Kauno medicinos universiteto klinikose iškilmingai buvo paminėta Pasaulinė ligonių diena. Šv. Mišių liturgijai klinikų koplyčioje vadovavo prelatas, habil.dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, koncelebravo klinikų kapelionas, kun. Mindaugas Pukštys.

Šv. Mišių metu prelatas V. S. Vaičiūnas klinikų koplyčioje visiems susirinkusiems švęsti Eucharistijos – administracijai, medikams ir pacientams kalbėjo, kad Pasaulinę ligonių dieną meldžiamės paties svarbiausio dalyko – sveikatos, nes tam tikra prasme mes visi esame ligoniai ir reikalingi gydymo. „Nors ligonių diena yra paskelbta pasauline, Lietuvoje pamatysime dar labai nedaug ją mininčių“ – sakė prelatas. V.S. Vaičiūnas.

Prelatas habil.dr. V. S. Vaičiūnas kalbėjo apie mediko darbą ne vien tik kaip apie profesiją, bet kaip ir patį brangiausią pašaukimą, nes į mediko rankas atiduodama pati didžiausia atsakomybė – tai, kas yra svarbiausia – žmogaus sveikata, o kartais ir visas jo gyvenimas. Žmogaus būtis yra nepaprastai sudėtinga – sakė prelatas, jis niekada nebus visas pažintas ar atrastas, tačiau žmogus yra galintis turėti santykį su Dievu. Todėl prelatas prilygino ligoninę, operacines, kiekvieno paciento lovą, gydytojų darbo kabinetus mažosioms šventovėms, nes čia vyksta tarnavimas ir atsidavimas su meile kiekvieno žmogaus kančiai. „Gydytojo malda gali būti širdies atodūsis ir gerai suleisti vaistai. Visa, kas susiję su medicina yra šventa, nes žmogus, guldamasis ant operacinio stalo žvelgia į mediką su didžiausiu pasitikėjimu ir viltimi“ – kalbėjo prelatas V. S Vaičiūnas. Prelatas pabrėžė, kad medikui svarbu, bendradarbiaujant su Dievu, padaryti viską, kas yra įmanoma žmogiškomis jėgomis, viską, kas nuo žmogaus priklauso.

Pasaulinė Ligonių diena turėtų tapti visiems ligoniams dėkingumo Dievui diena už visus medikus ir medicinos personalą . „Klinikose dirba apie šešis tūkstančius įvairiausio personalo ir vienu metu gydoma apie du tūkstančius ligonių – todėl šiandien turime labai daug melstis“ – sake prelatas V. S. Vaičiūnas.

Šv. Mišių pabaigoje KMUK kapelionas kun. M. Pukštys ir KMUK generalinis direktorius prof. Juozas Pundzius padėkojo prelatui V. S. Vaičiūnui už Šv. Mišių auką, klinikų moterų ansambliui „Kolegės“ už gražią ir širdį keliančią giesmę ir taip pat visiems susirinkusiems už bendrą maldą.

Eglė Žemaitienė
Kauno medicinos universiteto klinikų
atstovė spaudai
www.kmuk.lt