Kuo pakeisti priklausomybėmis sergančiųjų vardinę registraciją, kad būtų užtikrintas visuomenės saugumas, nepažeistos žmogaus teisės ir neužkirstas kelias priklausomų asmenų gydymuisi? Atsakymo į šį klausimą bus bandoma ieškoti šį penktadienį vyksiančioje tarpžinybinėje konferencijoje „Narkologinių ligonių įskaitos tikslingumas ir efektyvumas“.

Priklausomybių ir susijusiose srityse veikianti nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ atliko narkologinių ligonių įskaitos efektyvumo ir tikslingumo analizę, kurios išvados leidžia teigti, kad šiuo metu galiojanti Įskaita yra neefektyvi, be to – užkerta kelią priklausomymėmis sergančių asmenų gydymuisi.

Pagrindinis rengiamos konferencijos tikslas – supažindinti dalyvius su koalicijos „Galiu gyventi“ atliktais tyrimais ir surinkta medžiaga apie narkologinių ligonių įskaitos tikslingumą ir efektyvumą, padiskutuoti įskaitos tikslingumo ir efektyvumo klausimais atskirose darbo grupėse su susijusių žinybų atstovais. Diskusijų metu tikimasi suformuluoti pasiūlymus dėl naujų priklausomybėmis sergančių asmenų stebėsenos sistemų, informacijos šaltinių.

Konferenciją organizuoja nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“. Konferencija vyks š.m. lapkričio 30 d., penktadienį, Atviros Lietuvos fondo konferencijų salėje (4 aukštas, Didžioji g. 5, Vilnius). Konferencijos pradžia – 9.30 val.

Pagal 1997 m. LR Seimo priimtą LR Narkologinės priežiūros įstatymą, visi pacientai, kurie kreipiasi į valstybines sveikatos priežiūros įstaigas dėl priklausomybių nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų medžiagų turi būti įrašomi į narkologinių ligonių įskaitą. Asmenims, įrašytiems į šią įskaitą apribota teisė įsigyti ir turėti ginklą ir šaudmenis, draudžiama vairuoti transporto priemones. Minėtiems asmenims taip pat ribojama profesinė veikla – jie negali dirbti, pavyzdžiui, teisėjais, notarais, anstoliais, statutiniais pareigūnais ir kt.

Daugiau nei dvejus metus veikianti koalicija „Galiu gyventi“ yra vienintelė tokio pobūdžio Lietuvoje veikianti organizacija, vienijanti specialistus ir nevyriausybines organizacijas, suinteresuotus efektyviu priklausomybių ir su jomis susijusių pažeidžiamųjų grupių problemų sprendimu bei saugios ir sveikos visuomenės kūrimu.

Papildoma informacija

Erika Matuizaitė
Nevyriausybinių organizacijų
ir ekspertų koalicijos „Galiu gyventi“
atstovė ryšiams su visuomene
Tel.: 8 5 212 44 18
Mob.: 8 6 9999962
El.paštas: erika@pic.lt