+1
-0
+1
Vaikų stomatitas: etiologija, klinika, diagnostika ir gydymas

Įvadas

Burnos ertmės sveikata – vienas svarbiausių geros vaiko savijautos veiksnių. Apie vaikų dantų higieną ir sveikatą kalbama nemažai, tačiau ver­tėtų nepamiršti ir burnos gleivinės pažeidimų, ku­rie, atrodytų, yra menki, tačiau darantys didžiulę įtaka bendrai vaiko būklei. Skausmingumas, per­šėjimas ar niežulys trikdo vaiko mitybą, miego režimą, mažylis neretai tampa irzlus, verksmin­gas. Kadangi vaikas dėl amžiaus dar nesugeba įvardyti skaudamos vietos, daugelis tėvų, siekda­mi suprasti, kodėl mažylis jaučiasi prastai, atsisa­ko valgyti, patiria nemažai streso.

Neretai burnos gleivinė vadinama žmogaus bendros sveikatos būklės veidrodžiu, nes jos pa­kitimai gali būti ne tik pirminiai, vietinių pato­loginių procesų padarinys, bet ir antriniai – dėl sisteminių būklių, tokių kaip cukrinis diabetas, vitaminų trūkumas. Visi simptomai, pakitimai yra svarbūs ir palyginti lengvai aptinkami, todėl svar­bu laiku pastebėti nukrypimą nuo normos ribų, siekiant suteikti veiksmingą gydymą. Šias pro­blemas dažniausiai pastebi vaikų ligų gydytojai, šeimos gydytojai, ausų, nosies ir gerklės gydyto­jai bei gydytojai odontologai.

 

Burnos ertmės, ją dengiančios gleivinės anatomija ir fiziologija

Burna (oris) anatomiškai sudaryta iš burnos prieangio (vestibulum oris) ir burnos ertmės (cavi­tas oris). Šias dalis vieną nuo kitos atskiria dantys. Liežuvis (lingua) bei dantys (dentes) – svarbiausi burnos organai, dalyvaujantys smulkinant maistą bei susidarant garsui. Ne mažiau svarbios ir į bur­nos ertmę atsiveriančios 3 didžiosios seilių liaukos (glandulae oris), kurių viena pagrindinių funkci­jų – maisto medžiagų skaidymas ir virškinimas. Limfoifinio audinio sankaupos – tonzilės (tonsil­la), esančios žiočių srityje, atlieka apsauginę funk­ciją. Burnos ertmę dengianti gleivinė (mucosa) yra sudaryta iš daugiasluoksnio plokščio neragėjančio epitelio (epithelium squamosum) bei jungiamojo

audinio sluoksnio (lamina propria), kuriame yra išsidėsčiusios ir organizmo imuninę apsaugą užti­krinančios ląstelės – limfocitai ir makrofagai.

Tarp epitelinių ląstelių taip pat yra įsiterpę ir Langerhanso, Merkelio ir pigmentinių (melanoci­tai) ląstelių [1]. Burnos ertmė daugiausia yra ko­lonizuota Streptococcus, Lactobacillus, Staphy­lococcus, Coryneabacter rūšies bakterijomis bei anaerobais [2]. Šie mikroorganizmai įprastomis sąlygomis nėra patogeniški, tačiau nusilpus orga­nizmui (peršalus, esant lėtiniam nuovargiui, ser­gant kitomis ligomis, pan.), gali pažeisti gleivinę. Vadinasi, svarbu ne tik palaikyti gerą burnos higi­eną, bet ir bendrą organizmo būklę.

 

Etiologija

Burnos gleivinės pažeidimai (opelės) pa­prastai skirstomi į ūminius, išsivystančius stai­ga ir išliekančius trumpai, bei lėtinius, kurie išsivysto ir progresuoja palaipsniui. Nėra griež­tų ribų, kada pažeidimas vadinamas lėtiniu ar ūminiu, tačiau priimta, jog ilgiau nei 2 savaites išliekanti opelė laikoma lėtine [3]. Burnos glei­vinės pažeidimų, opų gali išsivystyti dėl įvairių priežasčių:

l virusinės, bakterinės ar grybelinės kilmės in­fekcijos;

l alerginio ar toksinio pažeidimo;

l dažnai kaip antrinis pažeidimas, esant siste­minėms (cukrinis diabetas), autoimuninėms (PFAPA sindromu, Behceto, Crohno ligos) or­ganizmo ligoms [4].

Taip pat ligą gali išprovokuoti ir imuninės sis­temos nepakankamumas, nevisavertė ar netinka­ma mityba, nes nusilpus organizmui minėti veiks­niai lengviau sukelia ligą.

Šiame straipsnyje aptarsime dažniausius vaikų burnos gleivinės pažeidimų ypatumus – priežas­tis, kliniką, diagnostiką ir gydymą.

Vaikystėje dažna burnos gleivinės patologi­ja yra stomatitas – burnos gleivinės uždegimas, kurio simptomai priklauso nuo ligos priežasties, formos ir bendros organizmo būklės [5]. Re­miantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2013–2015 metais Lietuvoje užregistruota vidutiniškai 6 330 stomatito atvejų tarp 0–17 (imtinai) metų pacientų.

Bene dažniausias vaikų ūminio stomatito sukė­lėjas yra I Herpes simplex virusas (HSV-I), priklau­santis Herpes viridae šeimai. Iš viso egzistuoja 8 skirtingos pūslelinės viruso formos, tačiau HSV-I esti dažniausias burnos gleivinės infekcijų sukėlė­jas (apie 90 proc.), sukeliantis ūminį pūslelinį sto­matitą [6, 7, 8]. Pastarasis sudaro apie 80 proc. visų stomatitų, pasireiškiančių vaikams. Be to, tai viena dažniausiųjų vaikų infekcinių ligų. Įvairių autorių duomenimis, pūsleliniu stomatitu serga 250 vaikų iš 10 tūkst. [9]. Remiantis literatūra, egzistuoja 2 HSV-I infekcijos sirgimo pikai. Didžiausias serga­mumas registruojamas 6 mėnesių–3 metų vaikams, nes šiuo laikotarpiu jie netenka iš mamos įgyto imu­niteto, o savo suformuoti dar yra nespėję [7]. Antra­sis pikas stebimas apie 20 gyvenimo metus [8].

Ūminiu pūsleliniu stomatitu užsikrečiama lašeliniu būdu per orą arba tiesioginio kontak­to metu (per žaislus, maisto produktus). Virusas patenka į organizmą per pažeistą odą ar gleivi­nes [7]. Persirgus imunitetas nesusidaro, tad liga gali pasikartoti.

Ūminiam pūsleliniam stomatitui, kaip ir ki­toms infekcinėms ligoms, būdingi inkubacinis (nuo užsikrėtimo iki pirmųjų požymių), prodro­minis (nuo pirmųjų gresiančios ligos požymių iki visiško jos pasireiškimo), ligos įkarščio (išryš­kėja infekcinei ligai būdingi požymiai) ir rekon­valescentinis (sveikimo) periodai. Inkubacinis periodas įvairuoja ir kiekvienu atveju trunka skir­tingai. Įvairių autorių duomenimis, šio periodo trukmė svyruoja 1–26 dienas [2].

Klinika

Stomatito klinikinė išraiška priklauso nuo burnos gleivinės pažeidimo dydžio ir bendros or­ganizmo intoksikacijos. Išskiriamos 3 ligos for­mos – lengva, vidutinio sunkumo ir sunki.

Lengvai pūslelinio stomatito formai būdinga subfebrili kūno temperatūra (37–37,5 °C), prieš pasirodant bėrimo elementams, vaikas gali jausti peršėjimą ar skausmą burnos viduje. Gleivinėje matomi pavieniai ar grupiniai bėrimo elementai

(pūslelės, aftos), kurių paprastai, esant šiai ligos formai, būna iki 10. Taip pat gali pasireikšti dan­tenų uždegimas, bėrimo elementų gali atsirasti veido, galūnių odoje bei išoriniuose lytiniuose or­ganuose [7]. Sergančiam vaikui dėl skausmingumo suprastėja apetitas, sutrinka miegas, jis tampa irz­lus [8]. Tačiau stipresnės organizmo intoksikacijos nestebima, bendra vaiko būklė yra patenkinama. Ši stomatito forma būdingiausia vaikams iki 3 metų.

Sergant vidutinio sunkumo pūsleliniu stomatitu, išryškėja bendra organizmo intoksikacija bei gleivi­nės pažeidimai. Gana anksti blogėja vaiko savijauta, pasireiškia silpnumas, irzlumas, suprastėja miego kokybė, vaikas atsisako valgyti. Ligai progresuo­jant, temperatūra didėja iki febrilios (38–39 °C), atsiranda galvos skausmas, pykinimas, daugėja bė­rimo elementų burnos gleivinėje (iki 25–30), jie gali plisti ir palei lūpas ar šalia burnos [6]. Taip pat didė­ja seilėtekis, atsiranda kraujavimas iš dantenų. Ser­gant vidutinio sunkumo pūslelinio stomatito forma, gali padidėti pažandžio limfmazgiai, taip pat išryš­kėja skausmingumas [9]. Neretai kartu pasireiškia ir viršutinių kvėpavimo takų uždegimas.

Pacientų, sergančių sunkia ūminio pūslelinio stomatito forma, nėra daug. Pradžioje liga pasireiš­kia bendrais simptomais, būdingais infekcinėms ligoms: galvos skausmu, didesniu nuovargiu, silpnumu, sąnarių skausmu. Gali būti ir pykinimo, vėmimo epizodų. Dažnam pacientui išryškėja kaklo ar pažandinių limfmazgių limfadenitas. Ligai įsivy­raujant, temperatūra tampa hektinė (39–40 °C), bur­nos gleivinėje stipriai išryškėja uždegimo požymiai, bėrimo elementai nuolat recidyvuoja, tad jų padau­gėja iki 100 ir daugiau. Pūslelės plyšta, susidaro su­siliejančios opelės, dideli gleivinės nekrozės plotai. Bėrimas išplinta veido srityje, dažniausiai ties vo­kais, lūpomis ir nosies sparneliais [8].

Diagnostika

Pūslelinio stomatito diagnozė dažniausiai grindžiama nusiskundimais bei klinikiniu vaizdu, o laboratoriniai tyrimai retai kada reikalingi [6]. Esama metodų, kuriais galima nustatyti ligos su­kėlėją. Auksiniu standartu ir jautriausiu tyrimu laikomas virusų kultivavimo metodas, kai viru­sų kultūros yra auginamos ląstelėse. Šio tyrimo atlikimo galimybės varijuoja priklausomai nuo laboratorijos galimybių. Kiti tyrimai, tokie kaip Tznacko testas, kurio metu matomos daugiabran­duolės ląstelės, infekuotos HSV, nustato tik apie 60 proc. infekcijų, o tepinėliai nesuteikia infor­macijos apie viruso tipą: HSV-1, HSV-2 ar Vari­cella zoster [8]. Tiesioginė imunofluorescencija šiuo metu dar nėra plačiai taikomas metodas [6].

Taip pat papildomai gali būti atliekamas krau­jo tyrimas, jame dažiausiai matoma leukopenija, kartais neryški leukocitozė, plazmocitozė, tačiau nėra ligai specifinių pakitimų [10]. Liga užsitęsia ilgiau, jei burnoje yra daug infekcijos židinių (ka­riozinių, suirusių dantų) arba gydoma netinkamai.

Gydymas

Pūslelinio stomatito gydymas priklauso nuo li­gos sunkumo. Skiriamas tiek vietinis, tiek sisteminis gydymas [11]. Nuo pirmųjų ligos dienų itin svarbus yra vietinis gydymas, kuris malšintų burnos gleivi­nės skausmą, neleistų rastis pakartotiniems bėrimo elementams bei skatintų burnoje epitelio susidary­mą. Tam ypač tinkamos medžiagos, kurių sudėtyje yra hialurono rūgšties (ši rūgštis reikalinga ląstelių regeneracijai), taip pat raminančių medžiagų ar pa­dengiančių susidariusias žaizdas, dėl ko pacientui lengviau valgyti ir kalbėti. Preparatai, vartojami vie­tiniam gydymui, gali būti įvairios formos.

Sergant vaikui, tėvai neretai būna itin sunerimę, nes vaikas tampa irzlus ir verksmingas, atsisako valgyti. Pacientams, kurių burnos gleivinė pažeista, sunku valgyti bei gerti dėl patiriamo skausmo, todėl simptominiam gydymui itin svarbūs preparatai, kurie malšintų ne tik skausmą, bet ir pykinimą, taip palengvintų bendrą paciento būklę. Skausmui malšinti vaikams rekomenduojama skirti Anaftin® gelio, skysčio ar purškalo. Šis preparatas puikiai tinka siekiant kontroliuoti skausmą, sukeltą tiek mažų burnos gleivinės pažeidimų (stomatitas, or­todontinių plokštelių, netinkamai pritaikytų prote­zų sukelti pažeidimai), tiek didesnių bei gilesnių (išplitusios aftinės opos), taip pat norint mažinti uždegimą ir palengvinti gleivinės gijimą po ligos. Anaftin® sudėtyje esančios medžiagos, tokios kaip hialurono rūgštis, yra itin svarbios gyjant žaizdoms, nes padengia jas plėvele ir apsaugo nuo mechaninio poveikio, be to, išlaiko drėgmę. Ne ką mažiau naudin­gi ir tikrieji alavijai (Aloe barbadensis), nuo seno žino­mi ir vertinami dėl drėkinamųjų ir gydomųjų savybių. Alavijai gerina deguonies įsisavinimą, pasižymi švel­niai dezinfekuojančiu, lengvai anestezuojančiu povei­kiu ir tokiu būdu sumažina skausmą bei niežulį.

Taip pat skausmui ir karščiavimui slopinti tinka acetaminofenas (10–15 mg/kg kas 4 val. ) ar ibu­profenas (10 mg/kg kas 6 val.). Vietinės lidokaino (2 proc.) aplikacijos naudingos skausmingumui bur­noje mažinti 10–15 min. [9, 11]. Pastebėta, kad kai kuriems pacientams vietiniai analgetiniai preparatai gali sukelti komplikacijų. Vaikams, gydomiems sta­cionare, gali būti skiriami intraveniai analgetikai.

Etiopatogeneziniam pūslelinio stomatito gy­dymui skiriami acikloviras, valgancikloviras ar famcikloviras. Valgancikloviras ir famcikloviras turi kiek pranašumų prieš aciklovirą, nes pasižy­mi geresniu bioprieinamumu bei patekimu per žarnyno gleivinę [12, 13].

Taip pat sergantiesiems itin svarbi yra raciona­li, subalansuota mityba. Maistas turi būti įvairus ir visavertis, turintis pakankamai baltymų, vitaminų, mineralinių medžiagų. Taip pat vaikams rekomen­duojama gerti daug skysčių – negazuoto mineralinio vandens, saldintos arbatos. Atliktų studijų duomeni­mis, 8 proc. vaikų, sergančių pūsleliniu stomatitu, reikalinga hospitalizacija bei intraveninė rehidrata­cija [11]. Svarbu paminėti, kad kuo anksčiau pra­dedamas tinkamas gydymas, tuo geresnio efekto ir geresnės paciento būklės galime tikėtis.

Prevencija

Kadangi virusų sukeltas pūslelinis stomatitas – itin užkrečiama liga, sergantys vaikai neturėtų bendrauti su sveikaisiais, naudotis tais pačiais daiktais. Sergantie­siems rekomenduojama turėti atskirą rankšluostį, pa­talynę, indus [9]. Taip pat patartina ne tik užtikrinti ser­gančio vaiko gerą savijautą, bet ir dezinfekuoti žaislus, daiktus, siekiant sustabdyti infekcijos plitimą [12].

Specialistai, apžiūrintys sergantį pacientą, turėtų naudoti apsaugines priemones (pirštines, kaukes), dažniau plautis rankas.

Patarimai tėvams

Sergančiam vaikui rekomenduojama gulė­ti lovoje. Maitinti reikėtų neaštriu, nekarštu maistu, o prieš valgant patepti burnos gleivinę anestezuojančiais preparatais, siekiant apsau­goti nuo skausmo. Vaikai, jausdami menkesnį diskomfortą valdydami ir gerdami, sveiksta kur kas greičiau, nes gauna organizmui naudingų bei būtinų maisto medžiagų. Neretai trumpa­laikių opų atsiranda suvalgius citrusinių vaisių, tokių kaip citrinos, ananasai, apelsinai, tad jų reikėtų vengti. Po valgio rekomenduojama bur­ną skalauti dezinfekuojamaisiais preparatais, o po to burnos gleivinę patepti gydytojo skirtais preparatais. Svarbu nenumoti ranka į atsiradu­sius net ir menkiausius pažeidimus, nes kuo anksčiau pradedamas gydymas, tuo geresnė prognozė.

Apibendrinimas

Pūslelinis stomatitas – dažna vaikų burnos gleivinės patologija, kuri paprastai pasireiškia skruostų, dantenų, ryklės ar liežuvio paraudimu, paburkimu, erozijomis, opelėmis (aftomis) ar pūlinukais. Dažnai kartu gali pasireikšti krau­javimas, skausmas, seilėtekis, karščiavimas bei blogas burnos kvapas. Neretai vaikas atsisako valgyti ir gerti, todėl tėvams svarbu neatmesti galimo burnos gleivinės pažeidimo ir laiku pra­dėti gydymą, siekiant išvengti tolesnio infekci­jos plitimo.

Šaltinis: Pediatrija, 2016 / 3 (75)