Vietinis skausmo malšinimas – kas naujo?

Skausmas – bene dažniausias ir pagrindinis simptomas, dėl kurio žmonės kreipiasi į gydytojus. Tyrimų duomeni­mis, lėtinio neonkologinio skausmo paplitimas Europoje yra 19,5 proc., t. y. kas 5 žmogus kenčia nuo skausmo, o vyrauja sąnarių patologijos sukeltas ir nugaros skausmas. Taigi 2016 metai, Tarptautinės skausmo studijų asociacijos iniciatyva, paskelbti pasauliniais kovos su sąnarių skausmu metais.

Kas naujo gydant skausmą? Kokia vieta gydymo pro­cese tenka vietiniams preparatams? Apie tai kalbamės su Plungės rajono savivaldybės ligoninės Neurologijos sky­riaus vedėju Raimondu Dovilčiu.

Kaip dažnai savo praktikoje tenka susidurti su skausmo gydymu? Kokie skausmai dažniausi?

Neurologo kasdienėje praktikoje dėl skaus­mo kreipiasi daugiau kaip pusė pacientų. Daž­niausias yra nugaros skausmas – juosmens, ka­klo ar krūtininės dalies. Ūminį nugaros skausmą gali sukelti facetinių sąnarių pažeidimas, tarps ­lankstelinio disko degeneracija, stuburo raiščių ar raumenų patempimas ir spazmas. Specifinės skausmo priežastys yra tarpslankstelinio disko išvarža, nugaros trauma, stuburo slankstelių lū­žiai, infekcija, vėžys, ūminė vidaus organų liga. Dauguma skausmo atvejų praeina per 2 savaites, tačiau 5–10 proc. tampa lėtiniu skausmu. Grės­mingi simptomai (vadinamieji raudonų vėlia­vų simptomai) gali būti karščiavimas, šaltkrė­tis, bakterinė infekcija, imunosupresinės būklės, vėžys anamnezėje, aiškus silpnumas vienoje ar abiejose kojose, šlapinimosi ar tuštinimosi su­trikimas, kartu esantis pilvo skausmas, buvusi trauma, osteoporozė.

Skausmas smarkiai sutrikdo kasdienį žmonių gyvenimą. Skaičiuojama, kad du trečdaliai lėtinį skausmą patiriančiųjų praranda normalų socialinį, asmeninį gyvenimą, 25 proc. atvejų sutrinka šeimos santykiai, 20 proc. atvejų atsiranda depresijos požy­mių, 15 proc. – ketinimų žudytis.

Kokie vaistai ar preparatai dažniausiai skiria­mi skausmui malšinti? Ką manote apie skausmo gydymą diklofenaku? Kaip jis veikia skausmą?

Pirmo pasirinkimo vaistai, skirti ūminiam ar lė­tiniam skausmui gydyti, dažniausiai yra nesteroi­diniai vaistai nuo uždegimo (NVNU). Jie veikia patogeneziškai ir mažina audinių pabrinkimą, už­degimą ir nocicepcinį skausmą, grąžina judesius, neleidžia skausmui tapti lėtiniu. Auksiniu standartu pagal efektyvumą laikomas diklofenakas. Jo gali­ma skirti įvairiomis formomis ir deriniuose su ki­tais analgetikais, skausmo adjuvantais, miorelak­santais, opioidiniais analgetikais. Geriamųjų diklo­fenako preparatų nereikėtų skirti esant virškinimo trakto sutrikimams, taip pat jeigu buvo kraujavimų iš virškinimo trakto, esant inkstų funkcijos nepa­kankamumui, širdies staziniam nepakankamumui, trombocitopenijai, buvusiai alergijai.

Kokiais atvejais svarbu skausmą gydyti ir vie­tiškai? Ką manote apie OlfenTM vaistinius pleis­trus, skirtus ūminėms traumoms gydyti?

OlfenTM sudėtyje yra diklofenako natrio drus­kos. Tai NVNU, kuris standartiniame uždegimo modelyje gyvūnams efektyviai blokavo prosta­glandinų sintezę. Žmogaus organizme diklofe­nakas mažina uždegimo sukeltą skausmą, pati­nimą ir karščiavimą. Be to, diklofenakas grįžta­mai slopina ATF ir kolageno indukuotą trombo­citų agregaciją.

OlfenTM terapinės indikacijos yra lokalaus skaus­mo, sukelto (pvz., sporto traumos) dėl ūminio saus­gyslių, raiščių, sąnarių ar raumenų patempimo, su­mušimo ar sąnarių panirimo, malšinimas.

Lokaliai NVNU skiriama esant pažeidimui arti odos paviršiaus. Toks gydymas pasižymi geru po­veikiu pažeidimo vietoje, nesukelia virškinimo ir kardiovaskulinės sistemų komplikacijų. Ypač toks gydymas rekomenduojamas esant sąnarių ar peri­artikulinių audinių pažeidimams, traumų atvejais, stuburo srityse.

Kokios vaistų formos siūlomos, norint skir­ti vietinį skausmo gydymą? Kokie, jūsų many­mu, OlfenTM diklofenako vaistinio pleistro pra­našumai?

Gydydamas traumą, vietiškai gydytojas gali pa­skirti kremo, gelio ar pleistro formos preparatų. Ol­fenTM vaistiniai pleistrai pasižymi tolygiu vaisto iš­siskyrimu ir gydomąja koncentracija. Šie pleistrai garantuoja, kad 12 val. veiklioji medžiaga tolygiai skverbsis į minkštuosius audinius, todėl pleistrą ant skaudamos vietos tereikia klijuoti 2 k./p. (ryte ir va­kare). Svarbiausia, kad vietiniai preparatai nesuke­lia sistemiškai vartojamiems NVNU daugiau ar ma­žiau būdingų nepageidaujamų reakcijų virškinimo traktui ir kitoms organizmo sistemoms. Dar vienas privalumas – pleistras OlfenTM nesusigeria į drabu­žius ir pasižymi ilgalaikiu gydomuoju ir psicholo­giniu poveikiu.

Klinikiniai tyrimai įrodė, kad pleistras OlfenTM – ne tik veiksmingas, bet ir saugus preparatas, kurio nepageidaujamų vietinių reakcijų dažnis reikšmin­gai nesiskiria nuo placebo. Pleistro OlfenTM forma užtikrina nepertraukiamą vaistinės medžiagos pa­sisavinimą per odą, o unikalus derinys su mentoliu pagerina diklofenako prasiskverbimą į audinius ir kartu švelniai vėsina odos paviršių.

Vokietijoje atlikto atsitiktinės imties, dvigubai aklo, placebu kontroliuojamo klinikinio tyrimo, ku­riame dalyvavo 120 sportines traumas (bukas minkš­tųjų audinių traumas, sumušimus) patyrusių pacien­tų, rezultatai parodė, kad pleistras OlfenTM gerokai veiksmingiau už placebą malšina ūminį po traumos pasireiškusį skausmą.

Kad vietinis vaistas būtų veiksmingas, svar­bu, kad preparate būtų medžiagos, gerinančios veikliosios medžiagos pasisavinimą per odą. Kaip tai išspręsta diklofenako preparatuose?

Iš odos paviršiaus diklofenakas rezorbuojasi lė­tai ir nevisiškai. Dėl nepertraukiamos diklofenako rezorbcijos kraujo plazmoje palaikoma nuolatinė jo koncentracija, nepriklausomai nuo to, kokiu laiku vaistinis pleistras buvo priklijuotas, – ryte ar vaka­re. Pavartojus išoriškai, diklofenakas kaupiasi odo­je atsargų pavidalu, iš kur lėtai atpalaiduojamas ir pasiskirsto organizme.

Terapinis vaistinio preparato poveikis daugiau­siai priklauso nuo jo veikliosios medžiagos koncen­tracijos, susidarančios po pleistro klijavimo vieta. Vaistinio preparato patekimas į veikimo vietą gali kisti priklausomai nuo pažeidimo dydžio ir tipo bei naudojimo srities.

Kad pažeidimo vietoje sudarytų pakankama vie­tiškai veikiančios veikliosios medžiagos koncentra­cija, ji turi prasiskverbti per odos barjerą. Tai vais­tai gali padaryti 2 būdais: naudojant lipofilines me­džiagas, kurių dėka vaistai ištirpsta riebaluose, ar hidrofilines medžiagas – kai veiklioji medžiaga pa­tenka per odos raginiame sluoksnyje esančias poras.

Pagerinti veikliųjų medžiagų pasisavinimą taip pat gali ir specialios medžiagos, esančios vaisto sudė­tyje. Tokios medžiagos yra surfaktantas, riebalų rūgš­čių ir jų esteriai, tirpikliai (etanolis), terpenai. Kitas dalykas, kad gerindamos veikliosios medžiagos pasi­savinimą, šios medžiagos gali ir kenkti, pvz., dirginti odą. Todėl didelis dėmesys skiriamas terpenams ir jų sintetiniams atitikmenims terpenoidams, kurie pasi­žymi mažiau odą dirginančiomis savybėmis.

Kokias iš vaisto pasisavinimą gerinančias me­džiagas organizmas geriau toleruoja ir kurios yra efektyviausios – etanolis ar mentolis? Kuo ypa­tingas mentolis?

Kaip jau minėta, viena saugesnių medžiagų yra terpenai. Jie veikia raginio sluoksnio lipidus ir ke­ratiną, didindami vaistų tirpumą lipiduose. OlfenTM pleistro sudėtyje yra mentolio. Mentolis vietiškai gy­dant skausmą naudingas tuo, kad tai yra monociklinis monoterpenas, kuris neturi toksinio poveikio, tačiau pasižymi vaistinių medžiagų pasisavinimą per odą gerinančiu poveikiu. Tai patvirtina tyrimo rezultatai. Buvo atliktas tyrimas, kuris lygino mentolio ir etano­lio poveikį silikoninei membranai, kuri naudota kaip eksperimentinis raginio sluoksnio modelis. Tyrimas nustatė, kad mentolis pagerina abiejų anksčiau minė­tų vaistų prasiskverbimo būdų veiksmingumą. Taigi, jei preparate yra mentolio, veiklioji medžiaga geriau skverbiasi ir lipidiniu keliu, ir hidrofiliniu – per poras.

Taigi vietiškai vartojamas diklofenakas prasiskver­bia per odą ir sudaro veiksmingą koncentraciją uždegi­mo ar traumos pažeistuose sąnarių, raumenų audiniuo­se ir sinoviniame skystyje. Tyrimai įrodė, kad mentolis, esantis pleistro OlfenTM sudėtyje, pagerina diklofena­ko pasisavinimą. Be to, kraujyje susidaro labai nedi­delė vaisto koncentracija, todėl sisteminio veikimo, o kartu ir nepageidaujamų reakcijų tikimybė yra maža.

Norint paspartinti gijimą, pagerinti gyvenimo kokybę ir kuo greičiau sumažinti simptomų pasi­reiškimą, svarbu skausmą sukėlusį pažeidimą pra­dėti gydyti kuo anksčiau, nedelsiant, nes skausmas riboja pacientų judesius ir trukdo atsinaujinti pažeis­tų audinių funkcijoms.

 

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Natalija Voronaja