2006 m. pavasarį visoje Europos Sąjungoje pradėti kampanijos “HELP-už gyvenimą be tabako” anglies monoksido (CO) matavimai jau davė rezultatų. Per pusantrų metų įvyko 400 CO matavimo akcijų visose ES valstybėse – kai kurios iš jų vyko daugiau nei vieną dieną – iš viso CO matavimo renginiai vyko 570 dienų. Jų metu atlikta beveik 200 000 CO testų.

HELP-COmets tyrimas buvo atliktas apibendrinus 111,835 rūkalių ir nerūkančiųjų CO matavimų (atliktų nuo matavimų pradžios iki 2007 m. birželio) rezultatus visose ES valstybėse. Pasitikrinti plaučių užterštumą anglies monoksidu galėjo visi panorėję – pasitikrinusių amžius svyruoja nuo 2 iki 106 metų! 53 proc. dalyvavusių buvo vyrai; amžiaus vidurkis – 32.1 metų; rūkantieji sudarė 44 proc. pasitikrinusių. Tyrimui HELP-COmets vadovavo profesorius Bertrand Dautzenberg iš Paryžiaus.

Lietuvoje 2006 metais vykusių renginių metu atlikti 1196 CO testai, o 2007-aisiais – net 3990 CO testų. “COmets Lietuva” tyrimas atskleidė, jog vidutinis tyrime dalyvavusių rūkančiųjų per dieną surūkomų cigarečių kiekis – 12,6. Intensyviau Lietuvoje rūko vyrai – bendras rūkančių vyrų CO įverčio vidurkis buvo reikšmingai didesnis nei moterų (CO/ppm atitinkamai 22,8 ir 16). 54,2 proc. visų norėjusių išsitirti buvo rūkantys ir 45,8 proc. – nerūkantys gyventojai.

Pagrindiniai COmets rezultatai:
• Europoje rūkaliai yra stipriai apsinuodiję CO, esančiu cigaretės dūmuose: vidutinis CO kiekis 49 392 tyrime dalyvavusių rūkalių iškvėptame ore buvo 17,5 ppm (ppm = dujų koncentracija viename milijone dalelių). Šis kiekis yra du kartus didesnis, nei leistina oro taršos norma Europos miestuose. Lietuvoje rūkančiųjų CO įverčio vidurkis – 20,21 ppm.
• Cigaretės dūmuose esantis anglies monoksidas teršia ir nerūkančiųjų plaučius: vidutinis CO kiekis 62 433 tyrime dalyvavusių nerūkančiųjų iškvėptame ore buvo 3.9 ppm – tai yra daugiau nei dvigubai mažesnis už didžiausią leistiną oro taršos normą Europos miestuose. Tačiau – pasyviai rūkančiųjų CO kiekis iškvėptame ore augo pagal pasyvaus rūkymo trukmę ir po 8 valandų padidėdavo dvigubai! Lietuvoje nerūkančių tyrimo dalyvių CO koncentracijos bendras vidurkis buvo 4,32 ppm.
• Gera naujiena toms Europos šalims, kuriose tabako kontrolė yra efektyvesnė: CO kiekis nerūkančiųjų išpūstame ore yra didelis (5,2 ppm) tose šalyse, kur nėra priimtas draudimas rūkyti ir mažesnis (2,5 ppm) tose, kuriose priimtas draudimas rūkyti ar tabako įstatymai griežtai kontroliuojami.
• CO lygis išpučiamame ore yra mažesnis ir tose šalyse, kuriose tabako gaminių kainos yra aukštos!

2008 m. pabaigoje bus atliktas tyrimas, apibendrinantis visus CO matavimų rezultatus.

* * *

Apie profesorių Bertrand Dautzenberg

Bertrand Dautzenberg yra torakalinės medicinos profesorius Pitié-Salpêtrière ligoninėje Paryžiuje. Jis prisidėjo prie plaučių vėžio gydymo, dalyvavo lėtinių obstrukcinių plaučių ligų gydymo veikloje, tuberkuliozės gydyme bei tabako prevencijos ir gydymo veikloje.
Jis yra „Apsinuodijimo nikotinu prevencijos institucijos“ (OFT), organizacijos “Paryžius be tabako” (PST), ACTIF – „Susivienijimas prieš tabaką „Prancūzijos saloje“ bei Paryžiaus ligoninės tinklo kovos su rūkymu komiteto pirmininkas. Jis yra vienas iš „Europos rūkymo prevencijos tinklo“ (ENSP) tarybos narių bei „Europos ligoninių be tabako tinklo“ (ENSH) koordinatorius.
2005 metais jam buvo paskirtas Pasaulinės sveikatos organizacijos medalis už veiklą tabako kontrolės srityje. Jis yra parašęs penkias knygas tabako tema ir pranešimą Prancūzijos sveikatos ministrui dėl pasyvaus rūkymo.

Apie kampaniją „HELP – už gyvenimą be tabako“

Europos Komisijos inicijuota kampanija „HELP – už gyvenimą be tabako“ nuo 2005 m. skatina žmones nepradėti arba mesti rūkyti visose ES šalyse.
Kampanija daugiausia orientuota į jaunus žmones arba tuos, kurie dirba tarp jaunų žmonių; tikslinę grupę sudaro tiek rūkaliai, tiek nerūkantieji. Itin daug dėmesio skiriama 15-18 metų amžiaus paaugliams bei suaugusiesiems iki 30 metų.
Kampanija plėtojama trimis prioritetinėmis kryptimis: rūkymo prevencijos, metimo rūkyti bei pasyvaus rūkymo pavojaus.
• Nuo kampanijos pradžios 172 milijonai europiečių pastebėjo „HELP-už gyvenimą be tabako“ TV kampaniją.
• 4 milijonai europiečių aplankė HELP tinklalapį www.help-eu.com.
• Virš 5000 straipsnių ir reportažų pasirodė žiniasklaidoje nuo kampanijos pradžios.

Pastabos:
– Tekste pateiktas požiūris negali būti laikomas oficialia Europos Sąjungos pozicija.
– Prireikus gali būti pateikta detalesnė informacija.

Kontaktams:
Miglė Mackevičiūtė. Mob: 8 6 15 20436; el. paštas: migle@koko.lt