Sveikatos apsaugos sektorius jau pradėjo naujojo etapo 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos įsisavinimą. Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas patvirtino Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 m. programą. Tai viena strateginių ES paramos krypčių Lietuvai.

Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 m. programa parengta siekiant įgyvendinti Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Pagrindinis programos tikslas – gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, investuojant į sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimą bei šiuolaikinių technologijų diegimą. Įgyvendinus programą, tikimasi sumažinti traumų skaičių, sergamumą pagrindinėmis neinfekcinėmis, pvz., širdies ir kraujagyslių, onkologinėmis, psichikos ligomis bei mirtingumą nuo jų.

„Bendra ES struktūrinės paramos suma sveikatos apsaugai 2007–2013 m. numatyta apie 829 mln. Lt, – teigė programos rengimo darbo grupės pirmininkė, sveikatos apsaugos ministerijos sekretorė Romalda Baranauskienė. – Apie 60 proc. šios sumos bus skiriama Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo programai“.

Įgyvendinant programą numatyta parama kardiologinės pagalbos infrastruktūrai atnaujinti, onkologinių susirgimų gydymo paslaugų plėtrai. ES lėšos bus investuojamos į traumų centrų sukūrimą bei sveikatos priežiūros įstaigų skyrių, būtinų skubiai pagalbai teikti, atnaujinimą. Taip pat planuojama finansuoti dienos stacionarų steigimą prie jau veikiančių psichikos sveikatos centrų bei krizių intervencijos centrų penkiuose didžiuosiuose miestuose įkūrimą, psichiatrijos paslaugų infrastruktūros atnaujinimą, diferencijuotų psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų kūrimą.

Numatoma, kad, įgyvendinus programą, iki 2015 m. bus pasiekti reikšmingi rezultatai. Pailgės tikėtina vidutinė gyvenimo trukmė nuo 72,06 metų (2005 m.) iki 73 metų. Sumažės jaunesnių nei 65 metų amžiaus gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, nuo piktybinių navikų, taip pat dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių. Tikimasi, kad programa turės teigiamą įtaką Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos stiprinimui. Moderni sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, gerėjantis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas padės užtikrinti geresnę Lietuvos žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Daugiau informacijos:
SAM Europos Sąjungos paramos skyrius, tel. (8 5) 266 1460, kristina.auruskeviciene@sam.lt

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkienė, tel. (8 5) 266 1411, natalja.keturkiene@sam.lt, http://esparama.sam.lt/lt