Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVSPT) Užkrečiamųjų ligų skyrius sukvietė apskričių visuomenės sveikatos centrų epidemiologus į susitikimą. Susitikimo metu buvo aptarta užkrečiamųjų ligų epidemiologinė situacija apskrityse, ligų epidemiologinės priežiūros, ligų profilaktikos ir kontrolės problemos ir jų sprendimo būdai.

Šiuo metu aktualiausia − gripas

Šiuo metu aktualiausios užkrečiamosios ligos – gripas ir ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos. Visuomenės sveikatos centrų apskrityse specialistai informavo apie rizikos grupių skiepijimo nuo gripo valstybės lėšomis eigą šalyje bei vykdomą gripo epidemiologinę priežiūrą bei su tuo susijusius sunkumus.

Kaip įprasta, aktualia problema išlieka didelis sergamumas per maistą plintančiomis užkrečiamosiomis ligomis, ypač salmonelioze, bei virusinėmis žarnyno infekcijomis, nuo kurių dažniausiai kenčia vaikai.

Kai kurių apskričių vyriausieji epidemiologai nurodė, kad parazitinės užkrečiamosios ligos (enterobiozė, askaridozė ir kt.) vis dar kelia nerimą aukštais sergamumo rodikliais.

Pasitarimo metu konstatuota, jog tuberkuliozė ir ŽIV infekcija išlieka grėsmingos ir pavojingos visuomenei užkrečiamosios ligos.

Visose apskrityse sėkmingai vykdomi vaikų profilaktiniai skiepijimai, pasiekiamos aukštos skiepijimų apimtys. Todėl sergamumas vakcinomis valdomomis užkrečiamosiomis ligomis visoje šalyje labai mažas, užregistruojami tik pavieniai vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų susirgimai.

Siekiama skirti daugiau dėmesio užkrečiamosioms ligoms

Visuomenės sveikatos specialistai pasitarimo metu konstatavo, kad būtina ir toliau tobulinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, profilaktiką ir kontrolę reglamentuojančius teisės aktus, atsižvelgiant į realią situaciją šalyje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje. Būtina ir toliau stiprinti bendradarbiavimą su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, kitomis įstaigomis ir institucijomis, kurios dalyvauja vykdant užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę.

„Užkrečiamosios ligos nepripažįsta valstybių sienų, todėl vykdydami užkrečiamųjų ligų priežiūrą, profilaktiką ir kontrolę turime dalyvauti bendroje Europos Sąjungos užkrečiamųjų ligų valdymo sistemoje, kurią koordinuoja Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras“, – teigė VVSPT direktorius Vytautas Bakasėnas. VVSPT atstovaus Lietuvai Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro užkrečiamųjų ligų sistemų inventorizacijos projekte.

Sveikatos apsaugos ministerijos pritarimu VVSPT dalyvavo Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro skelbtame konkurse dėl dalyvavimo užkrečiamųjų ligų sistemų inventorizacijos Europos Sąjungoje projekte. Projekto tikslas − surinkti ir palyginti visų ES šalių užkrečiamųjų ligų priežiūros, profilaktikos, kontrolės sistemų aprašymus, įvardyti atsakingas institucijas bei kontaktinius asmenis. Be to, bus rengiamas mėnesinis informacinis pranešimas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui apie užkrečiamųjų ligų situaciją Lietuvoje.
 

SAM info