Naujos molekulės saugo širdį

„Pastarąjį dešimtmetį pastebimai padidėjo antinavikinio gydymo veiksmingumas, vis dažniau taikomas agresyvus vėžio gydymas, bet dėl to vis didesne problema tampa antinavikinių vaistų toksinis poveikis širdžiai. Vis daugiau vėžiu sergančių žmonių išgelbstimi nuo šios ligos, bet net 32 proc. pacientų rizikuoja numirti nuo toksinio antinavikinių vaistų poveikio sukeltų širdies pažeidimų“, – sako dr. Alessandra Ghigo, Italijos Torino universiteto Molekulinės biotechnologijos ir sveikatos mokslų departamento mokslo darbuotoja. Anot jos, ši problema net paskatino sukurti naują klinikinę discipliną – kardioonkologiją.

 

Europos kardiologų draugijos Onkologinių vaistų kardiotoksiškumo registro vadovas profesorius Patrizio Lancellotti sako, jog kai kurioms krūties vėžiu sergančioms moterims rizika numirti nuo širdies komplikacijų yra didesnė negu mirti nuo vėžio. Daugelis krūties vėžiui gydyti vartojamų vaistų yra toksiški širdžiai, ypač antraciklinai (pvz., doksorubicinas) ar trastuzumabas (pvz., herceptinas). Spindulinis gydymas gali dar padidinti antraciklinų kardiotoksiškumą, antraciklinai – trastuzumabo kardiotoksiškumą. Šių vaistų derinys, vartojamas metastaziniam krūties vėžiui gydyti, iki 27 proc. pacienčių gali sukelti sunkų širdies nepakankamumą.

 

2015 m. Pasaulinės kovos su vėžiu dienos tema – „Mes tai galime“

Naujausi dr. Ghigo ir bendr. atlikti tyrimai, pirmą kartą pristatyti Širdies nepakankamumo tyrimų Žiemos konferencijoje, rodo, kad antinavikinių vaistų kardiotoksiškumą galima valdyti. Dr. Ghigo ir bendr. tyrimai buvo orientuoti daugiausia į fermentą gama fosfoizonitido 3-kinazę (gama PI 2K), kuris dalyvauja širdies veiklos reguliavimo procese. Dr. Ghigo ir bendr. pirmiausia eksperimentiškai nustatė, kad, slopinant gama PI 2K, stabdomas širdies nepakankamumo vystymasis pelėms, kurioms buvo sukelta arterinė hipertenzija. Naujausiame tyrime autoriai eksperimentavo su genetiškai modifikuotomis pelėmis, kurių neaktyvus gama PI 2K buvo ekspresyvios formos. Nustatyta, kad, slopinant šį fermentą, modifikuotos pelės buvo reikšmingai atsparesnės šalutiniam antraciklino doksorubicino poveikiui negu įprastinės pelės – tai atspindėjo geresnis modifikuotų pelių išgyvenamumas ir išlikusi nepažeista širdies veikla. Įprastinėms pelėms, kurių gama PI 2K buvo aktyvios formos, per 2 mėnesius nuo gydymo doksorubicinu pradžios atsirado sunkus širdies nepakankamumas. Prieš atlikdami klinikinius tyrimus, autoriai tęsė eksperimentus su gyvūnais: įprastinėms pelėms buvo skiriama doksorubicino ir gama PI 2K inhibitoriaus. Tyrimo duomenimis, gama PI2K inhibitorius patikimai apsaugojo įprastines peles nuo doksorubicino sukeliamo širdies nepakankamumo. Norint išsiaiškinti, ar gama PI 2K inhibitorius nesilpnina doksorubicino antinavikinio poveikio, krūties vėžiu sergančioms pelėms buvo duodama doksorubicino ir gama PI2K inhibitoriaus. Nustatyta, kad gama PI2K inhibitorius apsaugojo doksorubicino gavusias eksperimentines peles nuo širdies nepakankamumo. Netgi pastebėta, kad doksorubicinas ir gama PI2K inhibitorius veikia sinergiškai ir aktyviau slopina naviko augimą. Autoriai padarė išvadą, kad doksorubicino ir gama PI2K inhibitoriaus derinys ne tik saugo širdį nuo kardiotoksinio doksorubicino poveikio, bet ir sustiprina antinavikinį doksorubicino veiksmingumą. Naujausi tyrimai rodo, kad, slopinant gama PI 2K, slopsta uždegimo procesas naviko audinyje ir žūva navikinės ląstelės.

 

Kardiotoksinis poveikis gali būti valdomas

Dr. Ghigo teigimu, antinavikinių preparatų kardiotoksinis poveikis gali būti valdomas. Iki šiol onkologas teturėjo tik du pasirinkimus: arba mažinti kardiotoksiškai veikiančių vaistų dozes, arba apskritai nutraukti chemoterapiją. Kartu su chemoterapiniais vaistais skirdami pacientams gama PI 2K inhibitorių, onkologai gali išspręsti šią dilemą: nereikia mažinti vaistų dozių ar keisti gydymo. Gydymas tampa saugesnis ir gali būti ilgiau taikomas. Antinavikinių vaistų sukelto širdies nepakankamumo patofiziologija skiriasi nuo kitos kilmės (pavyzdžiui, dėl arterinės hipertenzijos) širdies nepakankamumo. Klinikinėje praktikoje kol kas nebuvo vaisto, kuris apsaugotų širdį nuo kardiotoksinio antinavikinių vaistų poveikio. Tyrimai rodo, kad gama PI 2K inhibitoriai galėtų būti naujas perspektyvus būdas padėti vėžiu sergantiems pacientams, mat jie mažina kardiotoksinį chemopreparatų poveikį ir patys slopina naviko augimą.

Parengta pagal www.escardio.org, 2015-02-04