Potvynių metu vietiniai geriamojo vandens šaltiniai (šuliniai, vietiniai gręžiniai) gali tapti netinkami gėrimui, maisto ruošimui ir net prausimuisi. Su potvynių vandeniu gali būti atneštos žemės ūkio, pramonės atliekos, nuotekos ir geriamasis vanduo gali būti užterštas bakterijomis, virusais, cheminėmis medžiagomis.

Apie galimą vandens užteršimą rodo šie požymiai: tiesioginis gręžinio ar šulinio užliejimas, specifinis nebūdingas vandens kvapas, specifinis kuro ar chemikalų kvapas, vandenyje atsiradusios nuolaužos ir pašalinės priemaišos, pakitusi vandens spalva. Šachtinio šulinio potvynio vanduo gali ir neužlieti, bet jei šulinys senas, nesandarūs jo rentiniai, tai potvynio vanduo gali per plyšius patekti į geriamąjį vandenį.

Todėl rekomenduojama:
• Jei Jūs manote ar abejojate, kad Jūsų šulinys gali būti užterštas, nevartokite vandens tol, kol neįsitikinsite, kad vanduo saugus. Tuo metu vartokite tik parduotuvėje pirktą fasuotą vandenį.
• Jei šulinys buvo užlietas ar į jį galėjo prasisunkti lietaus vandenens, būtina išsemti visą šulinio vandenį, išvalyti nuolaužas ir leisti vandeniui naujai prisipildyti.
• Pašalinkite nuolaužas iš šulinio naudodami ilgus kablius ar kitokius įrankius. Jokiu būdu patys nelipkite į šulinį, nes jo viduje dažnai susidaro pavojingos gyvybei dujos, garai.
• Prisipildžius šuliniui vandeniu, būtina vandenį dezinfekuoti. Vandens dezinfekciją atlieka ir konsultuoja dezinfekcijos klausimais profilaktinės dezinfekcijos stotys. Laikinai, kol neatlikta cheminė šulinio vandens dezinfekcija, mikrobiologinę taršą galima pašalinti vandenį virinant. Dauguma bakterijų žūva vandenį pavirinus 1 minutę.
• Išvalius ir dezinfekavus šulinį, atlikite vandens tyrimus, siekdami įsitikinti, kad vanduo iš tikrųjų saugus.
• Dėl vandens tyrimų organizavimo kreipkitės į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyrius rajonuose.
• Visais klausimais dėl geriamojo vandens saugos užtikrinimo galite konsultuotis ir su teritorinių visuomenės sveikatos centrų specialistais.

Parengė:
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja
Asta Razmienė,
tel. (8-5) 264 96 59, mob. 8 699 10503
el.p. a.razmiene@vilniausvsc.lt

Atstovė ryšiams su visuomene
Roma Daškevičienė,
tel. (8-5) 264 96 61, mob. 8 611 33021
el.p. r.daskeviciene@vilniausvsc.lt