Pastaruoju metu kai kurios privačios gydymo įstaigos, sudariusios sutartį su ligonių kasa, savaip reklamuoja iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto apmokamas paslaugas. Neseniai pasirodė brangių radiologinių tyrimų reklama, kviečianti ateiti ir išsitirti kompiuteriniu tomografu, o už šias paslaugas atseit apmokėsiančios ligonių kasos. Valstybinė ligonių kasa informuoja, kad iš PSDF biudžeto bus apmokėtos paslaugos, suteiktos tik gydytojų siuntimus turintiems ir privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims.

Skiriant kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso tomografijos tyrimus privalu laikytis sveikatos apsaugos ministro patvirtintos siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiems tyrimams bei procedūroms atlikti tvarkos. Siuntimą brangiesiems tyrimams ir procedūroms, apmokamiems iš PSDF biudžeto lėšų, išduoda tik antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas. Be to, yra sudarytas ligų bei indikacijų sąrašas, kokiais atvejais taikomi iš PSDF biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimai.
Taigi net ir apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo be gydytojo specialisto siuntimo, gydymo įstaigoje turės už tyrimą susimokėti pats. Be to, šis tyrimas (išskyrus būtinosios medicininės pagalbos atvejus) yra planinis, ir jei asmuo norės atlikti tyrimą be eilės, vėlgi bus paprašytas susimokėti.
Kompiuterinė tomografija naudinga diagnozuojant įvairias ligas, tačiau šie tyrimai turi ir šalutinį apšvitos poveikį žmogaus organizmui. Tik gydytojas, skiriantis tokius tyrimus, gali įvertinti jų naudą ir galimą žalą bei informuoti pacientą. Todėl gydantis nederėtų vadovautis tik reklama, bet pirmiausia paisyti gydytojų nuomonės bei rekomendacijų.
 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos