Specialistas pataria
Šiaulių visuomenės sveikatos centras (ŠVSC) informuoja, kad neinfekcinių apsinuodijimų vis daugėja — per pastaruosius penkerius metus jų skaičius išaugo daugiau nei trečdaliu. Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Jūratė Karalevičienė pataria, kaip išvengti atsitiktinių apsinuodijimų.
 
— Kokia apsinuodijimų statistika Šiaulių mieste ir apskrityje?
— Šiaulių apskrityje 2009 metais užregistruoti 391 neinfekcinių apsinuodijimų atvejai. 40 procentų apsinuodijimų užregistruota Šiaulių mieste ir rajone. Jau šių metų pirmąjį ketvirtį užregistruoti 92 apsinuodijimo atvejai.
Statistiniai duomenys rodo, kad smarkiai daugėja apgalvotų apsinuodijimų. Praėjusiais metais iš visų užregistruotų atvejų net 63 procentai — piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotikais, mėginimai nusižudyti. Iš jų daugiau kaip pusė apsinuodijimai medikamentais. Iš apsinuodijusių alkoholiu net 65 procentai vaikai (jauniausiajam 11 metų).
Medikams nerimą kelia tai, jog alkoholiu apsinuodija vis jaunesni asmenys. Dažniau registruojami paauglių ir ypač mergaičių apsinuodijimo alkoholiu atvejai. Analizuojant 2009 metų statistinius duomenis, pastebima, kad beveik 70 procentų apsinuodijusių alkoholiu žmonių sudarė 11— 17 metų paaugliai; svaiginamasi laisvalaikiu, įvairių renginių metu, prekybos ir laisvalaikio centruose. Vaikai dažniausiai apsinuodija alumi, sidru, vynu. Tačiau pastaruoju metu, statistiniais duomenimis, vis dažniau vaikai apsinuodija degtine. Problema būtų išsprendžiama, jei iki dvidešimt vienerių metų alkoholis būtų tabu. Juk Lietuvoje 18— 19 metų sulaukę jaunuoliai dar lanko mokyklą.
 
— Ar daug atsitiktinių apsinuodijimų? Kaip patartumėte jų išvengti?
— Praėjusiais metais net 60 procentų atsitiktinių apsinuodijimų sudarė ikimokyklinio amžiaus vaikų apsinuodijimai. Dažniausiai palikti be priežiūros vaikai apsinuodija nesaugiai laikomais medikamentais, buitinės chemijos produktais ir net alkoholiu. Tarp suaugusiųjų dažniausiai registruojami apsinuodijimai anglies monoksidu, grybais, net trims vyriškiams pernai įkando gyvatės.
Jeigu apsaugoti žmogų nuo savižudybės tikrai sudėtinga, tai išvengti atsitiktinių apsinuodijimų galima ir būtina laikantis elementarių saugumo taisyklių.
 
— Kaip pasirūpinti mažamečių vaikų saugumu?
— Šeimoje augant vaikui, būtina pasirūpinti saugia namų aplinka. Medikamentai, buitinės chemijos priemonės turi būti laikomos vaikui neprieinamoje vietoje. Pasitaiko, kai nuodingos medžiagos laikomos maisto produktams skirtoje taroje, pavyzdžiui, skiediklis supilamas į gaiviųjų gėrimų butelį. Vaikas, tik norėdamas atsigerti, sunkiai apsinuodija.
Dažni mažamečių apsinuodijimai medikamentais, ypač raminamaisiais, leidžia teigti, kad egzistuoja dviguba problema: ir nesaugiai laikomi vaistai, ir labai dažnai suaugusiųjų vartojami raminamieji. Pernai užregistruoti keli atvejai, kai mažamečiai vaikai apsinuodijo paragavę nesaugiai padėto alkoholio. Tokiomis aplinkybėmis didžiausia atsakomybė tenka tėvams ar globėjams.
 
Naudingi patarimai
 
Pasirūpinti saugia buitimi ypač aktualu šiuo metu, kai artėja atostogų metas ir kai mažamečiai, tėvams dirbant, dažnai paliekami namuose be priežiūros. Todėl norėtume priminti visuomenei rekomendacijas — saugios buities taisykles:
1) nustatyti potencialius rizikos veiksnius namų aplinkoje: tai gali būti medikamentai, augalai, valikliai, kosmetika, klijai, pesticidai, augalų sėklos, naminių gyvūnų maistas, alkoholiniai gėrimai ir pan.;
2) niekada nepalikti potencialiai nuodingų produktų vaikams prieinamoje vietoje;
3) niekada nemaišyti skirtingų valiklių — įvykus cheminei reakcijai, į aplinką gali patekti nuodingų garų;
4) gaminius pirkti saugiose vaikams pakuotėse;
5) gaminius laikyti tik originalioje, tam skirtoje pakuotėje;
6) niekada nevartoti vaistų mažamečių vaikų akivaizdoje;
7) niekada nevadinti vaistų saldainiais, net ir vitaminų;
8) nelaikyti namuose senų vaistų;

9) perspėti senelius, kitus gimines ar draugus apie saugų medikamentų, buityje naudojamų chemikalų laikymą, jei ketinate juos aplankyti su mažamečiais vaikais

iMed