Pastarųjų dienų įvykiai, kai tarp gyventojų pasklido žinia apie neva įvykusias branduolines avarijas Ignalinos ir Leningrado atominėse elektrinėse, leido įsitikinti, kad Lietuvos gyventojai nėra tinkamai informuoti ir pasiruošę reaguoti į branduolines avarijas.

Jei iš tiesų įvyktų branduolinė avarija Ignalinos atominėje elektrinėje, apie tai iš karto būtų informuotos valstybės ir savivaldybių institucijos – tai daryti yra įsipareigojusi Ignalinos atominė elektrinė. Atitinkamos tarnybos apie gyventojų ir aplinkos saugumui gresiantį pavojų informuotų visuomenę ir praneštų, kokių apsaugos priemonių reikia imtis nedelsiant.

Lietuva yra prisijungusi prie tarptautinės 1986 metų konvencijos Dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją ir sudariusi dvišales sutartis su kitomis valstybėmis, todėl pagal šią konvenciją ir dvišalius susitarimus apie branduolinę avariją, įvykusią už šalies ribų, Lietuva būtų nedelsiant informuota.

Lietuvoje veikia Radiacinio pavojaus perspėjimo ir monitoringo sistema (RADIS). Šia sistema stebima, ar nepakitęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygis Lietuvos teritorijoje. Jei Lietuvos teritoriją iš kitų valstybių pasiektų radioaktyviomis medžiagomis užterštos oro masės arba dėl avarijos Ignalinos atominėje elektrinėje į atmosferą pasklistų radioaktyviųjų dalelių, apie tai „įspėtų“ minėta nuolatinio stebėjimo sistema.

Taigi pirmiausia apie įvykusią branduolinę avariją patvirtintą informaciją ir tolimesnius veiksmus paskelbtų atsakingos valstybės institucijos.

Ką vis dėlto reikėtų žinoti kiekvienam gyventojui apie veiksmus, įvykus branduolinei avarijai?

Apie įvykusią avariją atominėje elektrinėje gyventojai būtų perspėjami 3 minučių sirenomis, kuriomis atkreipiamas visų gyventojų dėmesys. Po šio signalo žmonės turėtų įsijungti televizorius, radijo imtuvus (Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programas; apie branduolinę avariją taip pat būtų pranešama per regionines televizijas ir radijo stotis) ir išklausyti išsamesnę informaciją apie gresiantį pavojų ir patarimus, kokių apsaugos priemonių reikia imtis.

Gavus oficialų pranešimą apie slenkantį radioaktyvųjį dulkių debesį, geriausia apsauga – likti namuose, užsidaryti langus, duris, vėdinimo sistemas, uždengti šulinius (jei įmanoma, sukaupti vandens atsargas gavus pranešimą apie galimą avariją) ir laukti tolimesnių nurodymų. Gyvūnus taip pat reikėtų laikyti uždarytus. Avarijos metu rekomenduojama nevalgyti avarijos metu ir po jos lauke augusių ar buvusių vaisių, uogų, daržovių, grybų, nevartoti pieno, žuvies, žvėrienos, negerti vandens iš šulinių ar kitų vandens telkinių, kurie gali būti užteršti. Jei reikia išeiti į lauką, būtina naudoti individualias apsisaugojimo priemones (respiratorius), kad per kvėpavimo takus į žmogaus organizmą nepatektų radionuklidai.

Gavus apskrities, rajono (miesto) ekstremalių situacijų valdymo centro nurodymą, reikia gerti jodo tabletes. Jodo tabletes reikia išgerti pirmosiomis avarijos valandomis, dar iki tol, kol į organizmą pateks radioaktyvusis jodas, kitaip jos nebus veiksmingos. Veiksmingiausia jodo tabletes vartoti 2-3 valandas prieš jodo radionuklidų patekimą į organizmą su įkvepiamu oru ar maistu.

Tačiau reikia nepamiršti, kad jodo tabletės nuo radioaktyviojo jodo, kuris į aplinką patenka branduolinių avarijų metu, apsaugo tik skydliaukę, be to, visai neapsaugo nuo kitų radionuklidų.

Už apskrities gyventojų apsaugą įvykus branduolinei avarijai atsako apskrities viršininkas. Savivaldybės administracijos direktorius atsako už pasirengimą avarijai savivaldybės teritorijoje.

Radiacinės saugos centras branduolinės avarijos atveju organizuoja avariją likviduojančių žmonių ir gyventojų apšvitos kontrolę, vykdo gyventojų dozimetrinę kontrolę, teikia siūlymus dėl gyventojų apšvitos mažinimo, taip pat atlieka maisto produktų ir geriamojo vandens užterštumo radionuklidais tyrimus.

Radiacinės saugos centro specialistai turi pakankamai informacijos apie pasirengimą branduolinės avarijai ir gali konsultuoti gyventojus, ką reikėtų žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai, kaip elgtis tokių avarijų atveju, todėl maloniai kviečiame kreiptis į Radiacinės saugos centro specialistus www.rsc.lt