Vadovavimą Vilniaus universiteto vaikų ligoninei perėmus socialdemokratui Juozui Raistenskiui, šią gydymo įstaigą palieka beveik 50 vyresnio amžiaus medikų. Ligoninės administracija tvirtina, kad tokių pertvarkų reikėję seniai, rašo „Lietuvos žinios”.

Iki sausio pabaigos ankstesniųjų pareigų Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje neteks 48 gydytojai. Daugelis jų iki šiol dirbo vieną ar kitą vadovaujamą darbą. Su 44 medikais darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, dar keturiems gydytojams bus įteikti įspėjimo lapeliai, kad jie atleidžiami iš darbo dėl struktūrinių pokyčių šioje gydymo įstaigoje. Visiems atleidžiamiems medikams žadama sumokėti kompensaciją už 6 mėnesius.

Teigiama, kad sprendimas iš einamų pareigų atleisti vyresnius kaip 65 metų medikus priimtas bendrame susirinkime. Kai kuriems gydytojams pasiūlyta likti ligoninėje senjorų statusu: buvę skyrių vedėjai, profesoriai ir habilituoti daktarai gali dirbti ligoninėje puse etato, docentai, mokslų daktarai ar eiliniai gydytojai – ketvirtadaliu. Kai kurie medikai tokį pasiūlymą priėmė, kiti, pasijutę įskaudinti, apskritai atsisakė bendradarbiauti su ilgamete darboviete.

Pokyčiai universitetinėje vaikų ligoninėje prasidėjo, konkursą eiti šios įstaigos direktoriaus pareigas praėjusių metų liepą laimėjus buvusiam Seimo nariui socialdemokratui J.Raistenskiui. Iki tol, po nesėkmingai pasibaigusių 2004-ųjų Seimo rinkimų, jis, taip pat laimėjęs konkursą, vadovavo Vilniaus teritorinei ligonių kasai. Dar anksčiau, prieš pasukdamas į politiką, 1982-1995 metais, J.Raistenskis ėjo Raudonojo Kryžiaus ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas.

„Juokinga būtų neigti, kad mums atsiųstas socialdemokratų žmogus. Jam atėjus valdžios dėmesys ligoninei padidėjo, pinigų atsiranda daugiau. Tačiau tai tikrai nėra blogiausias variantas”, – dienraščiui aiškino artimiausi J.Raistenskio aplinkos žmonės.

Pats naujasis ligoninės vadovas kalbas, esą konkurso į vaikų ligoninės direktoriaus pareigas rezultatams įtakos galėjo turėti jo narystė valdančiojoje Lietuvos socialdemokratų partijoje, vadina šmeižtu. „Norėčiau su taip kalbančiais žmonėmis pasiaiškinti, pažiūrėti į akis. Netgi svarstyčiau galimybę tai aptarti teisme”, – piktinosi J.Raistenskis.

Šią savaitę J.Raistenskis, kalbėdamas apie darbą paliekančius Vaikų ligoninės medikus, dienraščiui teigė privalėjęs galvoti apie racionalesnį įstaigos lėšų naudojimą. Pasak jo, 2006-ųjų duomenimis, šioje medicinos įstaigoje, turėjusioje beveik 5 mln. litų skolų, gydytojų dirbo per daug. Neontologijos skyriaus išlaidos viršijo pajamas 40 proc., Chirurgijos centro, sukurto sujungus pirmiau veikusius tris chirurgijos skyrius, – 10 proc., Konsultacijų poliklinikos išlaidos pajamas viršijo dvigubai.

Nors universitetinėje vaikų ligoninėje veikia net keturios darbuotojų interesus ginančios profsąjungos, jų atstovai aiškino nenorį viešai kalbėti apie pokyčius šioje gydymo įstaigoje. „Natūralu, kad daug kas liko nepatenkinti priimtu sprendimu. Mums kilo įtarimų, jog naujasis vadovas atsiveda savo komandą, tuo labiau kad ligoninės administracijoje atsirado naujų veidų, o eilinių medikų buvo atsisakoma”, – pasakojo nenorėję būti įvardyti profsąjungų atstovai.

Jų nuogąstavimus stiprina tai, kad atsiradęs naujas ligoninės direktoriaus pavaduotojo ekonomikai ir valdymui postas pasiūlytas J.Raistenskio kolegei iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos – jį užėmė Kasos paslaugų analizės skyriaus vedėja Sigita Burokienė.

Taip pat naujai sukurtą pavaduotojo mokslui etatą dalijasi du medikai – intervencinę pediatriją kuruoja J.Raistenskio konkurentas kovoje dėl ligoninės direktoriaus posto dr. K.Saniukas, konservatyviąją – profesorius Vytautas Usonis. Tiesa, šių dviejų medikų atlyginimai pradėjus eiti naujas pareigas nepakito – puse etato tapę direktoriaus pavaduotojais, jie prarado pusę etato pačių vadovaujamuose Ortopedijos bei Pediatrijos centruose.

Savo postus išsaugojo anksčiau šias pareigas ėjęs pavaduotojas konservatyviajai medicinai dr. Kazimieras Binkis ir pavaduotoja intervencinei medicinai dr. Olga Zimanaitė. J.Raistenskis užsiminė neatmetantis galimybės, kad ateityje abi šias sritis kuruos vienas žmogus.

„Pas mus įvyko kai kurie revoliucingi dalykai, o tokiu atveju visi niekada nebūna patenkinti, – neslėpė direktoriaus pavaduotojas dr. K.Saniukas. – Tačiau tai, kas dabar daroma, man labai patinka. Tai, ką kalbėjome beveik dešimt metų, dabar pajudėjo per 3 mėnesius. Iki šiol dirbome neskaičiuodami, ėjome į minusą, tačiau iš tiesų turime dirbti intensyviau, su mažesniu žmonių skaičiumi, ir uždirbti tiek pat, nes esame organizacija, kuri turi išsilaikyti pati.”