Lapkričio 21 d. (trečiadienį) 9 val. BNS Spaudos konferencijų salėje viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje” pristatys psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų įdarbinimo ekonominio vertinimo tyrimą bei šių asmenų įdarbinimo paslaugų kūrimo galimybes, kurias numato Valstybinė psichikos sveikatos strategija.

Psichikos negalią turinčių asmenų įdarbinimo ekonominio vertinimo tyrimą atliko viešoji įstaiga „Mokymų, tyrimų ir vystymo centras”. Globalios iniciatyvos psichiatrijoje užsakymu šiame tyrime aiškintasi kokį poveikį psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų įdarbinimas gali turėti valstybės ekonominei padėčiai. Šiame atliktame tyrime taip pat analizuojama, ar veiksmingos Lietuvoje teikiamos psichikos sveikatos paslaugos, ar šiuo metu neįgaliajam prieinami gyvenimo kokybės pokyčiai yra verti jiems pasiekti skirtų išlaidų.

Ekonominio vertinimo tyrimas patvirtina nevyriausybinių organizacijų nuogąstavimus, jog šiuo metu socialinės atskirties mažinimo sistema Lietuvoje yra neefektyvi ir ekonomiškai nenaudinga valstybei. Psichikos negalią turinčių asmenų įdarbinimo ekonominio vertinimo moksliniame tyrime paaiškėjo, kad nuolatinis įdarbinimo paslaugų teikimas kasmet 30 asmenų grupei atsipirktų per 4 metus, o 11 metų laikotarpyje ekonominė nauda viršytų 4 milijonų litų.

Konferencijoje dalyvaus:

– Globalios iniciatyvos psichiatrijoje tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto docentas psichiatras Dainius Pūras;

– Projekto „Žmonių turinčių proto ir psichikos negalią įdarbinimas” koordinatorė Henrika Varnienė;

– Globalios iniciatyvos psichiatrijoje atstovė ryšiams su visuomene Neringa Jurčiukonytė.

Konferencijos metu pristatomas tyrimas yra projekto „Žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią, įdarbinimas” dalis. „Žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią, įdarbinimas” – tai pirmas tokio pobūdžio projektas Lietuvoje. Jo tikslas – keisti politiką, susijusią su psichikos sveikatos paslaugų vartotojų bei žmonių, turinčių proto negalią įdarbinimu. Šiuo projektu siekiama ne tik įdarbinti neįgaliuosius, bet ir išaiškinti bei spręsti pagrindines problemas, sukeliančias didžiausių integravimosi į darbo rinką sunkumų.