LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (VUL SK) prieš porą metų pasirašė paramos teikimo projektui „Rytų ir pietryčių Lietuvos gydymo įstaigose dirbančių gydytojų profesinės kvalifikacijos ugdymas ir tobulinimas“, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“, sutartį.

Š.m. birželio 4 d. Vilniaus krašto kardiologų draugijos ataskaitiniame-rinkiminiame suvažiavime balsavimo teisę papildomai įgijo 30 būsimų kardiologų, kurie įsiliejo į draugijos veiklą. Vasaros pabaigoje, išlaikię rezidentūros baigimo egzaminus, jie taps licencijuotais kardiologais.

Projekto įgyvendinimo metu 30 rytų ir pietryčių Lietuvos regiono vidaus ligų gydytojų, pertraukiamos rezidentūros būdu, buvo perkvalifikuojami į gydytojus-kardiologus siekiant užtikrinti kardiologijos paslaugų prieinamumą, kvalifikuotą širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą.

Būsimieji kardiologai buvo supažindinti su naujausiomis metodikomis, modernia medicinos įranga bei įgijo profesinei veiklai reikalingų įgūdžių.

Vilniaus krašto kardiologų draugijos pirmininkė, VU docentė Birutė Petrauskienė, atsakinga už projekto dalyvių perkvalifikavimą, pasidžiaugė, kad Vilniaus krašto kardiologų draugiją papildė net 30 naujų ir energingų kolegų. Vieną jų pakvietė tapti valdybos nariu.

„Dabar rytų ir pietryčių Lietuvos regionas turi atstovą, kuris tarpininkaus savo bendramoksliams sprendžiant įvairiausius profesinius klausimus“, – teigia doc. B. Petrauskienė.

Kontaktinis asmuo
Gitana Letukienė,
VUL SK vyr. specialistė ryšiams su visuomene,
Tel.: +370 5 2365097; +370 6 55 19339;
El. p.: gitana.letukiene@santa.lt