne tik dėl kraujo stazės ar trombų susidarymo, bet ir vykstant aseptiniam uždegimui. Šie procesai dar labiau sutrik­do odos ir poodinių audinių aprūpinimą deguonimi.

Heparino reikšmė

Veiksmingas periferinių venų ligų gydymas svar­bus ne tik siekiant sumažinti simptomus, bet ir norint išvengti komplikacijų, tokių kaip giliųjų venų trom­bozė (1). Heparinas yra natūralus antikoaguliantas, gaminamas putliųjų ląstelių ir bazofilų. Jis aktyvina antitrombiną III, dėl to inaktyvinami trombinas, Xa krešėjimo faktorius ir kitos kraujo krešėjimo kaska­doje dalyvaujančios molekulės (2). Paskirtas į veną arba poodį heparinas veikia sistemiškai, slopina kre­šulių susidarymą arba jau susiformavusių krešulių di­dėjimą, todėl naudingas pirminei bei antrinei veninės trombinės embolijos profilaktikai po chirurginių in­tervencijų, gydant ūminius koronarinius sindromus, trumpalaikei antitrombozinei terapijai prieširdžių vir­pėjimu sergantiems pacientams atliekant transezofa­ginę kardioversiją. Deja, tokiu būdu naudojant hepa­riną, padidėja kraujavimų pavojus. Tepalų pavidalu naudojami vietiniai heparino preparatai veiksmingai prasiskverbia pro odą, patenka į pažeidimo vietą ir neturi sisteminio poveikio. Jie plačiai naudojami pe­riferinės kraujotakos sutrikimams – paviršinių venų tromboflebitui, venų varikozėms, venų nepakanka­mumui – gydyti (14). Naudingas ir heparino užde­gimą slopinantis poveikis. Heparinas slopina keletą uždegimo procesų komponentų, veiksmingai slopi­na leukocitų adheziją, aktyvaciją, migraciją. Dides­nę heparino koncentraciją turintys preparatai pasie­kia gilesnius odos sluoksnius, pavyzdžiui, 1 g gelio Lioton 1 000® yra 1000 TV heparino natrio druskos.

Tyrimų apžvalga

Sergant paviršinių venų tromboflebitu, formuojasi smulkūs trombai ir vystosi uždegiminis procesas. Liga pasireiškia skausmingumu, patinimu, paraudimu ir odos jautrumo padidėjimu. Galima užčiuopti sustorė­jusią venos sienelę. Tyrimai atskleidė, kad 1 000 VV/g heparino gelis veiksmingai sumažina simptomus, ypač skausmą ir patinimą, nesukeldamas sisteminio povei­kio. Viename tyrimų 20 kojų venų varikozių flebitu sergančių pacientų 30 dienų gydyti 1 000 VV/g he­parino geliu (pirmas 15 dienų – 3 k./d., likusį laiką – 2 k./d.). Gydant labai sumažėjo skausmas, paraudi­mas ir edema, nepasireiškė jokio sisteminio ar vie­tinio nepageidaujamo poveikio (3). Kitame tyrime vidutiniškai 20,6 dienų 3 kartus per dieną skiriant 1 000 VV/g heparino gelio paviršiniu tromboflebitu, varikoziniu flebitu bei periflebitu sergantiems paci­entams reikšmingai sumažėjo skausmas, patinimas, eritema, pagerėjo galūnės funkcija, sumažėjo sun­kumo pojūtis, parestezijų intensyvumas, atslūgo su­kietėjimas (4). Be to, 71,6 proc. sumažėjo vidutinės eritrocitų nusėdimo greičio reikšmės. Kitame tyrime įvairiomis periferinių kraujagyslių ligomis sergan­tiems pacientams skiriant 1 000 VV/g heparino ge­lio 1 k./d. jau po 15 dienų sumažėjo sunkumo pojū­tis, niežulys, tinimas, paraudimas, skausmingumas, atslūgo odos sukietėjimas, pagerėjo galūnės funkci­ja (5). Parestezijos ir naktiniai raumenų mėšlungio epizodai reikšmingai sumažėjo po 30 dienų gydymo.

4 savaites skiriant 1 000 VV/g heparino gelio pavir­šiniu tromboflebitu, hipodermitu (antriniu odos užde­gimu dėl venų nepakankamumo) sergantiems pacien­tams ir esant komplikacijoms po skleroterapijos, at­slūgo odos sukietėjimas, skausmingumas, patinimas, pagerėjo galūnės funkcija (6). Naudojant 1 000 VV/g heparino gelį, nebuvo nustatyta jokio poveikio siste­miniams kraujo rodikliams (lipidų koncentracijai krau­jyje ar kraujo krešėjimo rodikliams).

1 000 VV/g heparino gelio veiksmingumas įrody­tas ir placebu kontroliuojamuose tyrimuose. Viename placebu kontroliuojame tyrime 1 000 VV/g heparino gelio skirta 126 intraveninių infuzijų sukeltu paviršiniu flebitu sergantiems pacientams (7). Vaisto buvo skiria­ma 3 k./d., daugiausiai 7 dienas. 1 000 VV/g hepari­no gelio grupėje užgijo 34,4 proc. pažeidimų – gero­kai daugiau nei placebo grupėje (21,5 proc., p=0,033) (1 pav.). NNT (angl. Number Needed to Treat) rodiklio reikšmė, norint pasiekti vieną užgijimo atvejį, buvo lygi 6. Tyrimo autorių vertinimu, 1 000 VV/g hepari­no gelis veiksmingumu smarkiai pranoko placebą gy­dant paviršinį flebitą. Heparino grupėje buvo vieninte­lis lengvas kontaktinės dilgėlinės atvejis (7).

Kitame tyrime lyginti 2 vietiniai heparino prepa­ratai: 1 000 VV/g heparino gelis ir mukopolisacharidų kremas. Tyrime dalyvavo 44 paviršiniu tromboflebitu ir poflebitiniu sindromu sergantys pacientai, vaistų buvo skiriama 4–6 savaites 2–3 k./d. (8). 1 000 VV/g hepari­no gelio grupėje labiau sumažėjo spontaninis ir sukeltas skausmas, tinimas ir sunkumo pojūtis. Tyrėjų ir paci­entų nuomone, 1 000 VV/g heparino gelis buvo veiks­mingesnis už mukopolisacharidų kremą. Vaistai nesu­kėlė vietinio odos sudirginimo ar sisteminių reakcijų.

Kitame tyrime lygintas 1 000 VV/g heparino ge­lis ir heparino / escinato / fosfolipido gelis 30 įvai­riomis venų ligomis (taip pat ir paviršiniu trombo­flebitu bei poflebitiniu sindromu) sergančių pacien­tų (9). Abu preparatai reikšmingai pagerino pacien­tų būklę (p<0,01). 2 k./d. naudojamas 1 000 VV/g heparino gelis per 20 dienų gydymą veiksmingiau sumažino skausmą, eritemą, kraujosruvas, sunku­mo pojūtį ir patinimą, pagerino galūnės funkciją ir naktinių raumenų mėšlungių dažnį.

Kitame tyrime 1 000 VV/g heparino gelis veiks­mingiau nei heparino / escinato / fosfolipido gelis sumažino patinimą, skausmą, eritemą, kraujosru­vas ir sunkumo pojūtį kojose, nors skirtumas ir ne­buvo statistiškai reikšmingas (10).

Paviršinis tromboflebitas yra dažna intraveni­nės terapijos komplikacija. Jos galėtų padėti išveng­ti vietiniai heparino preparatai. Atlikus tyrimą, nu­statyta, kad vietiškai intraveninio kateterio vietoje 3 k./d. naudojant heparino tepalą (naudotas 50 TV/g koncentracijos preparatas) buvo daug mažiau pavir­šinio tromboflebito atvejų nei kontrolinėje grupėje (atitinkamai 5 ir 20 proc.) (11). Infekcinių kompli­kacijų padaugėjimo nenustatyta.

Heparino preparatai gali sumažinti kai kuriuos venų nepakankamumo simptomus. Viename tyrimų 110 lėtiniu arba ūminiu venų nepakankamumu ser­gančių pacientų po chirurginių intervencijų 7–15 die­nų skirta 1 000 VV/g heparino gelio (Lioton 1000®). Vaistas sumažino patinimą, pooperacines kraujosru­vas, skausmą (12).

Kitame tyrime nustatyta, kad 1 000 VV/g hepari­no gelis (Lioton 1000®) per 14 dienų trukmės gydy­mą reikšmingai sumažina kojų venų varikozių simp­tomus, ypač veiksmingai numalšindamas spontaninį skausmą ir padidėjusį odos jautrumą (13).

Taigi tyrimų rezultatai atskleidė, kad 1 000 VV/g heparino gelis veiksmingai sumažina periferinio tromboflebito ir venų nepakankamumo simptomus, ypač skausmą, paraudimą, patinimą, neturėdamas neigiamos įtakos sisteminei krešėjimo sistemai.

Apibendrinimas

Heparinas veikia keletą lėtinio venų nepakanka­mumo patogenezės grandžių – ne tik stabdo trombų formavimąsi, bet ir slopina uždegiminį procesą. Vie­tiškai naudojami heparino preparatai padeda greitai sumažinti ligos simptomus: sumažėja spontaninis ir išprovokuotas skausmas, eritema, hematoma, galū­nės sunkumo jausmas ir galūnės edema, funkcijos sutrikimai ir naktinis mėšlungis. Gydomasis po­veikis pasireiškia jau po 1–2 savaičių. Be to, laiku pradėtas gydymas padeda užkirsti kelią komplika­cijoms. Greičiausią terapinį efektą padeda apsiekti didžiausią koncentraciją turintys heparino prepara­tai, o toks Lietuvoje yra heparino gelis Lioton 1000®.

Parengė gyd. Marius Karnickas

Erškėtuogių miltelių antiuždegiminės ir kremzles apsaugančios savybės

Parengta pagal Schwager J, et al. A Novel Rose Hip Preparation with Enhanced Anti-Inflammatory and Chondroprotective Effects.

Šaltinis: „Internistas”