+4
-0
+4
Kinijos farmacijos rinkos ypatumai: nuo pagarbos farmacininkui iki vaistų kompensavimo sistemos, kyšininkavimo faktų ir ambicingų plėtros iššūkių…

Iššūkių nepabūgusio lietuvio dr. Vlado Sniečkaus sprendimas semtis „platesnės veiklos filosofijos“ jau beveik metus sėkmingai duoda rezultatus tolimojoje Kinijoje, rytinėje šios šalies dalyje esančiame Tianjino regione veikiančioje vienoje stambiausių farmacijos produktus gaminančių kompanijų „TASLY“. Beje, ši įmonė įtraukta į garsiausių Kinijos farmacijos bendrovių „Top trejetuką“…  Šįkart Dr. V. Sniečkaus klausiame, kokia gi ta Kinijos farmacijos rinka: kuo ypatinga, kuo skiriasi nuo vakarietiškosios, su kokiomis problemomis susiduria ir kaip jas sprendžia…

 

Gerbiamas Vladai, pirmiausia smalsu sužinoti, kokia šiandien yra Kinijos farmacijos pramonės rinka? Kokios jos apimtys, kokios stebimos tendencijos?

Kinijos farmacijos rinka, skaičiuojant pagal veiklos apimtis, dabar užima trečiąją vietą pasaulyje ir, pavyzdžiui, 2013 metais pasiekė 90 mlrd. JAV dolerių. 2014-ųjų metų prognozės Kinijos farmacijos rinkai numatė augimą iki 100 mlrd. JAV dolerių. Atsižvelgdamas į numatytas medicinos sistemos reformas ir farmacijos rinkos dalyvių augimą, IMS prognozuoja Kinijos farmacijos rinką (tai visos išlaidos vaistams sveikatos apsaugos sistemoje) 2009–2014 metų laikotarpiu augsiant 23,2 proc., o 2014–2018 metų laikotarpiu jos augimo laukiama 10–13 proc.

 

Kiek bendrojo šalies vidaus produkto (BVP) atitenka Kinijos sveikatos sistemai?

Pastaruosius trejus metus farmacijos rinka Kinijoje išlaiko 5–6 proc. BVP ir turi tendenciją šioms išlaidoms toliau augti.

 

Kokią dalį sudaro farmacijos produktų eksportas? Kaip jis kinta?

Kinijos farmacijos pramonės dalyviai pastaraisiais metais ženkliai investavo į gamybos linijas, produkcijos gamybą sertifikavo tarptautiniais standartais. Vienas iš šios šakos tikslų yra įdiegti ne tik Gerą gamybos praktiką (angl. Good Manufacturing Processes – GMP), bet ir cGMP sertifikavimą. Orientuojamasi tiek į JAV, tiek į Europos, tiek į kitų pasaulio šalių standartų įdiegimą. Be abejo, pastaraisiais metais, ypač Europoje, juntamas generinių vaistų ar naujų vaistų veikliųjų molekulių (angl. API), iš kurių gaminami generiniai vaistai, poreikis. Tai siejama su noru daugiau sutaupyti, tvirtinant mažesnius valstybių biudžetus kompensuojamiesiems vaistams. Dėl šios priežasties dauguma Europos valstybių skatina pirmiausia rinktis generinius vaistus, o kai kuriose šalyse, kaip antai Prancūzijoje, buvo pradėta didelė nacionalinė kampanija šiam tikslui pasiekti. Žinoma, sparčiai augantis generinių vaistų poreikis yra glaudžiai susijęs ir su aukštos kokybės vaistų, nenusileidžiančių saugumo bei efektyvumo parametrais, paieška. Kinijos farmacijos pramonė vis daugiau gali pasiūlyti Vakarų valstybių standartus atitinkančių produktų, kadangi, be įdiegiamų tarptautinių sertifikatų, įmonės turi pagrįsti ir eksportą prižiūrinčių institucijų bei CFDA kokybės reikalavimus. Bendrovė „TASLY“ dabar savo asortimente taip pat siūlo tiek galutinius generinius vaistus, tiek aktyvias vaistų molekules ir šioje srityje aktyviai bendradarbiauja su tokiomis šalimis, kaip antai Jungtine Karalyste, Olandija ir kitomis.

 

Papasakokite apie bendrovę „TASLY“ plačiau – kokia yra jos padėtis, vertinant farmacijos produktų gamintojo ir eksportuotojo požiūriu?

Kalbant apie tradicinę mediciną, „TASLY“ dabar Kinijoje užima pirmą vietą kaip tokių produktų gamintoja ir eksportuotoja. Dėl įgyvendintų multimilijoninių investicijų gaminamų produktų kokybė patvirtinta net tokių institucijų, kaip JAV Maisto ir vaistų tarnybos (angl. Food and Drug Administration – FDA) bei pripažįstama Europos šalyse, patvirtinusiose cGMP sertifikatus. Tačiau ne tik GMP sertifikatai padėjo pasiekti tai, ką „TASLY“ dabar jau yra pasiekusi. Ji šioje srityje yra pirmoji įmonė, pasiūliusi ir įtvirtinusi Geros žemdirbystės (angl. Good Agriculture Practice), Gero surinkimo (angl. Good Collection Practice), Gero ekstrahavimo (angl. Good Extraction Practice) bei Geros gamybos (angl. Good Manufacture Practice) taisykles. Dėl tokių naujovių visas gamybos procesas nuo pradinio iki galutinio produkto yra griežtai reglamentuotas ir prižiūrimas – pradedant nuo įmonės vienuolikos plantacijų, kuriose veši vaistiniai augalai, užauginami nenaudojant jokių pesticidų, ir baigiant produktų surinkimu, apdirbimu ir pagaminimu bendrovės gamybos įmonėse.

 

Kuo, Jūsų akimis, kinų farmacijos pramonė ypatinga, kuo kitokia, išsiskirianti, lyginant ją su europine?

Pastaraisiais metais Kinijos farmacijos rinka siekia tapti atviresnė, nors iki šiol galioja reikalavimai atlikti klinikinius tyrimus, pagrindžiančius Vakarų šalių vaistų efektyvumą ir saugumą. Iš Vakarų šalių įmonių pusės juntamas akivaizdus interesas ieškant partnerių Kinijoje, per kuriuos būtų galima registruoti ir realizuoti produktus, taip po truputį įeinant į Kinijos rinką.

 

Ar turite žinių apie Kinijoje nustatomus vaistų klastojimo atvejus? Teigiama, kad jų daugėja. Kokie vaistai daugiausia klastojami (pagal paviešinamus klastojimo atvejus)?

Vaistų klastojimo atvejų Kinijoje, kaip ir Vakarų šalyse, pasitaiko vismažiau. Visos pakuotės ženklinamos unikaliais kodais, todėl nėra sudėtinga pamatyti, kuris produktas buvo suklastotas ar pateko į rinką nepatikrintas. Tokie atvejai greitai išaiškinami, įmonės griežtai baudžiamos, todėl klastočių šalies farmacijos rinkoje pastaraisiais metais pasitaiko gana retai.

 

Pernai pavasarį skelbta, kad Kinijoje brango vaistai. Kokia šioje šalyje yra vaistų apmokestinimo, vaistų kompensavimo politika? Ar valstybė reguliuoja vaistų kainas, ar yra nustatytos vaistų kainos „lubos“?

Kinijoje už vaistų kainodarą yra atsakingas atskiras departamentas, kuris pavaldus Kinijos vyriausybei. Kompensuojamiesiems vaistams iki šiol galioja provincijų bei nacionalinis kompensuojamosios kainos lygmuo. Ši sistema įmonėms yra pakankamai sudėtinga. Tam, kad vaistas taptų kompensuojamas kaip ir kitose šalyse, farmacijos įmonės teikia paraiškas. Jei pateikta paraiška yra tinkama svarstyti, pirmiausia toks svarstymas vyksta provincijos lygmeniu. Jei vaistas tampa kompensuojamu, dar nereiškia, kad jis bus kompensuojamas visoje Kinijoje. Kiekviena provincija turi savo kainynus, todėl tokias paraiškas reikalaujama pateikti svarstyti kiekvienoje provincijoje atskirai. Žinoma, daugelis vaistų išlieka nekompensuojami, nesbiudžetą būtina subalansuoti. Visgi tendencija tokia, kad net ir naujosios kartos vaistai būna bent iš dalies kompensuojami, didinant jų prieinamumą šalies gyventojams. Ši teigiama tendencija išlieka ir toliau.

 

Pranešama apie Kinijoje nustatomus kyšininkavimo atvejus farmacijos verslo srityje. Ar turite apie tai informacijos? Kaip tai pakomentuotumėte?

Kaip ir visose šalyse, kyšininkavimo atvejų farmacijos verslo srityje Kinijoje kartkartėmis pasitaiko ir, tenka pripažinti, niekam nedaro garbės. Vienas pastarųjų atvejų buvo prieš porą metų nuskambėjęs atvejis su „GlaxoSmithKline“ farmacijos kompanija Kinijoje, kuomet atsakomybėn buvo patraukta net regioninė vadovybė. Šį atvejį plačiai aprašė spaudoje tiek Vakarų, tiek pačios Kinijos žiniasklaida. Taigi tai nėra vien Kinijos farmacijos atstovų problema. Vis dėlto tai esti net ir gerbiamų Vakarų kompanijų bėda, kai pelno siekiama desperatiškai, paminant visas verslo etikos taisykles. Visgi mano pozicija tokia, kad verslo etika turi būti išlaikoma. Kaip verslo šaka, farmacijos verslas yra socialiai jautrus, kur visuomenės interesai (gauti aukštos kokybės, saugius ir efektyvius produktus savo sveikatai gydyti, sveikatos priežiūrai ar profilaktikai) susiduria su valdžios institucijųinteresais, kad farmacijos įmonės teiktų saugius, efektyvius, standartus atitinkančius produktus, laikantis valstybės įstatymų, reglamentuojančių farmacijos ir vaistų reklamą. Šiame „procese“ dalyvauja ir verslo įmonės, nes jos suinteresuotos realizuoti mokslinius pasiekimus bei prieinama kaina parduoti gyventojams saugius ir efektyvius produktus. Tačiau, mano nuomone, pardavimai tėra tik viena įmonės veiklos dalis, o pelnas nėra „duotybė“ ar vienintelė siekiamybė, kad įmonė sėkmingai gyvuotų. Šalia turi būti nuolat juntama įmonės atsakomybė visuomenei, taip pat vystomas sveikatinimo ugdymas, paslaugų teikimas gyventojams dalijantis informacija, padedančia atkreipti dėmesį į rizikingą gyvenseną. Ne mažiau svarbi ir socialinė veikla, skatinanti pažinti save ar atkreipti dėmesį į sveikatos sutrikimus, laiku imtis koreguoti gyvenseną, domėtis sveika mityba.

 

Kaip Kinijoje funkcionuoja mažmeninė rinka? Šioje šalyje vyrauja pavienės vaistinės ar, kaip ir mūsuose, vaistinių tinklai? Kokią farmacijos rinkos dalį užima europiniai vaistai, etiniai ir generiniai vaistiniai preparatai? O gal čia daugiausia gydomasi žolelėmis?

Kinijoje dabar veikia per 460 tūkst. vaistinių. Šalia jų veikia elektroninės komercijos internetiniai puslapiai, kuriuose gyventojai taip pat gali įsigyti norimų vaistų ar sveikatai gerinti skirtų priemonių. Vis dėlto produktų įsigijimo internetu rinka nėra plačiai išvystyta, tiesa, pastaraisiais metais juntamos Dažnas Kinijos gyventojas sunegalavęs kreipiasi tiesiai į vaistinę, todėl jose nuolat pilna klientų didelės jos augimo tendencijos. Tarp esamų vaistinių didelę dalį sudaro nepriklausomos vaistinės, nors pamažu koncentruojamasi į tinklų vaistines. Čia didžiulį interesą rodo ir užsienio kapitalo įmonės, norinčios Kinijoje steigti vaistinių tinklus, savo šalyse sukauptą patirtį perkeliant į Kiniją. Na, o jeigu kalbėsime apie vaistų vartojimą, tai galiu pasakyti, jog tiek cheminiai, tiek tradiciniai, augaliniai preparatai rinkoje užima apylyges pozicijas. Receptiniai vaistai Kinijoje, kaip ir užsienio šalyse, išduodami griežtai pagal receptą.

 

Kokia yra Kinijos farmacijos specialistų kompetencija, kas atrodo kitaip, lyginant azijinio regiono tvarką su europiniu? Kaip atrodo Kinijos vaistinės? Ar jose prekiaujama tik vaistiniais preparatais, ar ir kitokiomis prekėmis, pavyzdžiui, arbatomis, higienos reikmenimis ir pan.?

Įprastas Kinijos vaistinės vaizdas labai primena bet kurios Vakarų šalies vaistinę. Vaistinėse parduodami ne tik tradicinės medicinos produktai, receptiniai vaistiniai preparatai, bet ir tokie, kuriems įsigyti recepto nereikalaujama. Vaistinėse galima įsigyti ir įvairių arbatų, higienos priemonių, medicinos prietaisų. Populiariausi iš pastarųjų – kraujospūdžio matavimo aparatai, masažuokliai. Be abejo, vaistinėse galima pasirinkti ir pageidaujamų kosmetikos priemonių – jų asortimentas yra labai platus.

 

Koks vaistininko statusas Kinijos visuomenėje? Gal yra vaistinių, kuriose dirba europiečiai?

Vaistinių, kuriose dirbtų vakariečiai, aplankyti dar neteko, tačiau vaistininkas šios šalies visuomenėje yra labai gerbiamas, vertinamas. Jis dažnai būna pirmasis, į kurį kreipiasi susirgęs asmuo, ieškantis tinkamiausio gydymo, laukiantis tiksliausio patarimo, efektyvios ir skubios pagalbos…

 

Kalbėjosi V. Grigaliūnienė

Šaltinis: „Farmacija ir laikas”