Latvijos psichiatrų asociacijos (LPA) valdyba ir psichiatrijos ligoninių vadovai kreipėsi į Lietuvos psichiatrų asociacijos valdybą, kviesdami aptarti psichikos sveikatos priežiūros raidą abiejose valstybėse. Jau įvyko keletas specialistų susitikimų Lietuvoje ir Latvijoje.

SAM Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) direktorė Ona Davidonienė, apibendrindama abiejų šalių specialistų išsakytą nuomonę, konstatavo, kad Lietuvoje situacija žymiai geresnė nei Latvijoje, kurioje pagalbą teikia tik specialistai konsultantai poliklinikose bei psichiatrijos ligoninės. Mūsų šalyje padėtis geresnė keletu aspektų: platesniu teikiamų paslaugų spektru bei labiau išvystytu paslaugų tinklu.

Abiejų šalių specialistų nuomone, labai svarbus etapas vystant psichiatrijos pagalbą Lietuvoje buvo psichikos sveikatos centrų sukūrimas visose savivaldybėse. Efektyvi ambulatorinė pagalba tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu aspektu sumažino lovų skaičių nuo 5380 (1991m.) iki 2637 (2005m.). Be to, Lietuvoje įdiegtas komandinis darbas, steigiami specializuoti centrai bendro profilio ligoninėse. Komandą sudaro: gydytojas psichiatras, vaikų psichiatras, psichologas, slaugytojas bei socialinis darbuotojas. Dėl to ir rodikliai Lietuvoje mažesni: lovų skaičius dešimčiai tūkstančių gyventojų Lietuvoje sumažėjęs iki 0,88, o Latvijoje jis siekia net 1,3; vidutinė gydymosi trukmė mūsų šalyje nesiekia 30 dienų, kai tuo tarpu Latvijoje ji trunka daugiau nei 60 dienų.

„Lietuvoje numatoma steigti po penkis kompleksinės pagalbos vaikams ir šeimai bei krizių intervencijos centrus, dirbs net 20 dienos stacionarų, įkurtų prie Psichikos sveikatos centrų“, – teigia VPSC direktorė O. Davidonienė.

Susitikimų metu pabrėžta, kad Lietuva daug dėmesio skiria nestacionarinės pagalbos plėtrai, efektyviai išnaudojant Europos Sąjungos paramą, kurią Latvija numačiusi nukreipti į stacionarus bei jų renovavimą. Ateityje ir pas mus numatoma skirti lėšų ūmios pagalbos skyriams renovuoti, bet tai bus tik viena iš keturių investavimo krypčių.

Janina Utkuvienė
Valstybinio psichikos sveikatos centro
Informacijos ir ryšių skyriaus vedėja
Tel. 267 03 32
janina@vpsc.lt