Balandžio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko apskritojo stalo diskusija ,,Kompleksinė sveikatos ir socialinės apsaugos sistemos pagalba – motinos ir vaiko gerovei“. Renginyje dalyvavo Lietuvos ir Norvegijos specialistai, turintys patirtį organizuojant bei teikiant sveikatos ir socialines paslaugas šeimoms, turinčioms vaikų.

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) organizuotoje diskusijoje dalyvavo SAM sekretorė Rima Vaitkienė, Asmens sveikatos skyriaus, Užsienio ryšių skyriaus, Visuomenės sveikatos departamento specialistai, Nacionalinės sveikatos tarybos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Socialinės ir darbo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vilniaus m. savivaldybės VšĮ Vilniaus Centro poliklinikos, Šiaulių apskrities administracijos atstovai. Norvegijos delegacijai vadovavo Sveikatos ir socialinių reikalų direktorato patarėjas Odd Arild Haugen.
Sveikindama diskusijos dalyvius SAM sekretorė Rima Vaitkienė akcentavo, kad motinos ir vaiko sveikatos bei socialinė apsauga yra prioritetinės valstybės veiklos sritys. „Svarbu pasikeisti patirtimi, pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais šioje labai aktualioje visuomenės gyvenimo srityje, – pabrėžė R. Vaitkienė. – Stiprindami mūsų šalies šeimos sveikatos ir socialinio saugumo politikos pagrindus orientuojamės į veiksmingiausius kitų valstybių kompleksinės pagalbos modelius. Vienas efektyviausių pavyzdžių – Norvegijoje įsteigti Motinos ir vaiko sveikatos biurai.“
Norvegijoje Motinos ir vaiko sveikatos biurai egzistuoja nuo 1990 m. Kiekvienoje iš 434 šalies savivaldybių veikia po vieną ir daugiau šių šeimos sveikatos stiprinimui skirtų padalinių (vien Oslo mieste jų yra 50). Šiuose sveikatos biuruose dirbantys 1800 visuomenės sveikatos slaugytojų ir 230 šeimos gydytojų aptarnauja apie 60 tūkst. kasmet gimstančių naujagimių šeimų ir apie 360 tūkst. šeimų su vaikučiais nuo 0 iki 6 metų amžiaus.
Sveikai gyvenimo pradžiai prioritetą teikiantys Norvegijos specialistai pabrėžia pagrindinius Motinos ir vaiko sveikatos biurų veiklos privalumus – paslaugos yra universalios ir prieinamos visiems, biurai lengvai pasiekiami, juose lankosi praktiškai visos norvegų šeimos. „Svarbu ne tik sukurti instituciją, teikiančią efektyvią pagalbą šeimai, svarbų sukaupti sveikatos žinių bagažą, išugdyti šeimos pasitikėjimą ir meilę vertinančius profesionalus, sugebančius savalaikiai reaguoti į bendruomenės sveikatos iššūkius“, – teigė Odd Arild Haugen.
LR Vyriausybės programoje ypatingas dėmesys skiriamas sveikatos ir socialinių paslaugų integravimui. Mūsų šalyje kai kurių savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose jau organizuotas šių paslaugų teikimas. Sveikatos apsaugos ministerija ir Šiaulių miesto savivaldybė aktyviai bendradarbiauja su Norvegijos specialistais, turinčiais patirtį kompleksinės sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemos pagalbos jaunoms šeimoms su vaikais veikloje.
Apskritojo stalo diskusijos dalyviai aptarė motinos ir vaiko gerovei skirtos integruotos pagalbos organizavimo ir teikimo ypatumus, specialistų parengimo, visuomenės informavimo klausimus, numatė tolesnio bendradarbiavimo gaires.

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 14 11, natalja.keturkiene@sam.lt, www.sam.lt