Kaip atpratinti vaikus nuo nesaikingo televizijos žiūrėjimo

Daugelis tėvų skundžiasi, kad vis sunkiau vaikus atitraukti nuo
televizoriaus. Kodėl vaikai renkasi tokią laisvalaikio praleidimo formą? Viena
to priežasčių – vaikai kopijuoja suaugusiuosius.Be to, tai nereikalauja jokių
valios pastangų – junginėji kanalus ir atsiriboji nuo aplinkinio pasaulio,
užmiršti visus rūpesčius.

Psichologai siūlo tėvams šiuos kovos su nesaikingu televizijos žiūrėjimu
būdus:

Nurodykite laidas, kurias leidžiate žiūrėti;
Sutarkite, kiek laiko vaikas gali praleisti prie televizoriaus ( kasdien,
poilsio dienomis );
Leiskite vaikui pasirinkti pageidaujamas laidas;
Prižadėkite vaikui, kad po kurio laiko ( po savaitės ar dviejų ) iš naujo
aptarsite televizijos siūlomą programą;
Jeigu brolių ar sesių pageidavimai skiriasi, pasiūlykite susitarti dėl žiūrėjimo
eiliškumo. Yra dar viena išeitis – įrašyti norimą laidą į vaizdajuostę.
Aptarkite bausmes, kurias skirsite tiems, kurie nepakluso nustatytoms taisyklėm;
Jeigu pastebėjote, kad vaikas sėdi prie televizoriaus ilgiau negu buvo sutarta,
rytojaus dieną vaikui uždrauskite žiūrėti televiziją;
Jeigu vaikas nustatytų taisyklių dažnai nepaiso, bausmės laikas trunka visą
savaitę.

parengė Marija Eimantienė