Jei vaikas grubus


Ir
vėl šią naktį jus kamavo nemiga,visą rytą lydėjo bejėgiškumas ir nežinojimas, ką
daryti. Jūsų paauglys sūnus vis dažniau trenkia duris ir išeina net
neatsigręždamas. Atrodo, nebemokate bendrauti ir suprasti vienas kito. Gal tai
paauglystės problema? Ogal visa tai prasidėjo vaikystėje?
Šiandien pakalbėkime apie vaiko grubumą.

Jei vaikas grubus

1. Atminkite, kad be priežasties grubumo ir agresijos nebūna. Pasistenkite
išsiaiškinti tikrąsias tokio elgesio priežastis. Galbūt vaikas paprasčiausiai
pavargo ar turi problemų su bendraamžiais. Pamėginkite kartu išsiaiškinti
situaciją.
2. Jei atsakysite grubumu, tai tik pablogins jūsų santykius. Į grubią repliką
reaguokite ramiai. Paaiškinkite vaikui, kad jis turi teisę išsakyti savo
nuomonę, tačiau ją pareikšti turėtų gerbdamas, nežemindamas pašnekovo.
3. Išmokykite vaiką tinkamai ir pagarbiai reikšti savo mintis. Pamėginkite
aptarti grubią kalbą, atkreipdami dėmesį į žodžius, kalbėjimo toną, netgi
intonaciją. Pavyzdžiui, pietaudamas vaikas pareiškia: „Aš nevalgysiu tų kvailų
kotletų“. Pamokykite jį sakyti: „Man nelabai patinka kotletai, kitą kartą su
malonumu suvalgyčiau ką nors kita“.
4. Jei nekreipsime dėmesio į nemandagų vaiko elgesį, tai gali tapti įpročiu.
Taip jūs pasmerkiate vaiką visą gyvenimą turėti bendravimo problemų.
5. Vaikai dažnai mėgdžioja suaugusiuosius, todėl nesiaiškinkite santykių girdint
vaikui.


www.reikalingaaukle.lt