Higienos instituto Cheminių veiksnių tyrimo laboratorija, vienintelė Lietuvoje akredituota laboratorija neorganinių plaušelių (asbesto) aplinkos ore tyrimams atlikti. Ši laboratorija atlieka asbestos plaušelių identifikaciją ir asbestos plaušelių koncentracijos ore matavimus, Tiriamos įvairios statybinės medžiagos, konstrukcijos prieš pradedant statybas bei statinių rekonstrukcijas. Nustatomi asbesto dariniai žmonių plaučiuose. Asbesto tyrimų duomenys naudojami įvertinant profesinę riziką, įgyvendinant darbo su asbestu nuostatų reikalavimus ir moksliniams tiriamiesiems tikslams. Asbestas vienas pavojingiausių pramoninių teršalų, sukeliančių vėžinius susirgimus. Jis naudojamas asbestinio cemento produktų gamyboje, laivų statyklose, statybų pramonėje vamzdynų, katilų šiluminiam izoliavimui, kaip trinties medžiaga stabdžių ir sankabų dangose ir kt. Šiuo metu daugiausia asbesto veikiami statybų darbuotojai, kurie šalina iš pastatų asbestą, taip pat atlieka pastatų, gamyklų, laivų ir traukinių remonto darbus. Pavojingiausi žmogaus sveikatai asbesto plaušeliai aplinkos ore plika akimi yra nematomi. Juos galima aptikti tik atlikus laboratorinius tyrimus.

Lietuvoje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas, pastaraisiais metais įdiegta profilaktinių priemonių, nustatyti griežti saugos reikalavimai, keliami su asbestu susijusiai veiklai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo ribojimo“, kuriuo buvo galutinai uždrausta įvežti ir naudoti asbestą nuo 2004m. sausio 1 dienos. Tačiau ir toliau bus atliekami pastatuose esančių asbestinių medžiagų keitimo ir remonto darbai.

2006 metais daugiausia asbesto tyrimų aplinkos ore atlikta energetikos ir statybos pramonės įmonėse. Oro ėminių tyrimai buvo atlikti 46 darbo vietose, tačiau bendras atliekamų asbesto Lietuvoje tyrimų skaičius yra nepakankamas. Didžiausia asbesto plaušelių koncentracija aplinkos ore buvo nustatyta statybos sektoriuje, ardant asbesto turinčias konstrukcijas. Asbesto ribinis dydis 0,1 plaušelio kubiniame centimetre buvo viršytas daugiau kaip 10 kartų. Tai rodo, kad statybos įmonėje buvo panaudotos netinkamos apsaugos nuo asbesto priemonės.

Asbesto aplinkoje tyrimus atliekantys Higienos instituto specialistai, įgyvendinant Darbo su asbestu nuostatų reikalavimus, rekomenduoja stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybinių institucijų, ypač Valstybinės darbo inspekcijos, energetikos, statybos bei rekonstrukcijos, atliekų tvarkymo įmonių, modernizuoti laboratorinę bazę, bei stebėti aplinką kaip prevencijos priemonę visuomenės sveikatai dėl kenksmingo asbesto poveikio.

Daugiau informacijos:
Higienos instituto Cheminių veiksnių tyrimo laboratorija
Etmonų 3/6, LT-01128 Vilnius
Tel. (85) 212 3249
www.hi.lt